Er zijn vijf redenen om naar het gesprek met Jos van Wijk te luisteren.

1. Deze weken werd weer eens duidelijk hoe fel de discussie over euthanasie kan zijn. De NTR vertoonde een (later fel becommentarieerde) de Maar was de geëuthanaseerde Hannie Goudriaan wel wilsbekwaam?

2. En een commissie onder aanvoering van Paul Schnabel publiceerde dat stelt dat de euthanasiewet al vijftien jaar prima functioneert. Ze biedt ruimte om mensen met een voltooid leven te ‘helpen,’ mits er voldoende medische redenen zijn. Van Wijks coöperatie wijst het rapport van de hand als zwaar onvoldoende. Volgens Van Wijk wil 50 procent van de Nederlandse dokters mensen die klaar zijn met het leven niet ‘helpen.’ Hij noemt het een loterij. Bovendien gaat het rapport volledig voorbij aan de wens van veel Nederlanders om een zelfgekozen en humaan levenseinde uit de sfeer van het strafrechtelijke en het medische te halen.

Lever dodelijke middelen, onder een duidelijk protocol van verstrekking en beveiliging. Als de leden hun leven voltooid achten, kunnen ze het beëindigen

3. De coöperatie, die inmiddels ruim 2.500 leden heeft, wil daarom graag een doen. Met de overheid, met het Openbaar Ministerie, met artsen en met andere organisaties. Lever dodelijke middelen aan de leden van de coöperatie, onder een duidelijk protocol van verstrekking en beveiliging. Als de leden hun leven voltooid achten, kunnen ze het beëindigen. Wat zijn de risico’s? In de Amerikaanse staat Oregon werkt dit al twintig jaar zonder misbruik en ongelukken,

4. Als interim-manager beschouwde Van Wijk het als zijn vak om te shockeren. Het was zijn taak om maatschappelijke organisaties te confronteren met hun eigen blinde vlekken. Iedereen hanteert door anderen aangereikte filters om naar de wereld te kijken. Schakel die filters uit en je wordt een wijzer mens.

5. Dat standpunt heeft ook te maken met zijn levenshouding. Zoals hij het ziet, gaat leven over het wegnemen van weerstand. Zodat je volledig leeft, vol overgave en liefde. Als je dat goed doet, verdwijnt ook de laatste weerstand: die van de dood.

De Correspondent
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Jos van Wijk
SoundCloud
Interview

Verder lezen?

Luisteren: Volgens deze dichteres geeft de dood het leven glans Maud Vanhauwaert (Veurne, 1984) is niet alleen dichter, maar ook performer. Haar tweede bundel, Wij zijn evenwijdig_ Raken elkaar in het oneindige oogt als een reeks willekeurige observaties, maar gaat uiteindelijk over leven en dood. Wat wil ze daarover vertellen? Beluister hier het interview Wanneer wordt de dood een oplossing? Twaalf jaar geleden was huisdokter Herman Hoekstra niet in staat om euthanasie te verlenen aan een patiënte die ondraaglijk leed aan psychische aandoeningen. Zij pleegde zelfmoord. Inmiddels is hij van inzicht veranderd. Beluister hier het interview De zelfgekozen dood bij jongeren is overal taboe, behalve in dit ene zaaltje Sophie (36) overweegt euthanasie. Met haar bezocht ik met haar een symposium over dit onderwerp. Hoe is dat: een dag vol debat over de dood? Met Correspondent Vera Mulder doe ik verslag. Lees hier het verhaal van Maaike de Visser terug