Kan technologie de wereld verduurzamen? Ga erover in debat met een ecomodernist!

Deze week verschijnt het boek Ecomodernisme – het nieuwe denken over groen en groei, dat ik met zes andere journalisten schreef. Het is een optimistisch boek, waarin wij - Marco Visscher, Ralf Bodelier, Bart Coenen, Marcel Crok, Joost van Kasteren, Rypke Zeilmaker en ik - uiteenzetten hoe wij denken dat de wereld groen en welvarend kan worden.

Ecomodernisme wordt gepresenteerd op 2 mei in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger en ik nodig jullie uit om langs te komen en met ons in debat te gaan. Mijn artikelen over ecomodernisme werden de afgelopen anderhalf jaar meestal breed bediscussieerd en bekritiseerd, vaak door een terugkerende en trouwe schare lezers. Misschien dat het nu eens tijd wordt om elkaar in levenden lijve te treffen?

Op de avond zullen wij onze ideeën delen en daarover in debat gaan met onder anderen Donald Pols, directeur van Milieudefensie en Farah Karimi, die diezelfde functie bij Oxfam Novib bestiert, en met de zaal natuurlijk.

In het boek behandelen we vier thema’s in elk vier essays: energie, landbouw, natuur, en armoede en ontwikkeling. Wie mijn serie heeft gevolgd, zal bekende thema’s zien langskomen. Zoals: een pleidooi voor intensieve landbouw om natuur uit te sparen en een ode aan de stad. Verder vind je artikelen over waarom we over moeten stappen op kernenergie, waarom boeren, vissers en jagers meer waardering moeten krijgen en waarom armoedebestrijding belangrijker is dan duurzame ontwikkeling.

De verhalen en thema’s vallen, net als mijn verhalen voor De Correspondent hierover, binnen het ecomodernisme. Dat is een relatief nieuwe groene stroming, die breekt met het idee dat we meer in harmonie met de natuur zouden moeten leven.

Volgens ecomodernisten is het verstandig als mensen hun activiteiten zo veel mogelijk samenballen, om zo ruimte te maken voor de natuur: intensieve landbouw, intensief wonen (steden), en intensieve energievoorziening (kern). Ecomodernisten vertrouwen op het menselijk vernuft en zien een belangrijke rol weggelegd voor technologie en vooruitgang om onze problemen op te lossen.

Op de avond in Pakhuis de Zwijger delen we ideeën daarvoor. Hopelijk doen jullie mee met de discussie op 2 mei! De avond begint om 20 uur en is vrij toegankelijk, reserveren is aanbevolen.

Lees hier meer over het boek Ecomodernisme - het nieuwe denken over groen en groei Lees hier meer over de avond in Pakhuis de Zwijger En lees hier al mijn verhalen over ecomodernisme terug
Journalist, gespecialiseerd in ecomodernisme
Hidde Boersma