Voor mijn onderzoek naar de rol van politieke partijen in hedendaagse, westerse democratieën leerde ik het meest van de onlangs overleden Ierse onderzoeker Peter Mair. Zijn naam is bij het brede publiek misschien niet zo bekend, maar binnen de politieke wetenschap is zijn nalatenschap enorm.

Peter Mair promoveerde in 1987 in Leiden en was er tot 2005 hoogleraar. Daarna trok hij naar Florence. Hij stierf heel plots op vakantie in augustus 2011.

Het werk van Mair vind ik zo krachtig omdat het empirie koppelt aan zeer schrandere analyses. Dit is een oeuvre waarin objectieve gegevens over heel Europa over de lange termijn ontleed worden met grote precisie en urgentie.

Anders gezegd: wie hem leest, vreest.

Dezer dagen verschijnt een postuum werk van hem: Geen opbeurende titel, geen opbeurende lectuur, vrees ik. Maar wel essentieel. 

Wie de inspirerende man bezig wil horen kan ik deze zeer warm aanbevelen.