In juni 2017 zijn we gestart we met de verduurzaming van onze redactie. Dat deden we aan de hand van een dat we opstelden in samenwerking met acht duurzaamheidsexperts. Van de eerste bevindingen deden we in oktober 2018 Ook kondigden we aan dat we de ons bekende CO2-uitstoot per 1 januari 2018 in tienvoud zijn gaan compenseren. 

Door te laten zien dat de kosten hiervoor veel draaglijker zijn dan vaak wordt gedacht, hopen we andere organisaties ook te inspireren deze stap te zetten.

De eindafrekening van 2018

De energie die we verbruiken met onze computers, iedere rit die een van ons maakt om met de auto naar de redactie te komen of naar een afspraak te gaan, elke boterham die we op de redactie eten: alles heeft een CO2-voetafdruk. Maar het een wel aanzienlijk meer dan het ander.

Na enige vertraging hebben we onze klimaatvoetafdruk voor 2018 in kaart gebracht. We hebben geprobeerd voor dit jaar meer CO2-posten te tellen dan voorschrijft – zo nemen we ook woon-werkverkeer mee. Hoe beter de voetafdruk aansluit bij álles wat we doen, des te beter kunnen we deze op de korte termijn compenseren – en op de lange termijn zelfs volledig uitwissen. Zo komen we uit op de volgende voetafdruk:

Infographic met de berekende voetafdruk van De Correspondent in tonnen CO2 per jaar. In 2018 werd er 12,2 ton co2 aan gas uitgestoten, 0,4 aan elektra, 8,2 aan auto en ov, 41,6 aan vliegen, en 11,9 aan boodschappen (nulmeting). Per FTE is dat 1,38 ton co2 per per jaar. In 2017 was dat meer: 1,8.


Hieronder lichten we graag de verschillende posten toe. En omdat het compenseren van onze CO2-uitstoot slechts een goedmakertje achteraf is, geven we ook aan welke acties we voor ons zien om onze voetafdruk te verkleinen.

Gasverbruik

Ons gasverbruik is aanzienlijk gestegen sinds 2017. Dat komt vooral omdat we sinds augustus 2018 in een nieuw pand aan het Barentszplein zitten en onze redactievloer ruim twee keer zo groot is Daarnaast heeft dit pand een collectieve verwarmingsinstallatie waardoor de verwarming soms onnodig lang

Acties: 

 • We gaan met onze Vereniging Van Huurders en met de eigenaar onderzoeken of we het pand beter kunnen isoleren.
 • We onderzoeken of het loont om over te stappen naar een andere verwarmingsinstallatie waardoor we per verdieping meer controle kunnen uitoefenen.

Elektriciteit

De emissie van ons elektraverbruik in onze vorige redactieruimte was nul, omdat we daar sinds kalenderjaar 2018 een stroomcontract voor volledig groene stroom hadden. Maar op het Barentszplein gingen we over op een collectieve energieovereenkomst en gebruiken we groene stroom uit biomassa. Daarbij komt We willen graag weer terug naar een leverancier waarbij onze elektriciteit weer volledig uit wind- of zonne-energie wordt opgewekt, waardoor deze uitstoot weer op nul komt.

Acties:

 • We gaan met de Vereniging Van Huurders in gesprek over onze wens om te wisselen van energiecontract.
 • We gaan onderzoeken of en hoe we binnenkort zonnepanelen op ons dak kunnen plaatsen.

Werk- en woon-werkverkeer

Het aantal zakelijke autokilometers van De Correspondent is flink gestegen. Daarmee is ook de CO2-uitstoot van ons zakelijk vervoer een stuk hoger dan de voorgaande jaren. Een verklaring hiervoor is dat ons team simpelweg groter is geworden en er dus meer collega’s naar de redactie komen of afspraken hebben buiten de deur. Ook de kwaliteit van de enquête die we dit jaar hielden, en het feit dat we dit jaar bewust hebben hieraan bijgedragen.

Toch is deze post relatief laag omdat veel van onze collega’s met de fiets of met de komen. Doordat we op een centrale locatie zitten, op vijftien minuten lopen van station Amsterdam Centraal, zijn we voor de meeste collega’s en gasten goed met het openbaar vervoer te bereiken.

Acties:

Hier hebben we nog geen concrete acties voor. Suggesties zijn welkom.

Vliegen

De grootste post van allemaal blijft, net als voorgaande jaren, de vluchten die wij maken. Het is een lastige afweging: aan de ene kant willen we zo min mogelijk vliegen om deze post te reduceren, maar aan de andere kant hebben we een missie om een medium te worden met correspondenten van over de hele wereld. 

