Onze kleren, benzine, voedsel, Ikea-kasten: allemaal zijn ze per schip ons leven in gekomen. Moderne scheepvaart is de drijvende factor van onze Er zit alleen één groot nadeel aan: 90 procent van de containerschepen vaart op zwaar Bunkerolie is een restproduct uit de raffinage van aardolie, bijgemengd met andere reststoffen uit de chemische industrie. Verbrand je het, dan stoot je broeikasgassen, roet en nog een heel zootje de atmosfeer en oceaan in.

Dat moet veranderen willen we de planeet niet meer dan anderhalve graad laten opwarmen. Was getekend,

De vraag is alleen: hoe?

Tot onze verbazing bestaat er namelijk Waar het voor auto’s zonneklaar is dat ze allemaal elektrisch gaan worden of op waterstof gaan rijden, is er voor schepen geen gedoodverfde opvolger van bunkerolie. Dat maakt het extra moeilijk om de scheepvaart te verduurzamen. Want waar zet je als bedrijf, of als overheid, op in?

De opties op een rij.

Ammoniak

Laten we bij de A beginnen, van ammoniak. Ammoniak is een kleurloos gas, en bestaat uit stikstof en waterstof.

Op het eerste gezicht is het de perfecte opvolger van bunkerolie: er komt bij verbranding geen koolstofdioxide (CO2) vrij, het kan vrij gemakkelijk worden vervoerd, én het is ook nog eens relatief goedkoop. Ammoniak wordt al volop gebruikt in andere sectoren, bijvoorbeeld voor industriële koeling, of in schoonmaakmiddelen. Wereldwijd zijn er in havens grote opslagfaciliteiten voor ammoniak. En er zijn dus al strikte regels voor én er is ervaring met het gebruik.

Nog een probleem met ammoniak: het is ontzettend giftig (en o ja, het ruikt naar kattenpis)

Maar: ammoniak stoot ook iets uit. Weliswaar geen CO2, maar wel stikstofoxide (NOx) en lachgas (N2O). Stikstofoxiden zijn luchtverontreinigend. Op zee geen ramp, maar wel een probleem langs de kust – – en in andere Op die plekken leidt een verhoogde concentratie van stikstof tot (Lachgas, een zeer sterk broeikasgas, is een nog deprimerender verhaal: het is

Ammoniak wordt Bovendien is de infrastructuur er nog lang niet om op grote schaal ammoniak te tanken in havens.

Nog een probleem met ammoniak: het is ontzettend giftig (en o ja, het ruikt naar kattenpis). Bij hevige blootstelling perforeert het je maag, verscheurt het je slijmvliezen en bijt het je ogen weg. Een dampwolk van ammoniak in de haven, dat wil je niet. Je ziet de rampenfilm al voor je.

Batterijen

Batterijen zitten in auto’s, dus waarom niet in schepen?

Voor binnenvaartschepen op rivieren en kanalen zijn batterijen een prima toekomstplan. Sterker nog, de eerste elektrische binnenvaartschepen Tijdens het laden en lossen op hun diverse stops kunnen de schepen hun stekker aan wal inpluggen. Daar moeten natuurlijk wel voor zijn en een schip moet helemaal worden (om)gebouwd voor elektrische aandrijving, maar toch: het is relatief veilig, makkelijk en op de lange termijn goedkoop. Ook voor veerboten, vissersboten en andere schepen die korte afstanden varen is het ideaal.

Maar stel, je wil van Rotterdam naar Shanghai varen, dan zijn batterijen vrij hopeloos. Je zou het hele schip ermee moeten volhangen om zo’n afstand te kunnen varen, waardoor je Wat wel zou kunnen, is een hybride vorm: een andere brandstof voor de lange afstanden, een batterij voor korte tussenstops en varen in de haven.

Overigens geldt hier natuurlijk: alleen als de batterijen worden opgeladen met groene stroom wordt het varen echt duurzaam.

Biodiesel

De volgende brandstof: biodiesel, diesel uit die vaak wordt bijgemengd met diesel uit aardolie.

Laten we meteen maar het grootste voordeel noemen: het wordt al gebruikt. en goed te mengen met bunkerolie. En daardoor zijn er bijna geen aanpassingen aan een schip voor nodig.

