Beste,

Het dreigen met een harde Brexit bleef bij dreigen. De EU27-leiders vergaderden woensdag met en daarna zonder premier May over uitstel. De Fransen wilden kort, Duitsland lang. Het werd halflang, tot Halloween of Allerheiligen – eind oktober.

In het Verenigd Koninkrijk moeten nu alle opties opnieuw worden bekeken. De kansen op een tweede referendum en nieuwe verkiezingen zijn toegenomen.

Als 31 oktober het Verenigd Koninkrijk nog steeds geen meerderheid kent voor een ordelijk vertrek, dan wordt een harde Brexit ‘onvermijdelijk’, zei premier Rutte vrijdagmiddag zonder met zijn ogen te knipperen.

Flextension

De premier die een Brexit op 29 maart 2019 beloofde heeft in eigen land veel uit te leggen. Haar grootste troef is nu dat zij een flextension heeft gekregen: als de Britten het snel met zichzelf eens worden mogen zij er eerder uit dan ‘trick-or-treat’.

De harde brexiteers zijn woest dat de Britse kiezer drie jaar na het Out-referendum naar de stembus moet voor het vermaledijde Europees Parlement. Als het VK vóór eind juni de impasse heeft doorbroken, dan hoeven hun nieuwe hun zetels niet in te nemen.

Voor Chris Grey, Brexitblogger met een lange adem, is de uitkomst van de Eurotop van woensdag een Dat het VK opnieuw om uitstel van haar kloek aangekondigde vertrek moest vragen bewees dat het land in deze hele zaak ‘oneerlijk, onbetrouwbaar, chaotisch, incompetent en het spoor bijster’ is.

De EU is aardig voor ons geweest, dat is het allerpijnlijkste, schrijft Grey. ‘We hebben nog een kans gekregen – zorgvuldig gestuurd om te voorkomen dat we er misbruik van maken – om ons verhaal op orde te krijgen en afscheid te nemen van alle leugens en kletsverhalen.’

Intussen zijn beide grote partijen in het VK nog even verdeeld als vóór het uitstelbesluit van woensdag. Zowel May als Corbyn hebben principieel verdeelde partijen achter zich. Of daar doorbraken in komen vóór eind oktober is de vraag.

Polderen en politiek

De nieuwe vicepresident van de Raad van State, Thom de Graaf, heeft de traditie van zijn voorgangers voortgezet. Bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad schrijft hij een voorwoord met een dringend advies aan de politieke kaste.

Dit jaar was het thema: je kunt draagvlak zoeken en ieders mening vragen tot je een ons weegt, de politiek moet en verantwoordelijkheid nemen.

Een tweede thema was: hoedt u voor vage regels. De burger moet een beroep kunnen doen Die moet niet open en ter ad-hocinvulling van het bestuur blijven. De geldende normen moeten zijn verankerd in de wet.

Premier Rutte kwam er vrijdag op terug. Hij verdedigde het gebruik van en andere tafels voor een Schiphol en dergelijke. Die verzamelen inzichten van allerlei betrokkenen. Maar de politiek weegt het algemeen belang en besluit.

Gister presenteerden vier Groningse gezondheidsrechtjuristen een waarin zij stellen dat de voedsellobby aan al die tafels effectief beleid ondermijnt. Het recht moet regels stellen, de heeft de taak de gezondheid van haar burgers te bevorderen.

Onderwijs: tekort leraren houdt aan

De inspectie voor het onderwijs publiceerde de jaarlijkse Het blijkt dat er driftig op los geëxperimenteerd wordt, zonder dat de resultaten goed (kunnen) worden vastgesteld.

Grootste probleem blijft het Vooral op scholen met leerlingen van een zeer diverse achtergrond. Dat vergroot de tweedeling.

EPD in nieuwe jas

Minister Bruins (Medische Zorg) wil vaart zetten achter de ‘elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’. Na het nee-woord van de Eerste Kamer tegen het hebben opeenvolgende ministers op afstand doorgewerkt aan totstandkoming van, juist, een EPD. Het moest decentraal, door (koepels van) betrokkenen, maar het ging wel door.

Nu schrijft hij in een aan de Tweede Kamer dat het er echt van moet komen. Hij wil dat patiënten hun eigen dossier makkelijk kunnen inzien. Maar ook dat in bepaalde gevallen gegevens kunnen worden gedeeld door zorgverleners.

Een ongelukkige samenloop van omstandigheden was het grote datalek bij de die van naam veranderde en de website en e-mailadressen niet goed genoeg meeveranderde.

Datalekken zijn geen uitzondering in de zorg. Dat was een van de redenen om beter over en uitwisseling met hun toestemming na te denken.

Provinciale colleges

Verkiezingswinnaar Forum voor Democratie komt waarschijnlijk niet in de van gedeputeerden van Gelderland, Groningen, Friesland en Noord-Holland.

De gang van zaken is steeds iets anders, de uitkomst hetzelfde. In onder meer Zuid-Holland en Zeeland is FvD nog in gesprek over deelname aan een college.

NS groeit stilletjes verder – in het buitenland

Wie dacht dat het openbaar bestuur in het Verenidg Koninkrijk helemaal stilligt door Brexit, vergist zich. In de East Midlands, tussen Nottingham en Londen, gaan fijne nieuwe treinen rijden. Van Abellio, het Britse dochtermerk van de NS.

De Nederlandse nationale spoorvervoerder die ons dagelijks heel goed vervoert, in de spits nogal eens staand, gaat investeren in verbetering van de lijnen en het rollend materieel.

In doet de NS forse investeringen, die meestal winstgevend zijn. Maar vorig jaar moest de NS Abellio 54 miljoen euro om verliezen op te vangen.

De NS is in het buitenland groter dan in Nederland. Boeiend voor de NS om met nieuwe problemen te leren omgaan. Het risico is voor de Nederlandse belastingbetaler. Daar wordt zelden structureel over vergaderd door regering en parlement.

En ten slotte...

... een verdrietig afscheid van Max van Weezel. De deze week overleden parlementair journalist van Vrij Nederland was een van de beste radiopresentatoren van het land. Ik mocht hem meemaken bij het Oog en , waar hij scherpte combineerde met brede kundigheid en hartelijkheid.

En twee artikelen over de Verenigde Staten. Het einde van door historicus Adam Tooze. En de Democraten winnen over twee jaar alleen met een kandidaat die een van de geschiedenis inluidt.

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!