Vimeo

Statistieken wijzen uit dat 87 procent van de Brazilianen, ruim 160 miljoen mensen, iedere dag minstens één soap kijkt. De vraag is of deze zogenoemde telenovas geënt zijn op het dagelijks leven, of dat eerder het omgekeerde het geval is: imiteert het leven, zeker dat van een snel opkomende middenklasse, de soap?

Videocorrespondent Elizabeth Salgado uit Brazilië probeert deze vraag te beantwoorden met behulp van een oude opname van haar grootvader, die op negentigjarige leeftijd concludeerde dat de televisie een werktuig van de duivel is, om de mensen op aarde te manipuleren. Hij geeft daarbij een even ontroerende als lucide verhandeling over het wezen van de electriciteit, dat ons leven binnendringt.

In Brazilië geen gekke gedachte: de televisie steunde van begin af aan de staatsgreep van 1964 en de militaire dictatuur in de twee decennia die volgden. Het regime beschouwde televisie als een uitgelezen middel om de publieke informatievoorziening strak Rede Globo, één van de grootste televisienetwerken ter wereld, had een spilfunctie in deze

Na de politieke omslag in 1985 verzachtte de overheid haar greep op de televisie. Maar ook nu klagen Braziliaanse demonstranten over de gekleurde berichtgeving van met name Rede Globo. ‘Ze maken ons uit voor vandalen zonder politieke ideeën,’ verzucht een jonge student The Financial Times.

Onlangs vond in een zeer populaire soap de eerste kus tussen een homostel plaats. Een vergaande stap, omdat homoseksualiteit in grote delen van het land en zeker bij de lagere sociale klassen taboe is. Vrijwel tegelijkertijd werd in de favela waar Salgado vanuit haar huis op uitkijkt een homoseksuele man vermoord. Ze ging op zoek naar zijn familie in de sloppenwijk.

In haar korte film richt Salgado de aandacht op wat er in dat land nog belangrijker is dan voetbal: soaps op televisie. Haar film levert de prangende vraag op: heeft haar grootvader dan toch gelijk?

In São Paulo zijn onvoltooide WK-stadions niet het grootste probleem Gastcorrespondent Jan Jager bezoekt São Paulo en ontdekte daar dat de bewoners een veel groter probleem kennen dan de vertraagde bouw van hun WK-stadion: een ware crackepidemie teistert de grootste stad van het land. Lees hier de reportage terug

Deze WK-beelden zie je niet op Studio Sport Brazilianen die met geweld hun huizen uit worden gejaagd, gedwongen hun winkels moeten sluiten en miljarden aan belastinggeld naar megalomane stadions zien gaan. Gastcorrespondent Elizabeth Salgado zag het met eigen ogen en peilde de stemming. We zien ook een onvermoed optreden in de film: voormalig stervoetballer Romario, een van de vele Brazilianen die in opstand is gekomen tegen het WK in zijn land. Kijk hier de film terug

Brazilië, het land van gedwongen keizersnedes In deze webdocumentaire neemt videocorrespondent Elizabeth Salgado ons mee naar Rio de Janeiro. Ze moet bevallen ten tijde van de grote demonstraties. Zoals veel vrouwen in Brazilië wordt ze daarbij min of meer gedwongen tot een keizersnede. Het toont de rauwe werkelijkheid achter de volkswoede in het land. Bekijk hier de mini-docu terug