Vandaag voeren we op De Correspondent een gesprek over veiligheid in de zorg buiten het ziekenhuis. Dit gesprek vindt plaats tussen 12 en 14 uur. Naar aanleiding van meldden zich dertien (ervarings)deskundigen die tijd vrijgemaakt hebben om met elkaar in gesprek te gaan. 

In de bijdragesectie is er ook ruimte om vragen te stellen. Stel die in , dan zorg ik dat ik ze bundel en voorleg.

De aanleiding voor dit gesprek

We ontvingen van psychiater Abdulhaq Compier en huisarts Noor-Us-Seher Mahboob waarin ze de noodklok luidden. Zij maken zich zorgen over de veiligheid van hulpverleners en patiënten binnen de niet-coronazorg. Ze stellen dat die veiligheid juist op de eerste plek zou moeten staan.

Wat is er aan de hand? Strengere veiligheidseisen die gelden in de coronazorg, zoals het gebruik van mondkapjes, gelden niet voor een groep die ook dagelijks te maken heeft met een risico om covid-19 op te lopen of te verspreiden. Bijvoorbeeld in reguliere poliklinieken van ziekenhuizen, huisartspraktijken en verzorg- of verpleeghuizen – waar ze niet speciaal coronapatiënten behandelen, maar deze wel tegen kunnen komen. 

De belangrijkste reden dat buiten de gespecialiseerde coronazorg minder veilig wordt gewerkt, is dat er een tekort is aan beschermingsmiddelen, stellen Compier en Mahboob.

Maar binnen zorgteams ontstaan spanningen, constateren de huisarts en psychiater, die niet zelden hoog oplopen. Wie aan de bel trekt omdat werken zonder mondkapjes, beschermende pakken en zonder inachtneming van anderhalve meter afstand risico’s oplevert voor zorgverlener, patiënt en hun omgeving, wordt in een angstig team niet zelden weggezet als ‘niet loyaal’.

Over dit dilemma praten wij vrijdag met:

Abdulhaq Compier

Psychiater en initiatiefnemer van dit gesprek

Abdulhaq Compier (45) studeerde grafische vormgeving aan de Willem de Kooning Academie en de Jan van Eyck Akademie, Perzisch en Arabisch aan de Universiteit Leiden en geneeskunde aan het VUmc. Zijn affiniteit met de wereld van het woord, betekenis en interpretatie trokken hem naar de psychiatrie, waarvan hij in 2017 de specialisatie voltooide. Momenteel doet hij de vervolgopleiding tot psychoanalytisch psychotherapeut bij de Hij werkt in een vrijgevestigde praktijk en bij een kleine poliklinische ggz-instelling. 

Noor-Us-Seher Mahboob

Huisarts

Noor-Us-Seher Mahboob (39) kwam als 13-jarige vluchteling naar Nederland en verwerkelijkte hier haar droom om arts te worden. Zij begon in 2014 de vrijgevestigde huisartsenpraktijk Afiya in een achterstandswijk van Almere, die inmiddels tweeduizend patiënten telt. Haar andere passie is werken aan goede relaties tussen bevolkingsgroepen als pr-functionaris van de vrouwenvereniging van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap.

Hedwig den Herder

Advocaat gezondheidsrecht

Hedwig den Herder is advocaat, gespecialiseerd in zorg, bij AKD advocatuur en houdt zich bezig met juridische vragen van zorgaanbieders. Denk hierbij aan vragen met betrekking tot de privacy van patiënten, over contracten met financiers of over de kwaliteit van de zorg. Onlangs is ze door Zorgvisie over de juridische implicaties van werken in de zorg zonder voldoende bescherming.

Jo Vincken

Politicoloog

Jo Vincken is van huis uit politicoloog en is zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid werkzaam geweest. Tegenwoordig is hij programmadirecteur Zorg & Publiek Domein op Nyenrode Business Universiteit. Belangrijke thema’s binnen zijn opleidingsprogramma’s zijn samenwerking binnen de zorg, de balans tussen kwaliteit van de zorg en bedrijfsvoering, en de toepassing van digitale mogelijkheden.

Saskia Postema

Politicoloog

Saskia Postema is junior lecturer Security Studies op de Universiteit Leiden en behaalde eerder de MSc International Relations & Diplomacy. Niet alleen haar professionele achtergrond als politicoloog, maar ook haar persoonlijke ervaringen met een hoog-functionerende broer met autisme, geven haar een andere kijk op het beleid omtrent corona.

André Knottnerus

Medicus

André Knottnerus is een Nederlandse hoogleraar die voorzitter was van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Sinds 1988 is hij als hoogleraar huisartsgeneeskunde verbonden aan de Universiteit Maastricht. Verder was hij voorzitter van de Gezondheidsraad en is hij lid van de KNAW.

Bente Schopman

Student

Bente Schopman is een vierdejaars student informatica met twee jaar studievertraging en is momenteel afhankelijk van de reguliere zorg, omdat ze geopereerd moet worden aan (vergelijkbaar met een hersenbloeding). Als deze operatie niet doorgaat, bestaat de kans op een nieuwe AVM.

Anneke Nusselder

Buurtzorgmedewerker

Anneke Nusselder studeerde gezondheidspsychologie en hbo-verpleegkunde en is verpleegkundige bij detacheringsbureau BVNG. Ze werkte als wijkverpleegkundige en deed bureauwerk bij een thuiszorginstelling. Sinds drie jaar werkt ze weer in de zorg.

Irene Grossman

Oncologisch chirurg

Irene Grossman studeerde geneeskunde aan de UvA en is vervolgens opgeleid tot chirurg, chirurg-oncoloog en intensivist . Ze is gepromoveerd op het gebied van de chirurgische oncologie. Van 2014-2018 heeft zij gewerkt als chirurg in Denemarken en nu is ze chirurg-oncoloog in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar. Gedurende de coronacrisis zet zij zich in als (reserve-)intensivist in Alkmaar.

René Edinga

Adviseur Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

René Edinga is al bijna vier jaar adviseur bij VPTZ, de koepel voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Vanuit een brede achtergrond in zorg en welzijn levert hij een bijdrage aan een zo goed mogelijke laatste levensfase voor terminale patiënten. Zijn motto is ‘kwaliteit van leven, kwaliteit van sterven’.

Guus Bannenberg

Bestuurder Tragel

Guus Bannenberg is bestuurder van Tragel, een organisatie die mensen met een beperking ondersteunt bij het leiden van een goed leven. Hij is voorzitter van GoedLeven, een regionaal samenwerkingsverband van zorgorganisaties, woningcorporaties en gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen. Ook is Guus initiatiefnemer en voorzitter van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven in Oegstgeest. Hiervoor was hij bestuurder van verschillende ouderenzorgorganisaties.

Hugo Touw

Intensivist Radboudumc

Hugo Touw is anesthesioloog-intensivist en werkzaam op de intensive care van het Radboudumc. Hij is maatschappelijk betrokken en is tijdens deze crisis op zoek naar een oplossing die zoveel mogelijk mensen dient, vooral ook op de lange termijn.

Remco van de Pas

Expert volksgezondheid

Remco van de Pas is arts, onderzoeker en docent internationale volksgezondheid op Maastricht University. Zijn onderzoek gaat o.a. over het creëren van een veilige werkomgeving voor zorgpersoneel. Ervaring met de publieke gezondheidszorg deed hij op in Indonesië, Midden-Amerika en een aantal Afrikaanse landen.