Tijdens de vergadering van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, een vereniging die opkomt voor de belangen van de Badhoevedorpers binnen de gemeente Haarlemmermeer, werd de website gelanceerd. Er waren ongeveer dertig Badhoevedorpers, een kwart van de aanwezigen was als vrijwilliger verbonden aan de vereniging. De meesten waren dames op leeftijd.

Erna, de beheerder van het nieuwe dorpshuis, verwees voor een programma van de avond naar vrijwilligster Nanette, die achter een tafeltje bij de ingang in de gaten hield wie er wel en niet aanwezig waren. Zij verwees door naar Margriet, die de arm in het gips had, maar Margriet wist het niet precies en bracht ons naar Anne Marie Kamervaar, de voorzitter van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp, die achter haar hand zei dat ze tegenover buitenstaanders liever over ‘de grote problemen van Badhoevedorp’ sprak dan over de digitale ontmoetingsplaats Hallo Badhoevedorp.

‘U kent het verhaal van de A9, de snelweg? Die wordt na een lange strijd dan eindelijk verschoven. In ruil voor een stuk groen dat wordt geofferd aan de woningbouw! Onze prachtige natuur is dus toch weer de dupe!’

Ze nodigde ons met klem uit om daar onder het systeemplafond een keer heel diep op in te gaan. Er werd muziek van The Beatles opgezet, ‘Hello Goodbye.’

Hallo Badhoevedorp

Tien minuten later dan gepland, verwelkomde Kamervaar haar dorpsgenoten. ‘We hebben gewacht om de lopers van de avondvierdaagse en de barbecueërs de kans te geven aanwezig te zijn, maar het heeft helaas niet zo mogen zijn: die komen niet meer.’

Daarna begon ze aan een samenvatting van tien jaar dorpspolitiek. Er waren zorgen over het openbaar vervoer (‘Hoelang kunnen we nog met de bus naar Hoofddorp?’), er was een groenwandelnetwerk (‘goed wandelen in het groen’) uitgerold en er was de huis-aan-huis verspreide dorpsgids (waarin alle belangrijke mensen uit het verenigingsleven stonden vermeld).

En dan, als kers op de taart, was er: Hallo Badhoevedorp.

Nog een keer dat nummer van The Beatles. Het refrein – ‘hello-hello’ – werd meegezongen.

De opening

Wethouder Tom Horn (PvdA, verkiezingsleus: ‘koers voor elkaar’) – Welzijn, Zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning, Volksgezondheid, Wonen, Bedrijfsvoering, Organisatie en ICT – van de gemeente Haarlemmermeer kwam naar voren voor de openingshandeling.

Bestuurslid Albert Roos had voor de gelegenheid een account voor de wethouder aangemaakt op Hallo Badhoevedorp. ‘Met pasfoto!’ riep Kamervaar, ‘want als je elkaar op een dorpsplein tegenkomt herken je elkaar ook!’ ‘Ik ben er zeer content mee,’ zei wethouder Horn. ‘De pasfoto is uit 2013!’

‘Het wachtwoord is zeker 1-2-3-4?’

Om die opmerking werd hard gelachen. ‘Het is simpel, een kind kan de was doen,’ zei Kamervaar. ‘Als u uw naam heeft ingetoetst, kunt u in het balkje eronder uw wachtwoord in toetsen.’

Omdat de wethouder met één vinger typte, duurde het even voor hij zover was. ‘Het wachtwoord is zeker 1-2-3-4?’ ‘Nee!’ zei Kamervaar, ‘dat is veel te gemakkelijk en gevaarlijk, daar komen hackers zo achter!’

Albert Roos: ‘We hebben gekozen voor pimpampet.’ De wethouder tikte ‘pimpampet,’ waarna de tekst ‘Hallo Badhoevedorp!’ op het grote scherm verscheen.

Applaus.

De rondleiding

Albert Roos loodste de wethouder daarna digitaal door Badhoevedorp; we zagen zijn profielfoto uit 2013 van links naar rechts vliegen. Hij bezocht de vioolschool, de speeltuin, de activiteit kaarsenzakken bewerken en het groene wandelnetwerk.

Albert Roos: ‘En dan gaan we nu terug naar ons dorpshuis waar vanavond weer een enorm aantal activiteiten staat gepland…’ We lazen mee: ‘De avondvierdaagse daar bent u doorheen gekomen, de bloedafname is alweer voorbij, het circus hebben we d’r uitgejaagd en nu zijn we dus bij de lancering van Hallo Badhoevedorp. Hierna staat de overhandiging van de laatste dorpsgids aan wethouder Horn op het programma…’

Op het scherm verscheen weer die pasfoto uit 2013. Wethouder Tom Horn: ‘Ja, daar ben ik weer!’ Mevrouw Kamervaar: ‘Maar u was niet bij de uitreiking van de eerste dorpsgids! Toen was zo’n digitaal platform ook wel makkelijk geweest, zeg ik dan!’

