Ik ging in gesprek in de supermarkt, omdat daar mensen uit alle lagen van de samenleving werken. Dit is wat ik deed

Ik sprak 25 jongeren in drie supermarkten. Ik vroeg ze te vertellen wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden en waarom ze daar zo over denken. In mijn verhaal vertel ik over Tim en Tafari. Maar wie zijn die andere 23 jongeren? Lees hier een paar details.

In de berichtgeving over verkiezingen en stemmen, is de groep jonge stemmers (17 tot 25 jaar) slechts zijdelings aanwezig. Ik ben naar supermarkten op verschillende plekken in Nederland gegaan, omdat daar mensen uit alle lagen van de samenleving werken. Een korte verantwoording.

Verdeling
Ik sprak elf supermarktmedewerkers in Oldenzaal, zes in Den Bosch en acht in Amsterdam.

Etniciteit
Vijftien jongeren zijn van autochtone komaf. Negen jongeren hebben een (deels) niet-westerse achtergrond. Een jongere is van oorsprong Oost-Europees.

Studie/Werk
De groep bestaat uit veertien vrouwen en elf mannen. Eén ondervraagde studeert aan de universiteit, negen studeren aan het hbo, negen gaan naar het mbo en zeven mensen studeren niet (meer).

Van alle jongeren in Nederland studeert in dezelfde leeftijdscategorie 15,4 procent aan het wo, 37,5 procent aan het hbo en 28,1 procent aan het mbo (bron: CBS).

Stemgedrag
Van alle 25 zeggen slechts vier jongeren te gaan stemmen.

Twee mensen stemmen D66 met als motivatie om een hele week gratis te kunnen reizen met de studenten-ov-jaarkaart en omdat deze partij belooft het sociaal leenstelsel te verbeteren. Beide jongeren studeren aan het hbo.

De derde ondervraagde student die gaat stemmen, stemt GroenLinks met de verwachting dat die partij de verdeeldheid binnen de samenleving kan tegengaan door te investeren in een duurzame samenleving met een betere spreiding van de welvaart.

De vierde persoon die gaat stemmen twijfelt tussen DENK en Artikel 1, omdat hij gelooft dat beide partijen zich willen inzetten tegen discriminatie van allochtone Nederlanders. Hier zegt hij zelf regelmatig last van te hebben.

Journalist, gespecialiseerd in beeldvorming
Charisma Pical