Maar dan het grootste nadeel: lang niet alle vormen van diesel uit biomassa zijn duurzaam te noemen. Biodiesel uit rest- en afvalstoffen bespaart bijvoorbeeld CO2-uitstoot, maar biodiesel gewonnen uit speciaal geteelde oliehoudende gewassen – denk palmolie – kan Net zo belangrijk: wat meng je precies bij? Als je biodiesel voor 70 procent uit fossiele brandstoffen bestaat, hebben we daar niet zo veel aan.

En ook bij de verbranding van biodiesel komen stikstofoxiden vrij. Hoe duurzaam de diesel ook is vervaardigd, het blijft een bron van vervuiling en gezondheidsrisico’s.

LNG

Over weinig alternatieve brandstoffen wordt zo veel gepraat in de scheepvaart als over LNG: liquefied natural gas. Ofwel, aardgas in vloeibare vorm.

De Europese Commissie en het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn het erover eens dat LNG voor nu het beste alternatief is voor bunkerolie.

Er zitten zeker voordelen aan varen op LNG. Zo is het veel schoner dan bunkerolie (ongeveer alles is schoner dan bunkerolie, maar oké):

Bovendien bestaan de technologie en de infrastructuur al: wie wil, kan nú gaan varen op LNG. Een kwart van de schepen die nu worden gebouwd, zal op LNG gaan varen.

Natuurlijk, LNG is nog steeds een En dat is direct ook de grootste kritiek van milieuorganisaties. Schepen bouw je voor zeker dertig jaar. Dat betekent nog ten minste schepen die

Bovendien: LNG stoot dan minder CO2 uit dan bunkerolie, maar er lekt bij de winning, verwerking én verbranding van LNG –  wat betekent dat LNG misschien zelfs slechter voor het klimaat is dan bunkerolie. Die methaanlek zou je dus overal in de keten moeten aanpakken.

Een ‘transitiebrandstof’ wordt LNG door industrie en politiek genoemd: bij gebrek aan de directe beschikbaarheid van schonere alternatieven is het volgens hen nu de ‘beste’ keuze. Maar wanneer is die transitie precies voorbij, en waar bewegen we eigenlijk naartoe?

Methanol

Methanol is een kleurloze vloeistof – een soort giftiger variant van alcohol. Het goedje wordt volop gebruikt in de chemische industrie, bijvoorbeeld om kunststof of verf mee te vervaardigen, of als oplosmiddel. En: je kunt er dus ook op varen.

Het voordeel van methanol is dat er al een infrastructuur voor is, dat wil zeggen: we weten hoe we het veilig moeten produceren, vervoeren en opslaan. Sommige schepen testen al methanol: er zijn bijvoorbeeld veerboten in

Of je duurzaam vaart op methanol hangt af van hoe de methanol geproduceerd is

Op dit moment wordt wereldwijd zeker Voornamelijk uit aardgas en aardolie – fossiel en vervuilend dus. Een kleiner deel wordt gemaakt van biomassa en huisvuil: potentieel schoon, mits de biomassa niet uit gekapte gewassen bestaat.

Slechts een heel klein deel van de wereldwijde methanolproductie –  – is echt duurzaam. Of je duurzaam vaart op methanol hangt dus af van Voordeel is wel dat je met dezelfde tank verschillende soorten methanol kunt mengen, en zo steeds groener zou kunnen varen met hetzelfde schip.

En dan nog een dingetje met de motor: voor de ontsteking van methanol is een en bij die verbranding komen – daar zijn onze vijanden weer –

Waterstof

En tot slot, waterstof. De Grote Belofte.

Waterstof wordt gezien als de voor schepen. De verbranding ervan in een stoot geen broeikasgassen of andere vervuilende stoffen uit, alleen waterdamp en warmte. Als je waterstof verbrandt in een motor, komen er nog steeds geen broeikasgassen vrij, maar wel… heb je ze weer: stikstofoxiden. Daarom zijn brandstofcellen met waterstof het schoonste alternatief voor lange vaarroutes.

Ook fijn: waterstof is in theorie oneindig op te wekken.