De dwarsverbanden

Er volgden twee officiële handelingen. Eerst knipte de wethouder een wit lint met groene bloemen door om Hallo Badhoevedorp ook niet-digitaal te openen, daarna kreeg hij het laatste exemplaar van de dorpsgids.

Hij hield een korte toespraak: ‘De mensen moeten voor elkaar zorgen. Ik zie in Badhoevedorp veel dwarsverbanden. Ik raad iedere Badhoevedorper aan om lid te worden van Hallo Badhoevedorp en om een pasfoto te uploaden. Daar wordt het dorp levendiger van. Met elkaar voor elkaar!’

Er werd hard geklapt.

‘Ik raad iedere Badhoevedorper aan om lid te worden van Hallo Badhoevedorp en om een pasfoto te uploaden’

De wethouder ging zitten en stond weer op. ‘Ik weet dat er angsten bestaan voor de digitalisering. Je moet daarmee oppassen. Ik heb ook een zekere schroom moeten overwinnen. Twitter, ik heb het daar met mijn voorlichter over gehad: dat vinden we niks. Maar met Facebook ben ik wel bezig, gewoon om de kiezers op de hoogte te houden. Ik post niets persoonlijks, maar wel de belangrijke dingen. Dat ik vanavond Hallo Badhoevedorp heb geopend, ga ik er zeker op zetten.’

Mevrouw Kamervaar: ‘We kijken er allemaal naar uit!’

Albert Roos die nog steeds met het account van de wethouder was ingelogd op Hallo Badhoevedorp permitteerde zich een grapje dat niet door iedereen werd gewaardeerd. Hij typte ‘Ik zit te genieten’ namens de wethouder, die dat in het echt helemaal niet had gezegd.

De fotowedstrijd

Toen dat misverstand was opgehelderd, werden de winnaars van een fotowedstrijd bekendgemaakt. De winnende foto was een foto van de A9. Een foto van een vliegtuig dat over Badhoevedorp vloog, viel ook in de prijzen. De juryvoorzitter zag een contrast tussen ‘het rustieke,’ in dit geval een golfbaan, en ‘de dynamiek van het nabijgelegen Schiphol.’

Daarna werd een van de vrijwilligers van de vereniging Dorpsraad van Badhoevedorp gehuldigd. Hij stopte ermee en kreeg als dank voor jaren vrijwilligerswerk – ‘Omdat je zo van lezen houdt’ – een tweedehandsboek van Appie Baantjer en een puzzelboek.

Voor de aanwezige fotograaf – Jan Dirk – knoopten wethouder Horn en mevrouw Kamervaar de uiteinden van het lint dat eerder zo feestelijk was doorgeknipt symbolisch weer aan elkaar. Kamervaar: ‘Dat staat voor de verbondenheid die we als Badhoevedorpers met elkaar voelen.’

Wethouder Tom Horn: ‘Vroeger gingen de mensen naar de dorpspomp om water te halen en hoorde je daar de nieuwtjes. Nu gaan ze hopelijk veilig de digitale snelweg op!’

In de koffiepauze zei Kamervaar dat we beslist nog eens terug moesten komen om over de problemen van Badhoevedorp te praten. ‘Dit is een dorp met een zwart randje, letterlijk. We zijn omsingeld door de A9 en beton. Het groen zit in de knel. Ik heb de wethouder bewust met een lint met een groen klaverblad aan de slag laten gaan.’

Of die subtiliteit tot hem was doorgedrongen, bleef een vraagteken. Misschien dat ze er op Hallo Badhoevedorp iets van ging zeggen, zodra het gelukt was haar pasfoto te uploaden.

Ook onder het systeemplafond:

De nieuwe markt voor iedereen in dit dorp: Polen Het systeemplafond is Nederland in een notendop: saai, efficiënt en gemakkelijk om dingen in te verbergen. Vandaag zijn we in Boskoop. Een voormalig kantoor werd er omgebouwd tot een hotel, waar arbeidsmigranten met z’n vieren een kamer delen. ‘Wij vinden dat niet luxe, maar de Pool is tevreden.’ Lees en kijk de reportage hier terug Onder het systeemplafond van de beveiligersopleiding is bijna iedereen geschikt Het systeemplafond is Nederland in een notendop: saai, efficiënt en gemakkelijk om dingen in te verbergen. Vandaag zijn we bij een beveiligersopleiding met ‘bijna honderd procent’ baangarantie. ‘De vraag blijft het aanbod maar overtreffen, je hoeft geen voorspeller te zijn om te weten dat dat doorzet.’ Lees en kijk de reportage hier terug