De Rudi & Freddie Show
Waarom hebben we het eigenlijk nog over iets anders dan klimaatverandering?
SoundCloud
Opname en montage: Romanee Rodriguez

Onlangs publiceerde de Amerikaanse journalist David Wallace-Wells het boek The Uninhabitable Earth (in het Nederlands vertaald als De onbewoonbare aarde). Het boek is een gortdroge weergave van de laatste stand van de klimaatwetenschap.

Ik (Rutger) kan me niet herinneren welk ander boek zoveel invloed op me had.

Wallace-Wells legt uit dat we in de afgelopen dertig jaar, wereldwijd, de helft van alle CO2 hebben uitgestoten uit onze héle geschiedenis. De komende dertig jaar zullen beslissend zijn voor onze toekomst, en tot nu toe neemt de mondiale uitstoot alleen maar toe. Klimaatverandering is hét grote verhaal van onze generatie, en zal onze politiek, economie en cultuur deze eeuw domineren.

Al lezende kreeg ik het gevoel dat we eigenlijk iedere dag moeten schrijven over klimaatverandering. Het toeval wilde dat Jesse zich net heeft verdiept in het Nederlandse Energieakkoord, en daar een paar harde noten over te kraken heeft.