Beste,

Donald Trump stapte deze week even uit zijn Twittercocon op het Witte Huis. Hij reisde naar en sprak de wereld toe. Zoals hij dinsdag zijn zal uitspreken na zijn eerste jaar als president.

Hij zou Trump niet zijn als hij zonder rafels op reis was gegaan. Net toen hij zich bereid had verklaard te getuigen voor speciale aanklager Robert Mueller (die de Russische connecties van de Trumpcampagne onderzoekt) onthulde The New York Times dat Trump hem vorige zomer wilde De president deinsde daar pas van terug toen zijn juridisch adviseur dreigde te vertrekken.

Het is geen kleinigheid die hier is opgediept uit het hart van het Witte Huis. Zowel het ontslag van FBI-directeur James Comey (dat wel doorging) als dat van Mueller (nog niet) kan worden uitgelegd als obstructie van de rechtsgang.

De echo met het is overduidelijk. Het ontslag van speciale aanklager Archibald Cox leidde uiteindelijk tot de val van president Richard Nixon.

Nederland stampt mee

Sinds donderdagavond weten we dankzij en dat het hackers van de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD waren die aantoonden dat Russische hackers infiltreerden in de Amerikaanse presidentscampagne.

Hillary Clinton werd erdoor verzwakt. De Russen kregen de president in Washington die hun voorkeur genoot.

Voor de AIVD is de langdurige observatie van Russische politieke cyberinbrekers een bron van trots: zo krijgt de dienst wisselgeld bij de Amerikanen.

Interessante vraag is of het de dienst ook helpt bij het komende over de wet, die haar ruimere bevoegdheden geeft.

De regering doet er alles aan het raadgevend referendum zo snel mogelijk afgeschaft te krijgen. 50 Plus wil er nog eentje over de

Trouw-columnist Hans Goslinga signaleerde het naderend ‘afscheid van de Net nu daar aanhoudend veel behoefte aan is.

Landbouw & visserij

Bewindslieden mogen op reis graag hoog opgeven van de internationale successen van de Nederlandse agrofoodsector. Die zijn te danken aan hard werken en het zo nodig hard spelen.

Deze week bleek opnieuw tegen welke prijs die resultaten worden geboekt. NRC Handelsblad hoe Den Haag bewust de regels en de goodwill van Europa oprekte om de elektrische platvisserij een impuls te geven.

Net nu de kersverse minister van landbouw Carola Schouten in Brussel moet redden wat er te redden valt na het pulsvisverbod van het Europees Parlement, moest zij bevestigen dat misschien wel de helft van de Nederlandse fraudeert om meer koeien te kunnen houden.

In het parlement

De Tweede Kamer kraakte een paar harde noten. De politieke beïnvloeding van het in theorie onafhankelijke onderzoeksbureau van justitie is verder gegaan dan eerder bekend.

Dat moest minister Ferdinand Grapperhaus toegeven. Een trad uit de schaduw en uitte haar bezorgdheid over te beperkt onderzoek naar de kwestie.

De Algemene Rekenkamer had ontnuchterend nieuws voor Kamer en kabinet. Tijdens het vorige kabinet-Rutte werd de basisbeurs voor studenten vervangen door het ‘sociale Dat heeft niet de beloofde 1 miljard aan kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs gebracht.

Een klein jaar na de invoering van het leenstelsel typeerde ik deze maatregel als Er lijken niet veel minder mensen te gaan studeren, zij blijven wel vaker thuis wonen en de beloofde verbetering van het onderwijs is vaag.

De verenigingen van universiteiten en hogescholen de conclusies van de Algemene Rekenkamer.

De Tweede Kamer debatteerde donderdagavond over de en de rol van de overheid. Aanleiding was de serie stukken en het manifest Schuldvrij! van onder anderen collega correspondent Jesse Frederik.

De Eerste Kamer behandelt dinsdag de initiatiefwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Door afwezigheid van een lid van de Partij voor de Dieren nam de Tweede Kamer de wet aan. Het is onzeker hoe de stemming in de Senaat zal uitvallen.

Volgende week maandag houdt de Tweede Kamer een over de voorgenomen fusie tussen de Amsterdamse academische ziekenhuizen. Daar ik begin dit jaar over.

Ten slotte...

Een artikel op het Amerikaanse, goed in Brussel ingevoerde online medium Politico schetst het beeld van eurocommissaris als een vallende ster. Geen goede week voor Nederland in Brussel.

Een nuchter en verhelderend stuk van Bert van den Braak over de verschoven rol van de ‘Een pragmatisch centrumrechtse koers met waar nodig openingen naar links, maakt dat de VVD inmiddels de positie van het CDA heeft overgenomen.’

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!