Beste,

Premier Mark Rutte ging de wereld over met een kleine jegens de Amerikaanse president

De CEO van Nederland bracht vijf van multinationals mee naar het Witte Huis. Bedrijfsbelangen zijn kennelijk overheidsbelangen.

Trumps ontslagen chef-ideoloog Steve gaf Nieuwsuur een lesje onwaarheidskunde. Hij ziet kansen in Europa voor zijn genre beloften aan de globaliseringsverliezers.

Twee vooraanstaande Democraten schreven een boek over de wereld zoals zij die zien. Zij kwamen er in Nederland over vertellen.

Madeleine minister van Buitenlandse Zaken onder president Bill Clinton, huivert over president Trump. Zij noemt hem ‘geen fascist’ maar wel ‘de meest ondemocratische president in de recente geschiedenis’.

Ben Rhodes werkte tien jaar aan de zijde van ex-president Barack Obama. Met hem besprak ik in de aula van de Universiteit van Amsterdam zijn jaren in dienst van idealen die nu ruw worden gedemonteerd. We namen ’s morgens een podcast op die begin volgende week op De Correspondent verschijnt.

Pools populisme op sleutelmoment

De populistische revolutie, waar Steve Bannon zo opgetogen over sprak, bereikt in Polen een moment van de waarheid.

Misschien heeft de regering, die voor het volk en de kerk opkwam en de macht van de EU aanvecht, een stap te ver gezet. Een stap weg van een deel van de bevolking.

De rechterlijke macht wordt gelijkgeschakeld onder regeringsbeheer. De Europese Unie staat op het punt daar harde tegen te nemen.

in allerlei steden protesteren tegen de annexatie van de rechterlijke macht. Niet denkt dat de oppositie veel aanhang heeft.

Deze ontwikkeling was een van de voorbeelden die ik vorige week noemde in een tijdens een symposium van de Kiesraad in Den Haag. Aanleiding was de viering van honderd jaar kiesrecht. Parlementaire democratie is geen onwrikbaar voorrecht: ook in Nederland is er aanleiding er beter over na te denken.

Inburgering weer overheidstaak

De cirkel is zo’n beetje rond. De privatisering van de inburgering van immigranten is mislukt. Minister gaf het toe en neemt de verantwoordelijkheid

Het noeste werk van wordt beloond. Zij deed onderzoek naar inburgering waar de migrant zelf voor moet zorgen. En reageert op de jongste plannen.

De manier waarop nieuwkomers worden geacht in te burgeren is in de loop der jaren herhaaldelijk veranderd. Over de huidige vorm schreef de vorig jaar een vrij dodelijk rapport.

Omroep in neerwaartse spiraal

Het wordt nu zomerseizoen, in Hilversum. De Tweede Kamer is op vakantie. Maar de die boven de publieke omroep hangt, is grijs en waait niet over.

De inkomsten uit reclame blijven dalen. De minister legt er geen geld bij. De omroepen hebben nog een potje van contributies. Verder moeten zij maar Vooral in journalistieke en historische programma’s, lijkt het.

De Kamer zou deze week met minister Slob overleggen, maar stelde dat uit wegens ziekte van de bewindsman. NRC-journalist Tom-Jan Meeus schreef een pertinente over het chronische misverstand in de Haagse discussie over de publieke omroep.

Het wordt tijd dat burgers en parlement weer eens afspreken in welke mate zij hechten aan publieke omroep, die onafhankelijke radio- en tv-journalistiek in tijden van waarheidsmist mogelijk maakt.

Intussen in Den Haag

De stad Den Haag heeft een nieuw breed college van B&W. De grote verkiezingswinnaar Groep De Mos kreeg onder andere de portefeuille financiën.

De wethouder in kwestie, oud-D66-er Rachid Guernaoui, kreeg de hele oppositie over zich heen toen bleek dat hij met een pennestreek Den Haag bij de coalitie van gemeentes wilde plaatsen die hun aandelen in energiebedrijf willen vermarkten.

De vorige gemeenteraad besloot daar tegen te zijn. Dat besluit geldt nog steeds. De nieuwe raadsmeerderheid is vóór. De wethouder van de partij die voor de burgers opkwam, heeft voorlopig lak aan het oppositievolk. Populisme in de praktijk.

Het nieuwe college denkt misschien: wat geeft het dat we een voor onze rekening nemen bij de bouw van een nieuw onderkomen voor het Residentieorkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Het Eneco-geld heeft nog een gouden toekomst.

OM vindt mensenrechten maar lastig

Opnieuw kwam een geval aan het licht waarbij het Openbaar Ministerie een journalist liet afluisteren.

De excuses beginnen wat hol te klinken. Het verzet van journalisten tegen de Sleepwet en het gebrek aan bronbescherming daarin lijkt niet overdreven.

Als zelfs met wettelijke waarborgen het niet lukt journalisten hun werk te laten doen, is er echt iets mis.

Volgende week

1. De regeringsleiders van de Navo-landen komen woensdag en donderdag in bijeen. President Trump zal de anderen ongetwijfeld vragen een eerlijker deel van de rekening te betalen en hun defensie uitgaven te verhogen. En Europa is dat amper van plan.

2. De Eerste Kamer handelt maandag en dinsdag de laatste lopende zaken af. Zij zal het raadgevend referendum niet redden. De vond deze week ook niet dat de afschaffing per se met een referendum moest worden beklonken.

De Senaat stemt ook over de samenvoeging van gemeenten, waaronder de fusie van Groningen en het zich daar tegen verzettende Haren.

3. De regering schoof allerlei partijen, bedrijven en actiegroepen aan tafel om een te sluiten. Daar zou in staan hoe de doelen van de aangekondigde Klimaatwet zouden worden bereikt.

Het polderen schijnt niet veel eensgezindheid te hebben opgeleverd. Maar de nacht is nog jong.

En ten slotte...

De Tweede Kamer sloot hijgend het voorjaar af en gaat op vakantie tot 4 september. Dat heet reces want Kamerleden gaan op werkbezoek en lezen boeken en stukken waar zij anders niet aan toe komen.

Velen zijn overbelast, zei Kamervoorzitter bij het scheiden van de markt. De werkdruk is enorm toegenomen.

En, hoewel de politieke wereld niet gaat stilstaan, ga ook ik me even aan andere dingen wijden. Deze politieke weekbrief komt aan het eind van de zomer weer terug. Als steeds houd ik me aanbevolen voor uw op- en aanmerkingen en suggesties.