Hoera, wonen is duurder!

Zo jubelen media na de bekendmaking van de nieuwe woningmarktcijfers door de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Ja, er is ‘een herstel op de woningmarkt.’ Hoewel sommigen nog wel waarschuwen dat ‘de woningmarkt nog lang niet gezond is,’ (vertaling: de prijzen stijgen nog niet genoeg).

Maar wiens herstel is dit eigenlijk? Duurdere woningen betekent duurder wonen. Leuk voor mensen die al een woning hebben, minder leuk voor mensen die nog géén woning hebben. Leuk voor verhuurders, minder leuk voor huurders. Voor iedereen is wonen een gebruiksgoed, voor sommigen is wonen ook een investeringsgoed.

Dat hier sprake is van een verdelingsvraagstuk, zou je niet bevroeden als je de berichtgeving leest. De indruk blijft toch dat prijsherstel een goede zaak is. Toch vreemd voor een land waar wonen al zo enorm duur is.

Waarom is wonen in Nederland zo duur?
Correspondent Economie
Jesse Frederik