Beste,

Met een bewust compromis tussen nationale woede en diplomatieke ernst kondigde premier Rutte vrijdag aan dat Nederland Rusland stelt voor het neerhalen van vlucht MH-17.

De minister-president was er eerder voor uit India gekomen, waar hij een handelsmissie leidde. Hij had zijn gastheer daar nog wel gesproken.

Nederland stelt vast dat Rusland en niet volledig heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat had mogen worden verwacht op grond van de ook door Rusland getekende VN-resolutie 2166.

Nederland verlangt nu volledige medewerking bij het verdere onderzoek. De premier wilde zich niet uitspreken wat Den Haag doet bij gebrek aan Russische medewerking. reageert intussen afwijzend.

Rutte wilde niet speculeren over mogelijk noodzakelijke verdere stappen en wees ieder verband met de Nederlandse behoefte aan Russisch gas van de hand.

De moet boven, maar de speelruimte van een kleine natie is beperkt. Dat illustreerde Trump met zijn Iran-actie en Poetin nu met een enkel kil zinnetje.

AVG voor uw privacy

U heeft deze week ongetwijfeld een stroom mailtjes van instellingen en bedrijven ontvangen. De nieuwe Europese privacyverordening AVG trad in werking.

Interessant te zien hoe listig of hoe aardig die tekstjes zijn geformuleerd. Whatsapp, ons aller chat-appje dramt al dagen met nieuwe voorwaarden - ik kan kiezen uit meer gestalkt worden door Facebook, of m’n vrienden en vriendinnen uitzwaaien.

Collega’s Maurits Martijn en Riffy Bol waar het allemaal over gaat. Toine Heijmans van de Volkskrant ontdekte waarom die nieuwe regels geen overbodige luxe zijn: verkocht zijn verhuisgegevens en legt niets uit.

Het FD meldde intussen dat de die de naleving van de AVG moet afdwingen, kampt met leegloop en toch al te weinig gekwalificeerd personeel.

De leiding door een voorzitter zonder de vereiste autoriteit zou een deel van het probleem zijn. De toezichthouder was toch al krap bemenst. Het interne klimaat maakt het extra moeilijke goed personeel vast te houden. Geen perfect signaal naar lakse bedrijven.

Het glibberige optreden van Facebookbaas in het Europees Parlement toont dat stevig en helder optreden nodig blijft.

Schulden aangepakt

Voor collega Jesse Frederik was de oogst van zijn koppige speurwerk deze week tastbaar. Het kabinet kondigde aan om de zich opstapelende problemen van mensen met hardnekkige schulden te verkleinen.

Mooi begin, schreef Jesse, maar de overheid houdt toevallig wel het recht om boetes bij niet-betalen al snel te Die maatregel is op een achternamiddag door de Kamer aanvaard en levert honderden miljoenen op. Maar drukt iedere schuldenaar kopje onder.

Bij legde hij het staatssecretaris Tamara Van Ark nog eens vriendelijk uit.

Zorg ontregeld, ontregeld, ont..

Minister Hugo De Jonge, de immer rijzende CDA-ster, slaat zelden een week over om iets moois aan te kondigen. Hou zijn aankondigingen goed bij, er zit wel eens een kliekje tussen.

Deze week beloofde hij in een zorgakkoord met veel partijen bijna een half miljard in vier jaar om mensen te laten wonen.

Samen met zijn naaste collega’s Bruins en Blokhuis kwam De Jonge met een dat onnodige bureaucratie in de zorg wil bestrijden. Sinds de oude tijd van Edith Schippers is dat beloofd. De regelzucht is

Welvaart in soorten

Kon vorige week de lancering van de Monitor Brede Welvaart worden gemeld, het Kamerdebat erover deze week ging toch veel over Oude zonden slijten traag.

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en veel gevraagd adviseur van het kabinet, schrijft in het 'Met brede welvaart als uitgangspunt voor beleid worden we gedwongen over een langere periode naar het welzijn in ons land te kijken. Is de politieke bereidheid er om die lange termijnblik ook leidend te laten zijn? Dat vergt moed.’

Ierland stemt over abortus

Gisteren kregen de Ieren de kans zelf te over abortus in hun lang door de kerk verboden privé-leven. Zoals Patrick Chalmers op De Correspondent beschreef is dit referendum opzichzelf al de vrucht van een interessante democratische

En ten slotte...

... kreeg minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een pittig weerwoord op haar in betrekkelijke stilte ontvangen die het beleid vastlegt dat immigratie wil voorkomen door de belangrijkste migratielandenn te helpen zich te ontwikkelen.

Volgens van Both ENDS gaat het vooral om het versterken van het verdienmodel van Nederland. Bovendien loopt de minister met een grote boog om de kernopdracht van het Nederlandse klimaatdossier: minder fossiel.