Om de noodzaak van vliegen tot een minimum te beperken, hebben we inmiddels geïnvesteerd in goede video conferencing-apparatuur. Hierdoor verloopt overleg met onze buitenlandse collega’s veel beter en is er minder behoefte om elkaar in levenden lijve te zien.

Acties:

 • We gaan verder onderzoek doen naar de beste manieren om op afstand met elkaar te werken, zoals organisaties als en Wordpress dat al jaren doen. Op die manier hopen we de noodzaak om elkaar in levenden lijve te spreken tot een minimum te beperken en zo het aantal vlieguren tot het hoogstnoodzakelijke te beperken.
 • Waar mogelijk zullen we kijken of er voor zakelijke reizen alternatieven zijn, zoals de trein. Daarnaast proberen steeds meer collega’s de trein te pakken als ze op vakantie gaan. Dit valt natuurlijk buiten de scope van de redactie, maar het bewustzijn over de vervuiling van vliegen is in de afgelopen jaren erg gegroeid.

Boodschappen

Vanaf 2018 hebben we voor het eerst ook de CO2-uitstoot van ons voedsel in kaart laten brengen, een zogenaamde ‘nulmeting’. Dit is de tweede manier (naast toevoeging woon-werkverkeer) waarop we onze CO2-voetafdruk bewust ‘laten groeien’ door het aanpassen van de meetmethode.

Acties:

 • Sinds dit jaar zijn we actief meer veganistische producten gaan introduceren op de redactie. Ten opzichte van een paar jaar terug zijn dit nu volwaardige (en lekkere) vervangers voor dierlijke producten. Denk bijvoorbeeld aan veganistische bitterballen bij een borrel, of een salade van groenten en noten tijdens de lunch. Deze lijn zullen we actief door blijven zetten.
 • Op dit moment laten we brood, beleg, sappen en andere dranken, groente en fruit bezorgen en maakt iedereen gebruik van ons dagelijkse lunchbuffet. We zijn op zoek naar andere manieren om de dagelijkse lunch te verzorgen. Hierbij denken we aan vers bereide salades (wat minder afval oplevert) of (warme) maaltijden met lokale producten die minder kilometers hoeven te reizen.

Onze compensatie

In de prognose die we eerder maakten, kwamen we uit op ruim 50 ton CO2-uitstoot in 2018. De volledige voetafdruk zoals we die nu kennen komt aanzienlijk hoger uit, namelijk op zo’n 74 ton. Wanneer we dit tienvoudig compenseren – door projecten te steunen die zich inzetten voor bosbehoud en door de vernietiging van emissierechten uit het Europese emissiehandelssysteem – komen we voor 2018 op een bedrag van zo’n 7.500 euro, nog geen 0,2 procent van onze totale jaaromzet. Een zeer schappelijke prijs voor een organisatie als de onze.

Per fte – het kengetal voor vergelijking door jaren heen – stoten we minder uit dan in 2017, maar vanwege onze groei stoten we netto meer uit dan in 2016. Werk aan de winkel dus!

Acties:

 • We gaan de huidige projecten die we steunen weer eens onder de loep nemen. Zijn we nog steeds blij met ze? Willen we ons portfolio uitbreiden?
 • We gaan de uitstoot van The Correspondent apart in kaart brengen en rapporteren. Hiervoor gaan we twee CO2-administraties bijhouden en betalen De Correspondent en The Correspondent ieder voor hun eigen deel.
 • We blijven ook op andere vlakken doorgaan met het zoeken naar manieren om de voetafdruk van onze organisaties te verkleinen. Zo hebben we eerder ook gekeken naar de verduurzaming van onze boekenuitgeverij, waarbij bleek dat we voor nagenoeg dezelfde prijs minder inkt konden verbruiken, ecolaminaat kunnen inzetten voor de omslagen, en het best mogelijke papier  

Meer lezen?

Dit was jaar zes van De Correspondent De Correspondent bestaat zes jaar. In dit jaarverslag vertellen we je over onze mooiste journalistiek, beste gesprekken met leden, missers en successen, nieuwe collega’s, boeken en meer. Al deze journalistiek maakte jij als lid van De Correspondent mogelijk! Lees het stuk hier Zo investeerde De Correspondent jouw ledengeld in 2018 Elk jaar leggen we aan jou en onze 62.000 andere leden verantwoording af voor de manier waarop we het ledengeld besteden en geven we inzicht in de financiële gezondheid van De Correspondent. Lees het artikel hier