Deze tijdlijn hoort bij deze reconstructie:

Honderd dagen na het nieuws over Keulen: de feiten De afgelopen maanden veranderde het debat over vluchtelingen van toon. De reden: de gebeurtenissen in Keulen rond oud en nieuw, waar jonge Syrische mannen algauw de schuld van kregen. Maar wat gebeurde er nu echt in die nacht en de nasleep daarvan? Lees hier de reconstructie terug

31 december, 20.00 uur.

Het plein voor het station staat al voor 60 tot 70 procent vol, volgens van de federale politie (FP).

31 december, 20.40 uur.

van de (KP) signaleert 400 tot 500 mannen, ‘met een migrantenachtergrond’ bij het centraal station. Ze nuttigen alcoholische dranken en gooien handvuurwerk in het rond.

31 december, 21.30 uur.

Een eerste briefing met alle betrokken autoriteiten vindt plaats – de FP, (KVB), de (DP) en de waterpolitie (WP) van Noordrijn-Westfalen zijn aanwezig.

31 december, 21.45 uur.

38 politieagenten die waren gestationeerd bij een demonstratie in de buurt worden naar huis gestuurd tussen 21:00 en 21:45 uur. Deze beslissing wordt later hevig bekritiseerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen (NRW-BZK) in een rapport over deze nacht.

31 december, 22.00 uur.

De politiemensen van de DP, die de festiviteiten in Keulen in goede banen moeten leiden, beginnen hun dienst. In totaal gaat het om een groep van 142 agenten – onder wie 83 agenten van de mobiele eenheid. 76 agenten worden op pad gestuurd naar de historische binnenstad, inclusief de bruggen over de Rijn en de Kölner Ringe, beide bekend als feestplekken.

De andere politieagenten worden verdeeld over het centrum en het politiebureau bij het centraal station. De DP, is weliswaar verantwoordelijk voor de festiviteiten in de stad, zij heeft geen bevoegdheid in het centraal station zelf. Hier heeft de FP de regie. Op oudejaarsavond zijn 67 federale politieagenten actief. Dit zijn er 22 meer dan het jaar daarvoor.

31 december, 22.25 uur.

Als reactie op een luidruchtig en onrustig publiek rondom het station, besluit de DP 10 extra agenten naar het station te sturen.

31 december, 22.50 uur.

Alle 83 agenten van de mobiele eenheid zijn nu aanwezig rondom het station.

31 december, 23.00 uur.

De sfeer wordt agressiever. De feestgangers op het plein voor het centraal station reageren niet op pogingen van de DP de menigte te kalmeren.

De politie signaleert dat er steeds meer vuurwerk aanwezig is. Volgens een rapport van zijn er 1.000 tot 1.500 mensen aanwezig. Voor de parlementaire onderzoekscommissie verklaart dat er op het drukste moment 2.000 tot 3.000 mensen aanwezig zijn. Dit getal komt overeen met de schatting van getuigen die wij spraken. Maschetzky getuigt eveneens dat een deel van het publiek dronken en agressief is.

31 december, 23.15 uur.

Operationeel commandant Günter Reintges van de KP besluit het gebied voor het station, inclusief de trappen die naar de kathedraal op het plein leiden, te evacueren om zo vuurwerkongelukken en de eventuele daaruit ontstane paniek te voorkomen.

31 december, 23.30 uur.

Günter Reintges communiceert met de DP over de situatie rondom het station. De DP biedt extra mankracht aan om de situatie onder controle te houden. Deze beslissing, zo blijkt later, heeft niet eens zoveel te maken met de specifieke ontwikkelingen op die avond, maar zou ook tijdens een rustiger oud en nieuw zijn genomen. Maar Günter Reintges wijst het aanbod af, omdat hij de noodzaak ervan niet inziet. Volgens het ministerie (NRW-BZK) is dit een grove fout en leidt deze beslissing tot een totaal verlies van controle over de situatie.

31 december, 23.45 uur.

Tussen 23:30 en 23:45 begint de verschillende delen van het plein te evacueren. Tegelijkertijd blokkeert de FP de grote hal in het station, zodat mensen niet meer naar binnen kunnen. Volgens de DP verloopt de evacuatie buiten zonder problemen. Het wordt rustiger op het plein volgens NRW-BZK. Maar getuigen die wij spreken weerleggen dit.

31 december, 23.55 uur.

2.500 mensen staan vast op het centraal station volgens NRW-BZK. De FP sluit de perrons 10 en 11, vanwaar de regionale treinen vertrekken, omdat het te druk is en omdat mensen over het spoor lopen. Politieagenten worden opgeroepen naar de sporen te gaan, maar dit zorgt ervoor dat ze elders niet inzetbaar zijn. Deze beslissing wordt later bekritiseerd door Ralf Jäger van NRW-BZK. Jörg Breetzmann, hoofd van GH, dat medeverantwoordelijk is voor de brug tussen het station en de stad, zegt later dat de stad niet geïnformeerd is over de blokkade.

