Een lezer had een interessant Wob-idee. Hij vroeg een overzicht van de vacatures van inlichtingendienst BVD/AIVD sinds 1990. Een groot deel daarvan, zo niet alle, is gepubliceerd in verschillende media. Een eitje zou je denken.

Ik gaf hem weinig kans. Een bestuursorgaan hoeft geen informatie te verstrekken die al eerder openbaar is gemaakt. Ik ging er dan ook vanuit dat het verzoek zou worden afgewezen.

Dat gebeurde ook, maar niet om de reden die ik voorzag. De AIVD weigert openbaarmaking omdat de gepubliceerde vacatures staatsgeheim zijn. Inzage of verstrekking van de vacatures zou te veel inzicht geven in het kennisniveau en de werkwijze van de dienst.

Tot op zekere hoogte kan ik daarin meegaan. Een overzicht van vacatures van de afgelopen 23 jaar ís onthullend en daarom zo interessant. Je kunt zien in wat voor capaciteiten (bijvoorbeeld SIGINT, signal intelligence) de AIVD heeft geïnvesteerd. Het wordt duidelijk hoeveel mensen er via een openbare vacature zijn aangetrokken. Maar het vertelt ook een hoop niet: ik kan me niet voorstellen dat alle huidige werknemers via een openbare vacature zijn binnengekomen. 

Maar vreemd blijft het wel. Dat wat al eens openbaar is gemaakt, is ineens staatsgeheim. Blijkbaar doet de vorm ertoe. Als ik dus tijd genoeg heb om in de archieven van de Koninklijke Bibliotheek te zoeken kan ik zonder enige wet te overtreden de informatie alsnog bij elkaar puzzelen. Misschien moeten we dat gewoon maar eens gaan doen. 

Hier het besluit van de AIVD.