Bij De Correspondent geloven we dat de expertise van lezers de grootste onaangeboorde bron van kennis in de journalistiek is.

Dat merken wij nu al iedere dag. Verplegers, leraren, ict-specialisten, statistici en talloze andere leden delen dagelijks hun bevindingen met onze correspondenten. En niet alleen beroepsmatig: ook ouderen in een verzorgingshuis, muziekliefhebbers, hobbyhackers en wereldreizigers verrijken onze verhalen met ervaringen en relevante bronnen.

Om deze kennis zo veel mogelijk naar boven te halen, delen correspondenten vrijwel al hun verhaalideëen. Tijdens hun onderzoek houden ze leden met notities en nieuwsbrieven op de hoogte van hun laatste bevindingen. Steeds stellen ze gerichte vragen waar ze antwoord op hopen te vinden.

Want op die manier heb jij als lid de mogelijkheid om relevante ervaringen, kennis en eigen vragen te delen.

We willen nu een experiment uitvoeren, waarbij we de beroepen en studies van leden gaan verifiëren. Later in dit stuk ga ik daar verder op in, maar eerst licht ik graag het waarom nog even toe.

We willen het vertrouwen in de journalistiek vergroten

Hopelijk leidt de samenwerking tussen leden en correspondenten niet alleen tot betere verhalen, maar ook tot meer vertrouwen in de journalistiek.

Want dat is dramatisch.

In een tijd waarin er een oorlog wordt gevoerd tegen feiten, is dat extra zorgelijk. We kunnen als journalisten wel laten zien dat president Donald Trump aantoonbare leugens verkondigt, maar wat bereiken we daarmee als 69 procent van het publiek denkt dat wij degenen zijn die je niet kunt vertrouwen?

Daarom is het heel belangrijk voor het behoud van de democratie dat journalisten het vertrouwen van hun publiek terugverdienen.

Een van de beste manieren om dat te bereiken, is door samen met lezers te zoeken naar hoe het zit. Door samen onderzoek te bedrijven.

Want de journalist...

 • is dan open over zijn of haar intenties en veronderstellingen;
 • geeft publiekelijk inzicht in het onderzoek en ruimte voor nuances en tussentijdse kritiek;
 • is persoonlijk benaderbaar, je kunt als lezer van je laten horen;
 • gebruikt bronnen uit alle lagen van de maatschappij. Dus niet alleen de opiniemaker en de lobbyist, maar ook de mensen op de werkvloer of met relevante ervaringen.

Om al deze redenen willen we er bij De Correspondent alles aan doen om dit lopende gesprek tussen correspondenten en leden zo goed mogelijk te ondersteunen.

Daarom willen we je studie of beroep tonen

Tot onze grote vreugde zien we dat gesprek dagelijks plaatsvinden.

Afgelopen week bijvoorbeeld...

 • een arabist in de ledenbijdragen uit waarom het ‘terugkeerbeleid’ voor Marokko niet werkt;
 • een cognitiewetenschapper scherp op hoe medewerkers van de Wereldbank met kritiek omgaan;
 • een econoom in een discussie over ethiek enkele belangrijke vragen aan;
 • een mensenrechtenkenner een belangrijke discussie over dementie.

We weten welke beroepen deze leden hebben, omdat je bij elke nieuwe bijdrage met een titel achter je naam kunt aangeven vanuit welke autoriteit je iets zegt:

Als een lid een bijdrage plaatst die we gebruiken voor het journalistieke onderzoek, checkt de correspondent naar goed journalistiek gebruik altijd of het lid echt is wie hij zegt dat hij is.

Dat willen we nu ook op het platform gaan tonen, door een vinkje achter de titel van een lid te plaatsen:

Elk lid kan nu zo’n verificatie aanvragen. Ook als je nog geen reactie hebt geplaatst. Let op: het is een experiment. We willen weten hoeveel werk het is en hoe het in de praktijk onze journalistiek kan verrijken.

Het vinkje is geen kwaliteitskeurmerk. Het laat alleen zien dat iemand is wie hij zegt dat hij is.

Mocht het goed uitpakken, dan ontwerpen we een duidelijk formulier waarmee je een verificatie kunt aanvragen. Ook willen we in de toekomst jullie de mogelijkheid geven een profiel aan te maken.

Wil je jouw functietitel laten verifiëren?

Omdat het een experiment is, wagen we ons nu eerst alleen aan het nalopen van titels die relatief makkelijk van een afstand te verifiëren zijn. Dit is een praktische afweging: het is niet zo dat we aan studies of beroepen meer waarde hechten dan aan andere soorten (ervarings)deskundigheid. Alleen zijn dat soort expertises voorlopig te ingewikkeld om te checken. We verifiëren nu eerst de volgende titels:

 • Het beroep dat je uitoefent in het dagelijkse leven, of uitgeoefend hebt. Denk aan: ict’er bij de overheid, gepensioneerd leraar Nederlands of buschauffeur.
 • De opleiding die je volgt of gevolgd hebt. Denk aan: politicoloog, student biomedische wetenschappen of afgestudeerd aan het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders.

Hoe laat ik mijn titel verifiëren?

Stuur een mailtje met je verzoek naar verificatie@decorrespondent.nl. Gebruik daarbij onderstaande opzet, zodat we de verificatie sneller kunnen verwerken.

Let op:

 • Omdat we veel aanvragen verwachten, kan het tot vijf werkdagen duren voordat we je functietitel verifiëren.
 • Het combineren van titels - bijvoorbeeld ‘Huisarts & docent filosofie’ - is niet mogelijk. Dien per titel een nieuw verzoek in.
 • We kunnen een titel in deze pilot afwijzen, omdat deze niet op afstand valt te verifiëren.
 • Hou er rekening mee dat we je mogelijk mailen of bellen met extra vragen.
 • Nadat we je functietitel hebben geverifieerd, verwijderen we alle eventuele documenten die je hebt opgestuurd.

Opzet voor een verificatieverzoek

Mail je verzoek in de volgende vorm naar verificatie@decorrespondent.nl:

Naam:
E-mailadres waarmee je lid bent bij De Correspondent:
Functietitel:

Organisatie/onderwijsinstelling (optioneel):

Voorgestelde functietitel op De Correspondent:
Voorbeelden: “Huisarts,’ ‘Antropoloog bij ministerie van Binnenlandse Zaken,’ ‘Gepensioneerd systeemmedewerker bij Bibliotheek van Zeeland.’

Je e-mailadres bij deze organisatie (optioneel):
Dit versnelt het verificatieproces.

Telefoonnummer (optioneel):
Zodat we je eventueel kunnen bellen met vragen.

Kun je ons helpen het verificatieproces te versnellen door minstens één link toe te voegen die aantoont dat je inderdaad deze functie hebt?

Denk aan een interview met jou vanuit je functie, een vermelding op de site van de organisatie waarvoor je werkt, een interview, (academische) publicaties op jouw naam, et cetera. Mocht je een LinkedIn-profiel hebben, dan kun je dat als tweede verwijzing toevoegen.

Link 1 (verplicht):
Link 2 (optioneel):
Link 3 (optioneel):

Je kunt ook een document meesturen dat je functietitel bevestigt. Bijvoorbeeld een diploma (maar geen gevoelig document als een paspoort s.v.p.). Na verificatie verwijderen we deze documenten weer.