Beste,

Onder routine kunnen ontwikkelingen schuilgaan die ertoe doen. Dat zal de komende weken te zien zijn in de Eerste Kamer.

Volgende week worden de nieuwgekozen senatoren geïnstalleerd. Daarvan zijn er samen ruim de helft van de 75 leden.

Er zijn meer vormen van geheugenverlies die de rol van Eerste Kamer als deel van het parlement met langetermijnblik uithollen.

Voorzitter Senaat

De nieuwe senatoren kiezen zo snel mogelijk een nieuwe voorzitter. Er was een tijd dat bezetting van deze post werd bedisseld tussen de leiders van de grote partijen.

Voorzitter van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, vicepresident van de Raad van State, president van de Rekenkamer, burgemeesters van de grote steden – het werd in de grote coalitieballenbak gegooid en iedereen kreeg op z’n tijd wat. Waarbij de Tweede en de Eerste Kamer meestal geen voorzitter van dezelfde politieke kleur hadden.

Die tijd van centraal bekokstoven is voorbij, met vallen en opstaan.

Forum voor Democratie, dat met de meeste stemmen twaalf zetels in de Eerste Kamer haalde (net als de VVD), claimt dat de grootste fractie aanspraak kan maken op de voorzittersstoel. De Baudets hebben ook een kandidaat: oud-generaal Toine Beukering.

Dat recht heeft nooit bestaan. Ook sinds de Senaat zelf een voorzitter is gaan aanwijzen,

Voorzitter (2)

Ankie Broekers-Knol, die deze week afscheid nam, zou zonder problemen herkozen zijn als de VVD niet had besloten haar niet herkiesbaar te stellen – onder het inhoudsloze motto van verjonging.

Met Broekers gaat veel ervaring in de Kamer en op de voorzittersstoel verloren. Als troostprijs bedacht de VVD haar met de schietstoel van van Asiel en Migratie op Justitie, vrijgekomen door het aftreden van Mark Harbers.

De voorzitter van de Eerste Kamer heeft een belangrijke rol in het overleg met de (voorzitter van) de Tweede Kamer en het kabinet. De nieuwe voorzitter kan ook niet terugvallen op de ervaring van de griffier, die een half jaar geleden is gewisseld.

Voorzitter (3)

Juist nu ook de Eerste Kamer voor jaren weg moet van het Binnenhof, vanwege de drastische renovatieplannen van het Rijksvastgoedbedrijf, is een voorzitter die opkomt voor het aanzien en de rol van de Eerste Kamer van groot belang.

Het is de vraag welke fractie zo iemand in haar midden heeft, die ook nog eens door een ruime meerderheid wordt gesteund.

Forum zal niet op die ervaring kunnen wijzen en geniet ook niet zo veel goodwill, als permanente beschimper van de andere fracties.

Dat lijkt zich ook te wreken bij de in tien van de elf de provincies, waar nog geen coalitie met Forum tot stand kwam. heeft de primeur.

Pensioenen

De goede oude polder bracht na negen jaar touwtrekken en weglopen deze week een voorlopig akkoord voort dat van de vakbeweging mag heten. De leden van de FNV stemmen per referendum over het bereikte resultaat.

Premier Rutte was er gisteren voorzichtig en nauwkeurig optimistisch over. Niemand heeft al z’n wensen ingewilligd gekregen.

Nu het kabinet meer geld heeft gevonden kon de strenge koppeling van pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting worden verzacht.

Zaterdag 15 juni wordt bekend of de leden van de Federatie Nederlandse Vakbeweging akkoord gaan. Kabinet, werkgevers, coalitiepartijen en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hebben al ja gezegd.

De Rutte-show

Het leven van een Nederlandse minister-president is een kwestie van schakelen. Zo staat-ie met de leiders van de grote Westerse naties op een strand in Normandië om 75 jaar D-Day te herdenken.

En zo staat hij in de Tweede Kamer te maken over de verontachtzaming van de belangen van Groningers die al jaren onveiligheid verdragen als gevolg van de intensieve gaswinning.

maar evenzeer in de verdediging was de premier over het naar zijn hand zetten van de publicatie van de klimaatcijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving, vorig najaar, vóór of toch maar na Prinsjesdag.

En vrijdagavond zat hij weer aan de in Brussel om met christendemocratische, liberale en sociaaldemocratische regeringsleiders het debat te openen over wie de van de Europese Commissie en de Europese Raad van regeringsleiders worden.

Brexit – seizoen 3

Premier May trad gisteren af als leider van de Britse Conservatieven. is zij er niet in geslaagd een Brexit-akkoord door het Lagerhuis te krijgen.

Haar ontvangst van de Amerikaanse president Trump zal haar ego hebben gestreeld. Hij prees haar en beloofde een prachtig handelsverdrag met het straks van de EU bevrijde Verenigd Koninkrijk.

De Londense Labour-burgemeesteer stelde aan de orde hoe lang gastvrijheid geboden is voor een buitenlands staatshoofd die de waarden van de democratie vergaand schendt.

In het Mediaforum van op NPO Radio 1 liet ik me kritisch uit over het gastheerschap van Kahn. Dat was bij nader inzien te kort door de bocht. Kahn noemde Trump geen fascist.

Intussen won opnieuw een tussentijdse Lagerhuisverkiezing, net voor de Brexit-partij van Nigel Farage, die het beter doet bij verkiezingen volgens een systeem van evenredige vertegenwoordiging.

Labour blijft in het Lagerhuis bijna net zo verdeeld over Brexit als de Conservatieven, die in de week na 22 juni hun nieuwe leider kiezen.

En ten slotte...

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!