1 januari, 00.00 uur.

Gelukkig nieuwjaar! Honderd mensen verzamelen zich op de Hohenzollernbrug, achter het station, om het vuurwerk te aanschouwen. De eerste klachten over seksuele intimidatie en overvallen worden geregistreerd op het politiebureau op het station.

1 januari, 00.02 uur.

Tussen 00:02 en 00:35 – verklaringen over de tijd lopen uiteen – stopt DB, de treinvervoerder, al het treinverkeer, omdat mensen over het spoor lopen. Om ongeveer 1:15 gaan er weer treinen rijden. Het station raakt in de tussentijd steeds voller, omdat mensen naar huis willen.

1 januari, 00.27 uur.

De DP heropent het gebied rondom het centraal station, zodat mensen naar huis kunnen.

1 januari, 00.30 uur.

De DP gaat ervan uit dat de situatie onder controle is. Dertig agenten worden daarom naar andere delen van de stad gestuurd. Tien van deze agenten worden later weer teruggeroepen naar het station, nadat aangiften van seksuele intimidatie zijn binnengekomen. Het voorlichtingsbureau van NRW-BZK vertelt ons dat ze niet weten hoeveel politieagenten waar waren op dit precieze tijdstip.

1 januari, 00.35 uur.

Na de vuurwerkshow en de nachtelijke festiviteiten stromen mensen vanuit de stad en over de Hohenzollernbrug richting het centraal station, waar het nu nog drukker wordt. Mensen zijn luidruchtig en volgens Detlef Maschetzky is er een groot risico op ‘massapaniek.’ Later verklaart hij dat hij de GH probeerde te benaderen – die op haar beurt verantwoordelijkheid had over de brug – om deze bewust te maken van de gevaarlijke situatie.

1 januari, 00.50 uur.

Politieagenten komen meerdere vrouwen tegen die zeggen seksueel misbruikt te zijn door groepen mannen. Sommige vrouwen huilen en zeggen te zijn aangeraakt bij hun genitaliën.

1 januari, 01.00 uur.

Günter Reintges van de KP bezoekt het politiebureau en wordt geïnformeerd dat veel mensen aangifte hebben gedaan van diefstal en seksueel geweld. Maar Detlef Maschetzky zegt dat hij Reintges al eerder die avond had geïnformeerd over de situatie.

1 januari, 01.20 uur.

Politieagenten in en rondom het centraal station wordt bevolen alert te zijn op diefstal en seksueel geweld.

1 januari, 04.00 uur.

De situatie kalmeert. Politieagenten in en rondom het station registreren 32 aangiften gedurende de nacht. Meer mensen willen aangifte doen, maar vanwege de hoeveelheid kan de politie dit niet aan.

1 januari, 05.05 uur.

De eerste agenten worden naar huis gestuurd, de mankracht wordt gereduceerd.

1 januari, 08.00 uur.

De politieoperatie eindigt officieel.

Overzicht van de gebruikte afkortingen:

  • BP: mobiele eenheid, valt onder de deelstaatpolitie. In Duitsland de Bereitschaftspolizei
  • DB: Deutsche Bahn, de nationale treinvervoerder
  • DP: politie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, waaronder ook de Keulse politie en de Bereitschaftspolizei, de mobiele eenheid, vallen
  • FP: federale politie
  • KP: Keulse politie, valt onder de deelstaatpolitie
  • KVB: Kölner Verkehrs-Betriebe, de organisatie die het stedelijk openbaar vervoer in Keulen exploiteert
  • NRW: deelstaat Noordrijn-Westfalen
  • NRW-BZK: Ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen
  • GH: gemeentelijke handhaving of stadstoezicht, in Duitsland de Ordnungsamt
  • WP: waterpolitie van Noordrijn-Westfalen

Dit verhaal kwam tot stand door bemiddeling van International Editor


Dit was het nieuws over oudejaarsavond in Keulen (maar dan met de kennis van nu) Oudejaarsnacht in Keulen is allang van de voorpagina’s verdreven, maar het politieonderzoek liep intussen gewoon door. Hoe zou een nieuwsbericht over deze nacht er met de kennis van nu uitzien? Lees hier het nieuwsbericht van de reconstructie Waarom we na 100 dagen nog met Keulen komen aanzetten Vandaag presenteren we een verhaal over het oud-en-nieuwdrama dat zich in Keulen heeft afgespeeld. Waarom nu pas? En wat levert die traagheid op? Lees ter verantwoording van onze werkwijze deze kleine toelichting vanuit de hoofdredactie. Lees hier de verantwoording van Karel Smouter terug