Spring naar inhoud
Oproep
Hoe kun je zelf het beste helpen bij het verlagen van de uitstoot?
We kunnen het fossiele tijdperk niet afsluiten zonder kordaat overheidsbeleid en de actieve hulp van het bedrijfsleven. Maar dat betekent niet dat ‘gewone mensen’ machteloos zijn. Laten we kijken naar de twee rollen die we feitelijk allemaal hebben: we zijn burger én consument. Als consument kun je bijdragen door je voetafdruk te verkleinen. Als burger kun je je stem gebruiken: in het stemhokje en daarbuiten. Wat vinden jullie de meest veelbelovende en inspirerende manieren om de uitstoot naar beneden te krijgen?
Jelmer Mommers
Correspondent Democratie & Klimaat