Beste,

Het is bevrijdend als mensen je ervan overtuigen dat je de dingen niet goed zag. Dat ontdekte ik deze week in het academisch ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam.

Kort na Prinsjesdag citeerde ik in deze hoe de Nederlandse Zorgautoriteit twijfelde aan het nut voor patiënten van de net goedgekeurde fusie tussen het AMC en VU Medisch Centrum.

Die terughoudendheid sloot aan bij mijn jaren gegroeide twijfel aan het nut van allerlei fusies. Zowel in het als bij blijkt dat schaalvergroting vaak niet brengt wat ervan wordt verwacht en beloofd.

Deze week was ik op bezoek bij Hans Romijn, internist en voorzitter van de Raad van Bestuur van het AMC. Met Alexander Rinnooy Kan, die de Raad van Toezicht van het AMC voorzit, legde hij me uit waarom deze fusie wel een goed idee is.

Na twee uur was ik een heel eind overtuigd. Dat overkomt deze koppige jongen niet iedere week, dus ik zal er binnenkort over schrijven.

Weet u er meer van, werkt u bij een van de academische ziekenhuizen, ik hoor graag wat u heeft meegemaakt of denkt over deze ontwikkeling.

Het inkomen van de Koning

Verandering van inzicht lijkt ook geboden als het gaat om het inkomen van de Koning. Vorig jaar berichtte RTL Nieuws dat er een met het Koninklijk Huis was gemaakt.

Een commissie onder leiding van de Nijmeegse hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen gister na grondige studie van archieven en andere bronnen.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw is een pakket afspraken gemaakt voor de financiering van de paleizen, het salaris en de onkosten van het staatshoofd. Hij betaalt wel vermogensbelasting, geen inkomstenbelasting.

Dat hele pakket was openbaar, Er is geen spoor gevonden van geheime deals ernaast. Het parlement, dat vorig jaar geschokt reageerde, was volgens de commissie destijds niet erg geïnteresseerd in de nieuwe regeling.

Nieuwe ministers

Deze week was het de beurt aan de kersverse ministers van Justitie (Ferdinand Grapperhaus en Sander Dekker) en Verkeer (Cora van Nieuwenhuizen) zich in de Kamer te presenteren met de begroting die zij grotendeels erfden van hun voorgangers.

Dat zijn geen gelegenheden om af te wijken van wat in het regeerakkoord is vastgelegd. Het wordt sowieso spannend de komende tijd of de ministers durven en kunnen afwijken van die tekst.

De nieuwe minister van Justitie Ferdinand deed zijn best niet verstrikt te raken in de oogst van zijn eerder gebruikte vrijheid van meningsuiting. Verder hoopt hij de Nationale Politie op de rails te helpen.

Minister Cora van Nieuwenhuizen aanhoudende files. Zij bofte dat veel Kamerleden op haar onderwerp ook nieuw waren. Lastige knopen als die rond vliegveld Lelystad zullen toch aan de orde komen.

Burgers en bestuurders

Deze week publiceerde het Burgercomité Haren het De ongemakkelijke waarheid over het herindelingsdossier Haren. Het leest als een zwartboek over eigengereid openbaar bestuur.

In een aan de Tweede Kamercommissie voor binnenlandse zaken schrijft het comité dat de vorige minister (Ronald Plasterk) op grond van onjuiste informatie afkomstig van de provincie Groningen de Raad van State en de Tweede Kamer onjuist heeft geïnformeerd.

Daarom is het wetsontwerp dat samenvoeging van de stad Groningen en de omliggende gemeenten Ten Boer en Haren regelt volgens het comité gebaseerd op ongeldige overwegingen.

De financiën van de gemeente zijn sterk hersteld. Er bestaat ook geen draagvlak voor samenvoeging in Haren. Zowel een volksraadpleging bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen als de meest recente Statenverkiezingen gaven ruime meerderheden voor partijen die gedwongen samenvoeging afwezen.

Geen referendum over einde referendum

In de ministerraad werd gisteren een behandeld dat het kabinetsvoornemen het raadgevend referendum af te schaffen ‘onreferendabel’ maakt.

Het afschaffen van de net bestaande Wet Raadgevend Referendum zal door velen worden gezien als paniekvoetbal van de partijen die bij wijze van burgerplicht regeringsverantwoordelijkheid op zich hebben genomen.

De wet verbeteren en niet tevoren verklaren dat je de goede raad altijd zult uitvoeren zou een meer volwassen reactie zijn. Daar nu ook nog eens een referendum over blokkeren is wat men in Engeland noemt ‘adding insult to injury.’

Tegelijk met de gemeenteverkiezingen van 21 maart 2018 wordt waarschijnlijk het voorlopig laatste referendum gehouden: over de aangenomen Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Het D66-congres slikte vorige week de afschaffing van het raadgevend referendum maar droeg de actieve politici op te streven naar

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!