Spring naar inhoud

Wil je op 28 oktober meediscussiëren over de (on)zin van adressen? Lees dan dit boek

Het hebben van een adres is voor veel mensen vanzelfsprekend. Maar wereldwijd zijn er miljarden mensen die geen adres hebben. Die wonen bijvoorbeeld in ontwikkelingslanden zoals Haïti, of in sloppenwijken in India. Maar ook op het platteland van de Verenigde Staten zijn er nog mensen zonder adres, schrijft Deirdre Mask in haar onlangs verschenen boek The Address Book.

Dat is om een heleboel redenen onhandig, bijvoorbeeld omdat het zonder adressen lastiger is infectieziekten op te sporen. Een adres geldt ook als een van de goedkoopste wegen uit de armoede. Ga maar na: zonder adres is het moeilijk een baan te vinden, een uitkering aan te vragen of een bankrekening te openen. 

Toch zijn er op plekken zonder adressen ook veel mensen die daar niet op zitten te wachten: adressen zijn voor overheden ook een manier om burgers te volgen. In Cambodja bijvoorbeeld riep de invoering van adressen weerstand op, omdat het mensen herinnerde aan de genocide.

Ook de naam van een straat is vaak onderwerp van politiek debat. Zoals die van de Mohrenstraße in Berlijn, waarvan recent is besloten dat hij een nieuwe naam krijgt omdat de huidige racistisch is. vertelt Mask dat er in de Verenigde Staten zo’n negenhonderd straten zijn vernoemd naar Martin Luther King Jr., wat ten onrechte tot discriminatie van de inwoners leidt.

De komende tijd lees ik het boek van Mask, en op 28 oktober publiceer ik er een bespreking van. Wil je meediscussiëren? Bestel en lees het boek dan voor die tijd, en praat op 28 oktober mee in de bijdragesectie.

Wil je alvast meer weten over de problemen van mensen zonder adres in Nederland? Lees dan deze artikelen: 

Ik werkte als dokter voor daklozen en zag: alleen een huis maakt ze beter In Nederland wonen naar schatting tussen de 55.000 en 200.000 mensen op een vakantiepark. Johannes Visser en Vera Mulder schreven er een serie over

Correctie: In een eerdere versie van dit verhaal stond dat meer dan een miljard mensen geen adres hebben. Het precieze aantal is niet bekend, maar de Universal Postal Union - het VN-platform voor het internationale postbeleid - schat in dat het er in ieder geval meerdere miljarden zijn. Dat is aangepast in de tekst.

Correspondent Wonen