Beste,

De vorming van de colleges van burgemeester en wethouders vordert traag. Een maand na de gemeenteraadsverkiezingen hebben minder gemeenten uitzicht op een college dan vier jaar geleden na vier weken.

In minder dan 10 procent van de gemeenten is een coalitieakkoord gesloten, tegen ruim 30 procent de vorige keer, meldt

Pasen viel vroeg dit jaar, dat kostte een paar dagen. Er zijn meer kleine fracties, en sommige lokale partijen die het goed deden, worden door traditionele partijen op afstand gehouden.

In sommige gemeenten - zeker daar waar op de agenda van de provincie staat - winnen partijen die zich daartegen verzetten. Dat levert soms breekpunten op.

In de machinekamer van de democratie

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) was ooit de machinekamer van de Nederlandse democratie. De Grondwet was hier in veilige handen.

Maar nadat de politie naar Justitie werd gezogen en een secretaris-generaal bedacht dat ook BZK vooral het bedrijfsleven ten dienste moest staan, zonder te weten hoe, is op het ministerie sprake van een zekere ontreddering.

Dat was nog vóór werd ontdekt dat de betonvloeren van de Amerikaans aandoende torens van Justitie en BZK aan de Haagse Turfmarkt misschien van dezelfde zijn als de ingestorte parkeergarage in Eindhoven.

Er schuilt een stevige ironie in het feit dat de afschaffing van het bouwtoezicht - dat kon de markt zelf wel - er nu voor heeft gezorgd dat uit voorzorg veertien ruimtes zijn gesloten en 110 werkplekken afgekeurd.

Lokale democratie stimuleren

Datzelfde ministerie van BZK rondt binnenkort een driejarig ‘experimenteer- en leerprogramma’ af dat heet.

Het programma stimuleert een zoektocht naar lokale democratische vernieuwing. Het wil mensen aanmoedigen hun raad op nieuwe manieren te volgen en te ondersteunen. ‘Minder (partij)politiek, meer democratie’.

In dat licht was het alsof het bolletjesbeton dinsdag in de Tweede Kamer in elkaar zakte toen de minister van BZK, Kajsa Ollongren (D66) de annexatie van Haren door de stad Groningen verdedigde.

Als de lokale democratie zo goed werkt als in Haren en de bevolking zich zo bij herhaling duidelijk tegen samenvoeging met Groningen heeft uitgesproken, is het wel een challenge om het quasi-neutrale woord ‘herindeling’ te blijven gebruiken.

Een opmerkelijk verslag van het Kamerdebat werd geschreven door de Harense wethouder (D66). Hij legt uit dat GroenLinks, VVD, D66 en de ChristenUnie woordvoerders het veld in zonden die de feiten niet op een rijtje hadden.

Wat je ook kunt verzinnen aan klassejaloezie (Haren is een rijk dorp), decentralisatielogica (eerst gooien we een berg sociale taken over de schutting van de gemeentes, en daarna verklaren we ze te klein voor al die taken), met respect voor de lokale democratie had dit beschamende non- weinig te maken.

Afschaffing dividendbelasting, toch memo’s

Het waren geen bonnetjes, maar wel memo’s. Trouw vrijdag dat er wel degelijk stukken zijn geschreven door ambtenaren van Financiën over de eventuele afschaffing van de dividendbelasting.

Het was een van de meest saillante afspraken in het regeerakkoord. In november vroeg de Kamer er bij herhaling naar. Waarom een cadeautje voor buitenlandse beleggers? kon zich geen achterliggende stukken herinneren en liet er niets over opnemen in het formatiedossier.

Toen Unilever dit voorjaar bekendmaakte voor zijn ongesplitste hoofdkantoor te kiezen voor Rotterdam, vielen de stukjes op hun plaats. Shell ijvert al jaren voor afschaffing van de dividendbelasting.

Die achterliggende stukken blijken er wel te zijn. De Kamer wil nu de zien die een rol speelden bij deze keuze om 1,4 miljard euro niet aan iets anders uit te geven.

Premier Rutte putte zich op zijn wekelijkse persconferentie uit in afhoudende bewoordingen. Rode draad: zonder vertrouwelijkheid zijn geen kabinetten te formeren.

Maar híj wist van geen memo.

Gas, defensie en de begroting

Ook dit was een Gronings weekje. Het lek in de begroting als gevolg van de sterk teruggebrachte moet worden gedicht, als het aan de minister van Financiën ligt.

Wopke Hoekstra (CDA) heeft als schatkistbewaarder de taak zo min mogelijk ongedekte cheques uit te schrijven. Kandidaten genoeg om dat wel te doen. Sterk bezuinigen nu de economie zo goed gaat wil niemand.

Collega Eric heeft de taak op zich genomen én verdere verzakking van Groningen te voorkomen én de transitie naar een duurzame energietoekomst te organiseren.

Voor de herbouw van beschadigde huizen en gebouwen meldde de (dochter van Shell en Exxon) zich inmiddels subtiel af. Ondanks eerdere van Shell.

NAVO-secretaris-generaal Jens kwam langs bij Kamer en regering om Nederland te herinneren aan de afgesproken defensie-inspanning van 2 procent van het bruto nationaal product. De huidige begroting haalt amper 1,2 procent.

De aanstaande Voorjaarsnota zal de tussenstand te zien geven van dit gevecht dat nog wel even doorgaat.

Rechtspraak automatiseren

Volgende woensdag trekt de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid vier uur uit om een te bespreken die te maken hebben met de rechtspraak.

Al die onderwerpen zijn een gesprek van een uur of meer waard. Eén daarvan is de mislukte stroomlijning én tegelijk van de rechtspraak.

De digitalisering van de rechtspraak moet Het zou goed zijn als alle betrokkenen nog even zouden nadenken over waar voor is. En wat het verschil is met het verstrekken van rijbewijzen of paspoorten.

En ten slotte om te lezen ...

P.S. Volgende week doe ik even wat anders. De politieke weekbrief verschijnt daarom weer op 5 mei.