Groot en klein nieuws op klimaatgebied afgelopen week

Groot nieuws was het nieuwe rapport van het IPCC, het internationale collectief van wetenschappers dat de kennis over de toestand van het klimaat periodiek samenvat voor de Verenigde Naties. Klimaatverandering door menselijke CO2-uitstoot heeft al ingrijpende impact op alle continenten en oceanen op aarde, schrijft het IPCC, en die impact zal steeds groter worden.

We merken het aan smeltende ijskappen, afstervende koraalriffen en uitstervende vissoorten. In warme landen zal de voedselproductie dalen door hogere temperaturen. De stijgende productie in koelere werelddelen neemt dit verlies niet weg, zodat de druk op de wereldwijde voedselvoorziening verder oploopt. De armste landen krijgen de hardste klappen.

Het kleine nieuws kwam in de rechtszaak die actie-organisatie Urgenda heeft aangespannen tegen de Nederlands staat. Volgens Urgenda doet de overheid te weinig om de gevolgen van gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Op woensdag kwam de Staat met een eerste officiële reactie: het probleem is ernstig en urgent, maar het is niet aan de rechter om over de aanpak van klimaatverandering te oordelen. Dat is voor de politiek. Bovendien is Urgenda volgens de landsadvocaat niet ontvankelijk. Urgenda is het daar natuurlijk niet mee eens en denkt de argumenten van de staat te kunnen weerleggen. De rechter beraadt zich nu op het vervolg.

The New York Times doet verslag van het hele IPCC rapport Hier ons verhaal over de rechtszaak tegen de Staat
Correspondent Klimaat & Energie
Jelmer Mommers