Beste,

Wat eens gewoon was, wordt het steeds minder. Bijvoorbeeld dat politici die niet in de prijzen zijn gevallen aan een baantje in de (semi-)publieke sector worden geholpen.

Baantjes voor maatjes

Ieder geval is net wat anders. Maar het lijkt soms verdacht veel op het ‘partijkartel’ waar Thierry Baudet graag over spreekt.

Oud-PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch werd deze week door de gemeenteraad van Arnhem gevraagd burgemeester te worden.

In de beeldvorming is het een ex-Kamerlid, door de verkiezingsnederlaag van zijn partij baanloos, dat elegant wordt uitgeplaatst.

Het was wel een beslissing.

Minder voor de hand liggend is de benoeming in de top van het bestuursorgaan van de publieke omroep, de NPO: PvdA-staatssecretaris Martijn van Dam (Landbouw) begint er op 1 september, of er nog een demissionair kabinet zit of niet.

Is die haast al weinig elegant, ronduit onverstandig is de benoeming zelf. Sinds in de Kamer het VVD-denken domineert dat de publieke omroep gesubsidieerde concurrentie met de commerciële omroep bedrijft - onzin want de taak van de publieke omroep is dienstbaar aan het publieke belang -, is het raadzaam het makkelijke verwijt te vermijden dat de NPO een linksig-christelijk cluppie is.

heeft een tijdje omroepzaken gedaan, zonder de budgetaire kaalslag met merkbare overtuiging te hebben bestreden. En dan nu daar met spoed op het pluche? Raad van Toezicht: had iemand gezocht met kennis van zaken, het publieke hart op de goede plek, zonder partijbonsetiket.

Eén PvdA-benoeming ging niet door. De Kamer besloot op de valreep de vacature voor het derde lid van het college van de Algemene Rekenkamer te vervullen met voormalig SP-collega Ewout Irrgang. De had PvdA-senator Esther-Mirjam Sent als eerste voorgedragen.

Zomerformatie

O ja, er is nog geen nieuw kabinet. Onder leiding van oud-minister Gerrit Zalm onderhandelen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in de grootst mogelijke stilte verder.

De laatste week van juli en de eerste van augustus geven zij zichzelf vakantie. Een prettig gebrek aan zelfoverschatting.

Naarmate de weken verstrijken wordt de kans kleiner dat een nieuw kabinet op Prinsjesdag de begroting voor 2018 kan indienen. De vraag hangt boven het Binnenhof hoeveel de PvdA, ín het kabinet maar bevrijd van coalitietrouw, in die laatste begroting aan eigen wensen kan realiseren.

De mogelijke coalitiepartijen hielden in de Kamer alles tegen dat hun vrijheid van compromisvorming zou beperken. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) liet in de Kamer wel weten dat ook wat hem betreft een beter salaris verdienen. Een crisis binnen het demissionaire kabinet blijft tot de mogelijkheden behoren.

Laatste Kamerzaken

Op de valreep van de zomervakantie van de Tweede Kamer (tot 5 september) kreeg minister Jeanine Hennis (Defensie, VVD) groen licht om te werken aan van Nederlands vier onderzeeboten.

Ook de luchtmacht vat weer moed uit het gedraaide sentiment rond de krijgsmacht. Men hoopt 64 of 68 JSF-jachtvliegtuigen te kunnen kopen ter van de F-16. Nu zijn er door alle bezuinigingen 37 besteld.

De net-niet enquêtecommissie, ingesteld naar aanleiding van de Panama Papers, verslag uit. Een rapport mag het niet heten.

Het klonk een beetje tam in de week waarin NRC berichtte dat grote en multinationale bedrijven veel meer kunnen over hun belastingverplichtingen dan het kabinet ooit heeft toegegeven. De krant kon dat op basis van ministeriële stukken, verkregen met de Wet openbaarheid van bestuur.

De Open State Foundation, die zich beijvert voor toegankelijke overheidsdata, stelde vast dat de Tweede Kamer nog wacht op antwoord van de regering op 472 (van de 1086 gesteld).

Plasterks PS

De minister van Binnenlandse Zaken mocht in de laatste parlementaire week vóór de zomer nog tekenen voor drie zeperds.

Gisteren kon hij het opslokken van de gemeente Haren door de stad Groningen, eindeloos gewild door vooral PvdA en CDA in de provincie Groningen, uit een bestuurlijke verzamelwet houden.

De huichelachtigheid waarmee dat gebeurde was onoverstroffen. De gedwongen fusie ,,past binnen het beleid van het kabinet, waarbij herindelingen zoveel mogelijk van onderop tot stand komen’'.

Het tegendeel is het geval. Haren wil zelfstandig blijven, wat is bevestigd door verkiezingen. De beweerde financiële zwakte is door de gemeente aangepakt. Deze schaamteloze provinciale dwingelandij kan door een nieuw kabinet en de nieuwe Kamer worden ontzenuwd.

In de Eerste Kamer haalde Ronald Plasterk bakzeil bij het verdedigen van de al door de Tweede Kamer aangenomen wet die het privatiseert. Na een brandbrief van de vier grote steden trok Plasterk de wet terug voor nader beraad.

Zo mogelijk nog gênanter voor opeenvolgende bewindslieden was zijn aankondiging dat ‘de overheid’ stopt met het ‘project basisregistratie personen.’

Het gedroomde immer actuele zal er voorlopig niet komen. Jaren en Een voorbeeld van ICT-overmoed en -onkunde bij de overheid.

Na het vroegtijdig mislukken van de opdracht uit het regeerakkoord dat hij Noord-Holland, Utrecht en Flevoland moest samenvoegen tot een noordvleugel-provincie, rest deze minister een uiterst bescheiden oogst. De PvdA als losgezongen bestuurderspartij.

P.S.: Deze Politieke Weekbrief verschijnt in de zomerperiode alleen wanneer daar aanleiding voor is, en ik niet op vakantie ben.

P.S.: Jay Rosen en Emily Goligoski, die aan New York University onderzoek doen naar de essentie van De Correspondent, gaan op 24 en 25 juli in Nederland in gesprek met onze leden. Inschrijven kan

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Zaterdags mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!