Spring naar inhoud

Groenland en Antarctica smelten weg

Gisteren publiceerde The New York Times een verhaal dat prachtig zichtbaar maakt hoe pijnlijk snel Groenland smelt als gevolg van de opwarming van de aarde.

Vier journalisten van de krant volgden een groep wetenschappers die er met gevaar voor eigen leven achter proberen te komen hoeveel smeltwater er uit het Groenlandse ijs stroomt. En hoe snel dat gaat. Op de plek waar ze hun metingen doen, blijkt tot 1,6 miljoen liter smeltwater per minuut langs te stromen.

Dit soort metingen kan helpen om betere inschattingen te maken over de snelheid waarmee de zeespiegel zal stijgen als de temperaturen op aarde nog hoger worden. Als heel Groenland smelt, kan dat de zeespiegel met 6 meter doen stijgen.

Als je geen tijd hebt voor het hele artikel: bekijk dan wel de begeleidende interactieve satellietbeelden en de bewegende luchtopnamen van de smeltrivier even. Zo ziet klimaatverandering eruit.

Maandag publiceerde The Washington Post bovendien over een nieuwe studie, waaruit blijkt dat de Tottengletsjer, de grootste van Antarctica, van onderop wordt blootgesteld aan warm zeewater - en dus ook van onderop smelt. Dat werd al langer gevreesd en het betekent dat Oost-Antarctica - waar de gletsjer ligt - op termijn misschien wel net zo kwetsbaar is als West-Antarctica, waar het ijs nu al snel smelt. De wetenschap is ingewikkeld, maar het onderliggende principe is heel eenvoudig, concludeert Chris Mooney van de Post: ‘warmte smelt ijs.’

De implicatie? Hoe sneller we de verdere uitstoot van broeikasgassen terugdringen, hoe beter.

The New York Times: Greenland Is Melting Away The Washington Post: Scientists confirm that East Antarctica’s biggest glacier is melting from below Over het smelten van het ijs op West-Antarctica is al meer bekend, zie bijvoorbeeld dit artikel in The Guardian. Benieuwd naar de implicaties van zeespiegelstijging voor Nederland? Lees dit artikel.
Democratie & Klimaat