Hoe gaan we van een op fossiele brandstof gebaseerde economie naar een economie die draait op duurzame bronnen? In een artikel in nrc.next getiteld Energie = Macht x Conflict (niet online) noemde ik dat al eens "het meest fundamentele vraagstuk van deze tijd". En dat geloof ik nog steeds: de energievoorziening is zo basaal dat het van niet te onderschatten invloed is op hoe een samenleving eruit ziet en functioneert. 

Ga maar na: toen de mens nog afhankelijk was van zijn eigen spierkracht, bleef het bestaan beperkt tot jagen en verzamelen in een tribale cultuur; toen hij energie leerde putten uit dieren, planten en hout kwam de overgang naar een agrarische cultuur, met bijbehorend feodaal stelsel van landeigenaren; daarna heeft het grootschalig cultiveren van kolen, olie en gas geleid tot de geïndustrialiseerde, kapitalistische wereld waar we nu in leven.

De stap in dit rijtje die we nu kunnen gaan nemen, zal van minstens zo grote invloed zijn. Hoe ziet de energie van de toekomst eruit? En vooral: wie heeft die energie in handen? Een belangrijker onderwerp is nauwelijks denkbaar.

Om dezelfde reden is een serieus journalistiek platform zonder aandacht voor dit onderwerp moeilijk voor te stellen. Daarom ben ik ontzettend blij dat ik vandaag maar liefst vier correspondenten Energie aan jullie mag voorstellen: , , en . Samen zijn zij onze eerste ‘groepscorrespondent’, te volgen onder de naam De Energiegroep.  

De Energiegroep zag in 2012 het levenslicht als een  een initiatief van De Groene Amsterdammer onder leiding van onderzoeksjournalist Marcel Metze. Hun opdracht: onderzoek de vraag waarom de transitie naar duurzame energie in Nederland zo moeilijk van de grond komt. Het resultaat: een aantal zeer spraakmakende stukken over onze energievoorziening en de energielobby erachter.

Zo spraakmakend dat besloten werd de groep bijeen te houden en door te gaan met de Masterclass. Hun bevindingen zullen ze vanaf vandaag, soms in groepversband, soms individueel, ook op De Correspondent delen - als een reis door de fascinerende en complexe wereld van de energie. Met jullie hopelijk als reisgenoten.

  Belia, Jelmer, Thomas en Huib stellen zich voor Waarom is energie een belangrijk thema? En hoe zal De Energiegroep te werk gaan? Lees hier alvast het introductiestuk van Belia, Jelmer, Thomas en Huib. Hoe gaan we van grijze naar groene energie?