Een journalist is nergens zonder bronnen. Daarom doen we op De Correspondent vaak een oproep. We hopen dat jullie, onze leden, met jullie expertise en kennis willen bijdragen aan ons journalistieke onderzoek.

In februari 2016 schreef ik zo’n oproep specifiek voor Er wordt altijd over jullie gesproken, schreef ik. Laten we eens met elkaar praten over klimaatverandering, de rol van Shell daarin en de toekomst van jullie bedrijf. De geanonimiseerde transcripten van de gesprekken publiceerde ik daarnaast schreef ik

Het leidde ertoe dat ik een film doorgespeeld kreeg die Shell al in 1991 maakte Behalve de film kreeg ik ook een stapel interne documenten in handen, die ik gebruikte als uitgangspunt voor een uitgebreide reconstructie over De onthulling van de film leidde tot een schare aan

En dat was niet het einde: vorige week heb ik Shells interne documenten Nu kunnen burgers, advocaten, beleidsmakers en Shellmedewerkers voor het eerst zelf lezen wat het Nederlands-Britse concern wist en hoe het dacht over het klimaat. Ook de openbaarmaking leidde tot een schare aan artikelen in met name

Het is kondig luid en duidelijk aan waarnaar je onderzoek doet, wees transparant over je beweegredenen en breng verslag uit van wat je onderweg ontdekt. In het beste geval werkt het als een vliegwiel: iedere nieuwe tussenstap in het onderzoek levert weer

De cruciale schakel in ieder onderzoek is de bron die royaal informatie deelt

Vandaag wil ik dat vliegwiel een nieuw zetje geven. Ik koester het vermoeden dat veel lezers van mijn Shellonderzoek zelf werk(t)en binnen Shell – of binnen een ander groot bedrijf, een financiële instelling, overheidsdienst of onderzoeksinstituut waar vragen rond klimaat en energie spelen.

In de vergaderingen die jullie bijwonen en in de documenten die jullie onder ogen krijgen, stuit je vaak op informatie die voor het publiek van belang is. Mijn oproep is eenvoudig: deel die informatie om journalisten in staat te stellen de macht te controleren en het publiek goed te informeren over wat er speelt achter gesloten deuren.

Het delen van interne informatie brengt risico’s met zich mee, maar die zijn te beperken:

 1. De veiligste manier om informatie te delen is per post. Stuur kopieën van documenten die je wilt delen op naar
 2. Deel digitale informatie via de plek om veilig en anoniem informatie te delen met de pers. Je kunt De Correspondent als ontvanger selecteren.
 3. Als je direct contact wilt, kun je me bereiken via de beveiligde app Daar kun je ook documenten mee versturen.
 4. Of stuur mij een versleutelde e-mail als je weet hoe dat werkt. Je vindt mijn PGP-sleutel

Het nadeel van de laatste drie opties is dat er wel over ons contact worden bewaard. Gebruik daarom in geen geval je werkcomputer en/of -telefoon om vertrouwelijke informatie te delen, maar leen bijvoorbeeld de laptop of het toestel van een vriend, familielid of geliefde. Kies je ervoor documenten te delen via Publeaks, installeer dan eerst de om te zorgen dat je acties niet traceerbaar zijn. Als je niet-vertrouwelijke informatie wilt delen, kun je gewoon een mail sturen naar

Wat voor soort documenten zijn het delen waard?

De volgende soorten documenten kunnen bruikbaar zijn voor een journalist:

 • notulen van vergaderingen waarin over controversiële projecten of grote sommen geld is besloten;
 • documenten waaruit blijkt hoe een organisatie de politiek of media wil beïnvloeden;
 • documenten waarin afspraken zijn vastgelegd die wel in het belang van de betrokkenen, maar niet in het belang van het publiek zijn;
 • documenten waaruit een hiaat blijkt tussen wat een organisatie publiekelijk verkondigt, en wat er intern bekend is.

Als we het specifiek over Shell hebben, ben ik geïnteresseerd in interne briefings, e-mails, studies, rapporten of scenario’s over:

 • de impact van klimaatverandering;
 • de afbouw van olie- en gasactiviteiten;
 • eventuele concurrentie tussen bijvoorbeeld aardgas en duurzame energiebronnen;
 • pr- en lobby-strategieën.

Het gaat mij overigens niet alleen om vertrouwelijke documenten van Shell. Iedereen die dit leest en die toegang heeft tot informatie die in het publieke belang is, moedig ik aan die informatie te delen, met mij of met een collega.

Zo verdiept Jesse Frederik zich momenteel in de doet Johannes Visser doorlopend onderzoek naar en volgt Tomas Vanheste de totstandkoming van Voor ons allemaal geldt: zonder bronnen zijn we nergens.

Als je informatie liever met een andere organisatie deelt, kun je het rijtje hierboven als leidraad gebruiken. Bijvoorbeeld om platforms voor onderzoeksjournalistiek of te bereiken.

Wil je dit onderwerp volgen? Als correspondent Klimaat & Energie onderzoek ik de oorzaken van de klimaatcrisis en onze toekomst op een steeds warmere aarde. Blijf op de hoogte via mijn wekelijkse mail

Reconstructie: Zo kwam Shell erachter dat klimaatverandering levensgevaarlijk is (en ondermijnde het alle serieuze oplossingen) Uit vertrouwelijke interne documenten blijkt dat Shell al meer dan dertig jaar zeer gedetailleerde kennis heeft over de gevaren van klimaatverandering. Toch blijft het bedrijf inzetten op fossiele energie en vormt het een sta-in-de-weg voor ambitieuze klimaatactie. Lees hier de reconstructie #ShellKnew. In deze interne documenten kun je zelf lezen wat Shell sinds 1986 weet over klimaatverandering Shell kent de risico’s van klimaatopwarming al meer dan dertig jaar. Wat deed het bedrijf met die kennis? Samen met de Amerikaanse website Climate Files maak ik bijna veertig documenten van Shell openbaar die gezamenlijk een goed antwoord geven. Lees het verhaal van Jelmer hier terug