De jongeren hebben de toekomst. Gelukkig beseft mijn generatie dat zelf ook. Dit wordt nergens duidelijker dan bij de grootste uitdaging waar de mensheid voor staat: de opwarming van de aarde. 

In landen over de hele wereld steken tieners en twintigers hun nek uit voor ambitieuzer klimaatbeleid. En ambitie is hard nodig, als we de CO2-uitstoot voldoende willen beperken om de ergste gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan.

Neem bijvoorbeeld de Dit beleidsplan, gebaseerd op de Amerikaanse New Deal uit de jaren dertig, vat kernachtig samen wat er nodig is om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. De overheid moet het voortouw nemen met een groot investeringspakket om snel de transitie naar duurzame energie te maken, daarmee groene banen creëren, en er daarnaast voor zorgen dat kwetsbare groepen in de samenleving zoveel mogelijk worden beschermd. 

Ook buiten de VS slaat het idee aan: Londen krijgt een eigen Green New Deal, en de EU lanceerde eind 2019 een European Green Deal.

Dat er in slechts een paar jaar zoveel momentum is gecreëerd voor dit plan, is grotendeels te danken aan het werk van de Sunrise Movement, een door jongeren geleide Amerikaanse klimaatbeweging die in 2017 werd opgericht. Een jaar later protesteerden de Sunrise-activisten samen met het Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez (die zelf 29 was) voor het kantoor van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden – eveneens een Democraat. 

Het had effect: in een klap bevond de Green New Deal zich in het hart van het publieke debat. Enkele maanden later presenteerde Ocasio-Cortez samen met de toen 72-jarige senator Ed Markey een officieel wetsvoorstel voor een Green New Deal. 

Met Trump aan het roer was de kans op betekenisvol klimaatbeleid alleen nihil. Nu Joe Biden het stokje gaat overnemen, krijgt de Sunrise Movement te maken met een president die de opwarming van de aarde serieus neemt, al is ook hij geen groot voorstander van een Green New Deal. Gelukkig hebben de Sunrise-activisten laten zien niet bang te zijn het op te nemen tegen invloedrijke beleidsmakers.

In Nederland zijn de grote lijnen van het klimaatbeleid vastgelegd in het Klimaatakkoord uit 2019. Dit akkoord is tot stand gekomen na langdurig overleg aan vijf Klimaattafels. Verschillende ‘belangengroepen’ uit de samenleving deden mee aan deze reeks rondetafelgesprekken. De Jonge Klimaatbeweging, een koepelorganisatie waar tientallen jongerenorganisaties bij aangesloten zijn, schoof namens de jongeren aan. 

Uiteindelijk besloot de Jonge Klimaatbeweging het Klimaatakkoord niet te ondertekenen – omdat de ambitie om te koersen op maximaal anderhalve graad opwarming ontbrak

Hun belangrijkste boodschap: we moeten koersen op maximaal anderhalve graad opwarming. Uiteindelijk besloot de Jonge Klimaatbeweging het akkoord dan ook niet te ondertekenen – omdat die ambitie ontbrak.

Daarna is de beweging blijven lobbyen. En ondanks de kritische houding van de jongerenbeweging vindt zij in de overheid soms een bondgenoot: zo werken de jongeren sinds vorig jaar samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken en ambassades in het buitenland om jonge klimaatactivisten in andere landen te helpen de weg naar de beleidstafel te vinden. 

Dat het onze generatie is die het voortouw neemt als het gaat om klimaatverandering werd ook duidelijk uit de van Trouw: de JKB stond op nummer één. Op diezelfde lijst stonden de Grootouders voor het Klimaat, een burgerbeweging van oudere Nederlanders die zich zorgen maken om klimaatverandering. En dat is een goed teken, want om de klimaatcrisis het hoofd te bieden is de betrokkenheid van alle generaties nodig. 

Met gerommel in de marge komen we er niet: er moet veel meer gebeuren. Ik ben blij dat jongeren wereldwijd, samen met bondgenoten zoals senator Markey en de klimaatgrootouders, het voortouw nemen én met goeie ideeën komen.

Over de beeldmaker Illustrator Fransien du Pau studeerde af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Met haar illustraties probeert ze complexe thematieken te ontleden of met elkaar te verbinden. Voor haar afstudeerproject verdiepte ze zich in de klimaatproblematiek. Bekijk meer werk van Fransien du Pau

Meer lezen?

Wij vroegen experts, denkers en beeldmakers wat hen hoopvol maakt voor 2021 Na een jaar waar hoop ver weg leek, zijn we razend benieuwd naar de inzichten van mensen die bezig zijn met het vormgeven van onze toekomst. De illustraties bij de columns zijn gemaakt door net afgestudeerde beeldmakers. Lees de notitie terug