Om The Correspondent mogelijk te maken, hebben we voor een ‘inclusief’ prijsmodel gekozen: Choose What You Pay. Oftewel: leden mogen zelf bepalen wat ze voor hun lidmaatschap betalen.

We hebben hiervoor gekozen omdat we The Correspondent zien als een grensoverschrijdend platform en het onmogelijk is om een ‘eerlijke’ prijs te bepalen voor leden wereldwijd. We willen betaalbaar zijn voor leden uit Amsterdam en New York, maar ook voor leden uit Bogota en Lagos.

Tegelijkertijd zien we dit prijsmodel als een experiment. Mocht het Choose What You Pay-model goed werken, dan willen het ook bij De Correspondent introduceren. Nu betaal je voor een lidmaatschap op de Nederlandse versie nog een vast bedrag: 7 euro per maand of 70 euro per jaar. Hier betalen we inmiddels 51 vaste medewerkers van, dus dat kunnen we niet zomaar veranderen. Maar bij The Correspondent kunnen we dit experiment aangaan, omdat het platform nog niet bestaat.

Achter het Choose What You Pay-model gaan drie kernwaarden schuil: vertrouwen, inclusiviteit en solidariteit.

  1. Wij vertrouwen erop dat je een eerlijke prijs zal betalen die bij jouw financiële mogelijkheden past.
  2. Wij vinden dat journalistiek inclusief moet zijn door betaalbaar te blijven voor iedereen.
  3. Wij geloven in de kracht van solidariteit: wie iets meer kan betalen, houdt onze journalistiek toegankelijk voor wie iets minder te besteden heeft.

Betalen voor journalistiek is belangrijk. Maar hoeveel?

Wanneer adverteerders de financiers van journalistiek zijn, is jouw aandacht het product dat wordt verkocht. Dat betekent: meer clickbait en minder inhoud. Wanneer lezers betalen voor journalistiek, komt dat de kwaliteit en diepgang dus ten goede.

Maar was is eigenlijk een goede prijs voor journalistiek?

Over die vraag hebben we lang nagedacht. Een lidmaatschap op De Correspondent kost 7 euro per maand of 70 euro per jaar. Een redelijk bedrag, vinden wij, in een relatief welvarend land als Nederland.

Maar met The Correspondent, de Engelstalige versie van De Correspondent, willen we de landsgrenzen over. Wat is dan een eerlijke prijs? Voor een rijke Amsterdammer of goed verdienende New Yorker is 7 euro of dollar per maand niet veel. Maar voor een student uit Johannesburg of een werkende moeder uit St. Louis waarschijnlijk wel. Wat de een zich gemakkelijk kan permitteren, is een onbetaalbaar luxeartikel voor de ander.

In die zin zijn vaste prijzen voor journalistiek niet goed voor de democratie. Zeker als je ziet hoezeer prijzen van nieuwsmedia onderling verschillen: een digitaal abonnement op The Independent begint bij 7 euro per maand, terwijl The Financial Times bijvoorbeeld meer dan 16 euro per maand vraagt.

Een voor iedereen betaalbare prijs, gebaseerd op vertrouwen en solidariteit

Wij vinden dat betrouwbare journalistiek een moet zijn. Niet door de journalistiek gratis te maken, maar door het voor iedereen betaalbaar te maken. Daarom hebben we gekozen voor dit experimentele prijsmodel.

Vijf jaar geleden, toen De Correspondent van start ging, namen we al afscheid van een belangrijk onderdeel van het traditionele verdienmodel van nieuwsmedia: advertenties. Al zolang we bestaan, hebben we geen cent aan advertenties verdiend. En dat houden we zo.

Met dit experiment bij The Correspondent nemen we ook afscheid van het traditionele lidmaatschap voor een vaste prijs. Wij vinden dat leden van The Correspondent beter in staat zijn zelf te bepalen hoeveel onze journalistiek mag kosten. Een prijs gebaseerd op vertrouwen, inclusiviteit en solidariteit dus.

Zelf bepalen wat je wilt betalen: is dat een ander woord voor ‘doneren’?

Nu denk je wellicht: als ik zelf de hoogte van mijn bijdrage aan The Correspondent mag bepalen, is het dan niet gewoon een donatie? Nee, in onze ogen niet. Want we beschouwen onze journalistiek niet als een ‘goed doel’.

We hopen dat je wilt betalen voor onze journalistiek, omdat die waarde voor je heeft. Dat jij zelf de prijs ervan bepaalt, stimuleert ons dan ook om zo waardevol mogelijk voor je te zijn. We zullen je dan na een vaste termijn eraan herinneren je abonnement te verlengen – waarbij jij opnieuw zelf kunt beslissen hoeveel je gaat betalen.

Zo slaan we twee vliegen in één klap: we houden onze journalistiek toegankelijk voor iedereen én we behouden de prikkel die bij een goed functionerende markt hoort, namelijk de prikkel om een zo waardevol mogelijk product voor jou te maken.

Wil je je voor een zelfgekozen bedrag aansluiten bij The Correspondent? Dan help je ons dit lidmaatschapsmodel – gebaseerd op vertrouwen, inclusiviteit en solidariteit – de wereld over te laten gaan!

Heb je na het lezen van dit stuk nog vragen over The Correspondent?

Dit verhaal in het Engels lezen of delen met je Engelstalige vrienden?

Meer lezen?

Meer privacy, transparantie en samenwerking met leden. Dit zijn de tien vernieuwde principes achter De Correspondent Vijf jaar na onze oprichting hebben we de tien principes achter De Correspondent vernieuwd. Met dank aan alle lessen die we door jullie, onze leden, hebben opgedaan. Lees het verhaal van Rob hier terug Lees of luister: Vergeet nepnieuws. Echt nieuws is minstens zo misleidend Precies vijf jaar geleden zag De Correspondent het levenslicht. In dit essay doe ik de filosofie uit de doeken waarmee het allemaal begon: over hoe nieuws ons misleidt en wat we eraan kunnen doen. Lees het verhaal van Rob hier terug