Beste,

Met de lente kwam de lockdown die van alles losmaakte: onzekerheid, een nieuw besef van afstand, en van tijd. En gewoonten. 

Zo is vier op de tien Nederlanders meer tijd aan het lezen van boeken gaan besteden. 

Dat blijkt uit van KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, waarvan de eind augustus gedeeld werden. Daarnaast heeft 6 procent van de ‘niet-lezers’ (consumenten die aangeven nooit te lezen) tijdens de lockdown wél een boek opengeslagen.

Hoe meer vrije tijd, hoe meer er gelezen wordt. 

De samenhang tussen leesfrequentie en vrije tijd tekent zich het beste af onder de groep jongeren onder de 35. Die gaven aan meer vrije tijd te hebben tijdens de lockdown én lieten de grootste stijging in leestijd zien: 47 procent van hen zegt meer te lezen. 

De kinderlozen, althans. Ouders kwamen zelf minder aan lezen toe, maar lazen wel meer aan hun kinderen voor.

Wat opviel maar geen verrassing is: 14 procent van de consumenten zegt relatief meer e-books te zijn gaan lezen, 10 procent is meer gebruik gaan maken van de online Bibliotheek en 4 procent geeft aan een abonnement voor e-books en audioboeken te hebben afgesloten. Voor een e-book hoef je de deur niet uit.  

Dat zie je ook terug in het coronakoopgedrag: waar eerder 31 procent van de respondenten hun boeken online kocht, steeg dit percentage tijdens de lockdown naar 46 procent. De belangrijkste reden laat zich raden: vanuit huis winkelen genoot de voorkeur, zeker als je al weet wat je volgende boek wordt.

Tegelijkertijd kocht nog steeds iets meer dan de helft van de consumenten in de fysieke boekhandel, met als belangrijkste motivatie het steunen van die boekhandel, gevolgd door het feit dat die boekhandel voor veel mensen de plek is waar ze inspiratie opdoen voor hun volgende boek. 

In deze coronatijd werd er dus méér gelezen, maar profiteerden de fysieke boekhandels daar relatief minder van. Dat meer dan de helft van de lezers in deze tijd een bezoek aan de boekhandel verkiest boven het online bestellen, zou je dan wel weer hoopvol kunnen noemen. Aan de andere kant kan ik me voorstellen dat de lockdown een nieuwe groep (oudere) lezers aan het online winkelen heeft gekregen, en misschien zelfs wel bekeerd. Ik ben benieuwd hoe dit zich in de toekomst zal ontwikkelen. 

De vernieuwende strategie van een succcesvolle uitgeefstart-up

Dankzij van onze creative director Harald Dunnink maakte ik kennis met het succesvolle en vernieuwende uitgeefplatform A Kids Book About. 

was toe aan een pauze van zijn start-up, hij miste creativiteit en voldoening, dus besloot hij een boek voor zijn kinderen te schrijven: A Kids Book About Racism. Bij zijn kinderen viel het in de smaak, er kwam een gesprek over racisme op gang, en zijn kinderen stelden nieuwe vragen. 

‘Hoewel ik mezelf als een vrij open vader beschouw en veel met mijn kinderen praat, zijn sommige van die gesprekken gewoon te moeilijk om aan te gaan, of als je er klaar voor bent om ze te voeren, weet je niet wat je moet zeggen.’ 

Vrienden en collega’s moedigden hem tot meer boeken aan. Zo werd een nieuwe start-up geboren: A Kids Book About, een uitgeefplatform dat ouders wil helpen moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken met kinderen. Er zijn nu 25 titels over onderwerpen als pesten, scheidingen en kanker. 

Hier zie je de eenheid in het fonds.

Hoe groot de vraag naar dit soort boeken was, werd de dag na de gewelddadige dood van George Floyd duidelijk. A Kids Book About zette die dag evenveel om als de gehele maand ervoor. De dag erna verdubbelde de omzet, en de dag erna weer. Binnen tien dagen zetten ze meer dan een miljoen dollar om. En dat terwijl omzet niet het doel was. 

A Kids Book About houdt er een verfrissende en snelle uitgeefstrategie op na:

  • De uitgeverij wordt gedreven door een missie: moeilijke onderwerpen voor kinderen bespreekbaar maken. 
  • Alle boeken worden via een workshop in één dag geschreven. De uitgeverij nodigt een auteur uit, vertelt over de missie en de visie, en helpt de auteur bij het schrijven van het boek. 
  • A Kids Book About zoekt nieuwe stemmen. In de woorden van Memory: ‘Het is gewoon zo dat als je al gepubliceerd bent, je bijna altijd een hetero, blanke man bent. Dus wij zoeken mensen met een diepgaand persoonlijk verhaal, iemand die het onderwerp van binnen en buiten kent door hun ervaring.’ 
  • De auteur ontvangt 10 procent aan royalty’s, in plaats van de gebruikelijke (en bizar lage) 6 procent.
  • De uitgeverij kan een boek schrijven én distribueren binnen 45 dagen, waar traditionele uitgevers in de VS daar doorgaans anderhalf jaar over doen.
  • Daardoor kan A Kids Book About boeken uitgeven op het moment dat een onderwerp daarom vraagt. Toen de covid-pandemie uitbrak, lukte het ze om binnen vier dagen met een sociaal epidemioloog een boek te maken. Het e-book is gratis verkrijgbaar (ook hier spreekt weer de missie uit), de papieren editie is voor te bestellen en komt binnenkort uit. Vorige week schreef ik over Ali Smith, wier boeken laten zien wat het kan brengen als je het uitgeefproces versnelt: urgente boeken. Bij A Kids Book About is dit helemaal onderdeel gemaakt van de uitgeefstrategie.
  • Het platform verkoopt haar boeken direct aan de lezers. Ze slaan de boekhandel (zowel de fysieke als de online) helemaal over, en gaan zelf een band met hun publiek aan.
  • Die band wordt versterkt door de eenheid van het fonds in de totstandkoming, opbouw en vormgeving van het boek. Als je het ene boek goed vond, weet je dat je dat ook van het volgende kunt verwachten. 

Hoewel we al veel idealen delen, zie ik ook wat we met de uitgeverij De Correspondent nog kunnen verbeteren. Daarover snel meer.

Tot de volgende,

Milou