Toch zijn rederijen terughoudend. Schepen kunnen waterstof vervoeren als vloeistof of in gasvorm, maar het spul is zwaar explosief. Het kleinste vonkje of beetje frictie kan de stof al laten ontbranden. Daarbij moet het in vloeibare vorm worden gekoeld tot Waterstof is goedkoop te produceren, maar juist dat koelen maakt het goedje stukken duurder. En waterstof neemt, zelfs in vloeibare vorm, veel

Bovendien geldt ook voor waterstof: het is pas duurzaam als de waterstof met wordt opgewekt. En precies daar is nu een schrijnend gebrek aan. Vrijwel alle waterstof is gemaakt

Wat is de winnende brandstof?

Je kunt je goed voorstellen dat scheepseigenaren twijfelen: welke brandstof moeten ze kiezen voor hun nieuwe schepen? Welke investeringen durven ze nu al te doen, terwijl techniek, beleid, veiligheidsprotocollen en infrastructuur in havens er nog niet zijn? Welke opleidingen geven ze hun ingenieurs?

En de lijst hierboven is niet uitputtend. Zo zijn er experimenten om schepen aan te drijven met wind, zodat ze

Vooralsnog worden er vooral veel pilots gedaan. De meest veelbelovende brandstoffen: ammoniak, methanol en waterstof. Het Deense scheepvaartbedrijf Maersk investeert miljarden in In Japan worden er gebouwd die ook op ammoniak kunnen varen. En de Rotterdamse haven zet

Maar bij elke brandstof geldt: als het niet groen wordt geproduceerd, komen we niet verder. De alternatieven hierboven moeten dus óók de transitie naar hernieuwbaar maken.

De wereldwijde organisatie die de scheepvaart reguleert, de International Maritime Organisation (IMO), houdt zich afzijdig in de brandstofdiscussie, en laat in een reactie aan ons weten dat de IMO ‘technologie-neutraal’ is. Wel zegt de organisatie dat we in de toekomst waarschijnlijk ‘een mix’ van meerdere brandstoffen zullen gebruiken.

Wat er sowieso moet gebeuren: testen, testen, testen. Leren van elkaar, ervaringen uitwisselen, investeren.

Er zal niet één brandstof zijn die bunkerolie gaat vervangen. Maar dát die olie eruit moet, en snel, staat als een paal boven water.

Voor dit stuk hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het onderzoek en de input van Jasper Faber en Anouk van Grinsven van CE Delft, Bryan Comer van de International Council on Clean Transportation, Paula van Lieshout en Noud Werter van TNO en van het onderzoek van algemeen redacteur Riffy Bol naar waterstof.

Over de beelden In deze fotoserie van April Hickox bepaalt het schip ons uitzicht en kijken we uit op de steden die zij passeert. Hickox’ serie lijkt op het eerste gezicht romantisch, maar toont ons tegelijkertijd een serieus probleem rond de scheepvaart. De tijd passeert in haar beelden, waardoor benadrukt wordt hoe lang de routes zijn die grote schepen zoals deze afleggen en hoe groot de vervuiling is die daarbij komt kijken.
De meeste foto’s zijn gemaakt bij zonsopgang wanneer de steden nog slapen. Zo ontstaat er een soort niemandsland waarin het schip de hoofdrol speelt en vredig lijkt te passeren.
Bekijk hier meer werk van April Hickox


Op de hoogte blijven van deze serie? Dat kan! Elke twee weken sturen we je een mailtje met de nieuwste inzichten uit ons onderzoek naar containervaart. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Meer lezen:

Deze ronkende motor van de wereldeconomie ontbreekt in alle klimaatplannen In het klimaatakkoord ontspringt een door-en-door vervuilende sector de dans: scheepvaart. En de organisatie die verantwoordelijk is voor verduurzaming houdt actief en effectief klimaatmaatregelen tegen. Lees het artikel hier De prijs van een container bepaalt de prijs van je dagelijks leven. Hij is nog nooit zo hoog geweest Een jaar geleden kon je voor 1.700 dollar een container van China naar Europa verschepen. Nu kost dat 14.000 dollar. Hoe kan dat? En wie bepaalt die prijs eigenlijk? Lees het verhaal hier