Beste lezer,

U ontvangt deze brief omdat u op uw website reclame maakt voor uw product/dienst/uitgaansgelegenheid/festival/anders namelijk: Snacktaria Broodje Carlo te Prinsenbeek.

Namens de rijksoverheid moet ik u helaas vragen om te stoppen met die promotie. Uit onderzoek is gebleken dat uw product/dienst/uitgaansgelegenheid/festival/anders namelijk Snacktaria Broodje Carlo wellicht een aanzuigende werking kan hebben op gelukszoekers.

Veel gelukszoekers kiezen Nederland als bestemming. Die keuze is gebaseerd op ons imago van welvarend, veilig land. Uw (internationaal te bekijken) reclame op internet draagt hier mogelijk aan bij. Het is niet ondenkbaar dat gelukszoekers hun arme oorlogsgebieden verlaten en de oversteek richting het Westen maken, enkel omdat ze hebben gehoord van Snacktaria Broodje Carlo te Prinsenbeek.

Zoals u zult begrijpen willen wij onze door kolonialisme verkregen rijkdommen liever zo min mogelijk delen met gelukzoekers die hier net voet aan wal zetten en denken dat ze meteen recht hebben op alles wat ze aantreffen. Daarom heeft de overheid sinds mei 2015 een ontmoedigingsbeleid geïnitieerd. Als wij onze rijkdommen (zoals Snacktaria Broodje Carlo) geheimhouden, wordt het voor hen minder aantrekkelijk om hierheen te komen.

Veel gelukzoekers omschrijven de situatie in hun thuisland als ‘onleefbaar’. De overheid vermoedt dat de situatie simpelweg als onleefbaar wordt ervaren omdat ze weten dat er een alternatief is (Snacktaria Broodje Carlo). Wij opereren onder de slogan ‘Wat niet weet, wat niet deert.’

Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Stuur dan wel een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Wij delen onze strategieën om begrijpelijke redenen liever niet met de buitenlander.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Ronald Kraakvaart
Coördinator ‘Nederland Stiekem’