Beste,

In zo’n week als de eerste van mei zie je hoe georganiseerd het politieke debat in Nederland is.

De Tweede Kamer is deze en volgende week op vakantie. Dan zwijgen politici en ministeries. Niemand hoeft te reageren.

Kennelijk is er niets acuuts of actueels. Dag wereld, wij zijn er even niet. Blijkt het politieke debat een vak dat ook niet kan worden uitgeoefend.

Afgelopen week ging het vooral over de herdenking van 4 mei. Herdenken we ook de slachtoffers van de Nederlandse overheersing van Indonesië?

Op de Dam

De gemeente Amsterdam verbood, met steun van de rechter, de demo met sirene die aandacht wilde vragen voor de van de

Waar die herdenking over gaat, is in de loop van de jaren sinds de Tweede Wereldoorlog steeds veranderd. Ilse Raaijmakers, gepromoveerd op 4 mei, ziet de voortdurende over de herdenking als deel van het permanent schrijven aan de Nederlandse geschiedenis.

De officiële spreker op het nationale plein was die als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau ook vaste gastdocent van de afgelopen kabinetsformatie was.

Een bezonken woord over de essentie van de vandaag gevierde Nederlandse werd ook genoteerd door parlementair historicus Bert van den Braak.

Nog een referendum?

In het democratisch arsenaal zit nog steeds het raadgevend referendum. De maakte bekend dat Geen Stijl voldoende heeft verzameld om door te mogen gaan met het aanvragen van een referendum over de Donorwet.

Op 14 juni moeten 300.000 handtekeningen binnen zijn. Los daarvan stemt de Eerste Kamer op 5 juni, 12 juni of 19 juni over afschaffing van het raadgevend referendum. Als de senaat de afschaffing van het referendum goedkeurt vóórdat GeenStijl genoeg steun heeft verzameld, dan gaat het referendum over de donorwet niet door.

Dat wordt nog even spannend. De coalitie kan tot op zekere hoogte sturend optreden en dit laatste referendum torpederen of laten doorgaan.

Staatsrechtkundige Wim Voermans bestrijdt in een met Mr. Online nogmaals dat referenda de democratie zouden aantasten. ‘Er is ook nog nooit een bestaande representatieve democratie omgevallen doordat de burgers via een referendum hun mening kenbaar mochten maken.’

Langer zitten

Vorige week kondigde minister Dekker (rechtsbescherming) aan dat mensen die zijn tot zes jaar cel of meer niet meer automatisch vrij komen als zij twee derde van hun straf hebben uitgezeten.

Het commentaar op dit plan van NRC signaleerde een aantal feitelijke onjuistheden in Dekkers vooronderstellingen. Zo komen gedetineerden niet automatisch op vrije voeten na twee derde van hun straftermijn.

De minister gaat uit van de heilzame werking van de verlengde celstraf, schrijft de krant. ‘Politiek is dat een populaire aanname, maar zijn er geen aanwijzingen voor dat langer „binnen de muren” zou werken.’

Kundige Kamerleden

Van een geheel andere orde: naarmate Kamerleden en andere politieke ambtsdragers langer zitten, kunnen zij hun mede-wetgevende en controlerende taak beter uitoefenen.

Maar Kamerleden zitten gemiddeld korter. Zodra zij een vast inkomen elders kunnen vinden, lijken zij zulke kansen te grijpen of hun leven ervan afhangt.

Nadeel 1: de Kamer wordt regelmatig door de kennismacht van de ministeries. Nadeel 2: het Kamerwerk trekt mensen die het zien als een carrièrestapje, niet als een hoog ambt.

In dit licht gezien is het voorstel van SP-Kamerlid Ronald van Raak om het sterk te snoeien niet verstandig. Wat goed genoeg is voor gewone mensen is ook goed genoeg voor Kamerleden, is zijn

Klinkt sympathiek. Maar de verantwoordelijkheid van Kamerleden en dienaren van de publieke zaak is speciaal. Het is ieders belang dat geschikte kandidaten zich daar voor melden. Een aangepast vangnet is daar een voorwaarde voor.

In Europa

De Europese Commissie kwam met een voorstel voor de volgende meerjarige Voor Nederland spraken de premier en de minister van Buitenlandse Zaken direct het ‘onacceptabel’ uit.

Voor Den Haag geldt: na het vertrek van de Britten is de EU kleiner, de begroting moet dus ook krimpen. in de Brusselse plannen.

Over de begroting zal nog twee jaar worden geknokt. Een om de macht tussen samen en alleen/nationaal.

Zouden de moeizame Brexit-onderhandelingen het vertrouwen in de Conservatieve regering van Theresa May aantasten? Dat was de vraag bij de gemeentelijke verkiezingen van donderdag.

De uitslag was hard voor de pure-Brexit-partij UKIP. Die werd bijna Labour won iets meer, maar ook de Conservatieven wonnen zetels. Zoals een commentator schreef: de is blijven steken. Een meevaller voor May.

In Italië zijn sinds de verkiezingen van maart al vijf pogingen gedaan een kabinet te vormen. De twee niet-traditionele partijen die wonnen (De vijfsterren beweging en de Lega) komen niet tot

In Frankrijk stemde 55 procent van het personeel van AirFrance KLM tegen het laatste salarisbod van de directie. President-directeur Janaillac trok daaruit de : hij stapt op zoals beloofd. De piloten staken hardnekkig voor een grotere loonsverhoging.

De stakingen, die het bedrijf veel vormen samen met de estafette-stakingen bij de spoorwegen een onderdeel van de sociale onrust waar president Emmanuel Macron een jaar na zijn verkiezing mee worstelt. De uitkomst bepaalt of hij verder kan met zijn hervormingsprogramma voor Frankrijk.

En ten slotte...

...hoopt Amsterdam deze zomer een nieuwe burgemeester te vinden. Volgens Het Parool willen de Amsterdammers Wouter Bos.

In een staaltje openbaar oren wassen legt hoogleraar Politicologie, uit hoe wankel de opiniepeiling in kwestie is, en hoe onverantwoord de krant er conclusies uit wilde trekken.

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!