Het zijn onrustige tijden op het Europees continent en dus goede tijden voor de veiligheidsindustrie. Iemand moet immers al die hekken, vluchtelingencentra, gegevensuitwisselingssystemen, camera’s en grensbewakingstechnologie leveren.

De afgelopen twintig jaar is deze industrie hard gegroeid, maar weinig onderzocht. Sinds kort zijn we daarom met een ploeg van ruim tien journalisten uit verschillende landen bezig om de Europese veiligheidsindustrie te onderzoeken.

Onlangs zijn we op onze redactie twee dagen bij elkaar geweest om een gezamenlijke strategie uit te zetten. Daarbij kwamen we er al snel achter dat we ook jullie hulp nodig hebben.

Dit gaan we doen

Tussen nu en juni verzamelen we data waarin we het begin van een antwoord moeten vinden op twee vragen:

  • Ten eerste: hoe ziet de markt voor veiligheidsproducten en -diensten eruit? We proberen een inschatting te krijgen van welke bedrijven een product of dienst leveren voor de uitoefening van een publieke veiligheidstaak. Welke bedrijven zijn leidend? Hoeveel geld gaat er in deze sector om? Is er sprake van groei? Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren?
  • Ten tweede: hoe is de veiligheidsindustrie verweven met politiek, bestuur en kennisinstellingen, of anders gezegd, hoe ziet het netwerk eruit van deze industrie? Er zijn bijvoorbeeld veel onderzoeksgelden beschikbaar voor de ontwikkeling van veiligheidsproducten en -diensten. Wie beslist daarover? Is er sprake van een draaideurconstructie tussen bedrijfsleven en politiek of ambtenarij? In hoeverre helpen private partijen nationaal en Europees veiligheidsbeleid vorm te geven?

De data die we verzamelen, zullen geen finale antwoorden bevatten, maar hopelijk wel belangrijke sporen. We gaan onder meer deze databronnen gebruiken:

  • Financiële informatie over onderzoeksgelden vanuit de Europese Unie.
  • Financiële informatie over onderzoeksgelden op nationaal niveau: in het geval van Nederland de NWO.
  • Bedrijfsinformatie afkomstig van Europese Kamers van Koophandel en online bedrijfsgidsen.
  • Europese publieke aanbestedingen en zogenoemde Open Spending-sites.
  • Informatie over Europese lobbypraktijken en werkgroepen van de Europese Commissie.
  • En nog een aantal kleinere openbare bronnen die we kunnen scrapen. Daaronder zijn bijvoorbeeld: websites, agenda’s van bijeenkomsten, sites van veiligheidsconferenties, en nog veel meer.

Hier kun je bij helpen

We hebben een mooie ploeg verzameld om het onderzoek uit te voeren. We werken nauw samen met Duitsers, Engelsen, Fransen, Italianen, Zweden en

Verder hebben we een met Europese aanbestedingen (2011-heden) waarvoor ik een simpel script heb geschreven dat op basis van productcodes en sleutelwoorden de relevante data kan filteren.

Die sleutelwoorden moeten alle nationale instanties vatten die te maken hebben met een publieke veiligheidstaak. Voor Nederland gebruik ik bijvoorbeeld de sleutelwoorden ‘politie’, ‘veiligheid’, ‘terrorisme’ en ‘nctv.’ Deze woorden pakken dan bijvoorbeeld ‘Nationale Politie,’ ‘ministerie van Veiligheid en Justitie,’ ‘Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid’ en, als die laatste niet volledig wordt uitgeschreven de afkorting ‘NCTV.’

We hebben deze sleutelwoorden nu voor Engeland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Italië. We zoeken dus nog mensen die deze talen beheersen: Bulgaars, Ests, Fins, Grieks, Hongaars, Kroaats, Lets, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans en Tsjechisch.

Heb je kennis van het veiligheidsbestel in Ierland, Oostenrijk en Malta, dan horen we ook graag van je.

Als je het interessant vindt, willen we je achter de hand houden voor als we nog eens wat vragen hebben of klein uitzoekwerk.

Kortom: wil je meehelpen aan dit mooie en belangrijke project, mail dan naar dimitri at secure.decorrespondent punt nl.

Help wanted for our security industry investigation We’re looking for people who can help us occasionally with a large-scale international investigation of the European security industry. To begin with, who’s bagged which public contracts? Read and share the English version here