De uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof dat er in de Verenigde Staten geen grondwettelijk recht op abortus bestaat, schokte de wereld. In zeven staten werd na de uitspraak onmiddellijk, of na enkele uren, van negentien andere Mijn scherm lichtte op van de bezorgde en kwade berichten, vaak gevolgd door een verzuchting als: ‘Gelukkig wonen wij in Europa.’

Gelukkig, ja. Al is die geruststelling relatief.

Gezien de draconische wetten in Polen, waar abortus of is ook Wereldwijd neemt de steun voor keuzevrijheid rondom abortus af. En ook in Nederland staan tegenwoordig klinken vaker extreemrechtse geluiden tegen zelfbeschikking en

Abortus is in Nederland strafbaar, tenzij

Nu is er, ook in Nederland, altijd debat rondom abortus en de grenzen ervan geweest. Maar deze ontwikkelingen komen in een ander licht te staan, als je bedenkt dat het recht op abortus ook in ons land niet goed verankerd is in de wet.

Abortus is geen grondrecht, maar een misdrijf waar uitzonderingen voor worden gemaakt

Abortus staat in Nederland namelijk in het Wetboek van Strafrecht. Om precies te zijn Dat is het uitgangspunt: het mag niet, en je kunt er een gevangenisstraf en boete voor krijgen.

Vervolgens staat er ook een uitzondering: er wordt níét bestraft als de abortus wordt uitgevoerd in een speciale kliniek of een ziekenhuis, onder de voorwaarden omschreven in een aparte wet, de

Abortus is in Nederland dus niet een recht, mits. Abortus is strafbaar, tenzij. Geen grondrecht,

Probleem 1: het principe

Daar is van alles problematisch aan, zegt jurist en directeur van een organisatie die zich inzet voor een betere positie van in de Nederlandse wet.

Het eerste bezwaar is principieel. ‘Strafrecht reguleert het geweldsmonopolie van de staat, het recht om burgers op te sluiten. Ga je dát, het allerzwaarste middel dat je hebt, inzetten om te reguleren wat er in onze baarmoeders gebeurt? Ik vind dat principieel verkeerd. Ik denk dat de staat er niets mee te maken heeft of ik zwanger wil zijn of niet.’

vindt dat ook: dat je zélf moet kunnen bepalen wat er met je lichaam gebeurt – en of je desnoods een abortus ondergaat. Maar ons recht communiceert: hier gaat de staat over, en die vindt abortus in beginsel verkeerd. De wet weerspiegelt de waarden niet.

Probleem 2: bureaucratische salto’s

Een tweede bezwaar is praktisch van aard. Zolang abortus geregeld is via een uitzondering op een strafbaarstelling, zijn er allerlei bureaucratische salto’s nodig – complexe wettelijke kaders, vergunningen en uitzonderingsregelingen. Bijvoorbeeld om te regelen dat een huisarts de kan verstrekken.

Dat zorgt voor tijdrovende rompslomp die bovendien onnodig is,

Probleem 3: de symboliek

Het feit dat abortus onder strafrecht valt, en niet bijvoorbeeld is geregeld onder het gezondheidsrecht, maakt bovendien verschil voor de symbolische status van abortus, zegt De Ruijter. Abortus is wettelijk gezien een misdrijf dat gereguleerd moet worden, en dat zet de toon voor de hele discussie erover: je begint als verdediger van zelfbeschikking op min één.

‘Maar als je zou zeggen: dit hoort niet in het strafrecht, dit is een medische of medisch-ethische kwestie, de overheid gáát er helemaal niet over of ik zwanger moet blijven, dan zou de discussie eerder gaan over andere kwesties. Bijvoorbeeld: hoort abortus in het basispakket? Is het nodig dat bij bepaalde late afbrekingen een medisch-ethische commissie een oordeel velt, zoals bij bijvoorbeeld ivf en andere behandelingen rondom reproductieve gezondheid?’ 

Symboliek met reële effecten, kortom. 

Effecten die zich manifesteren als ‘eindeloze politieke koehandel met de lichamen van zegt De Ruijter. ‘Al decennia doen regeringspartijen over deze kwesties met hun streng christelijke regeringspartners.’

Hoe zeker is de toekomst van ons abortusrecht?

‘Ik maak me geen zorgen voor plotselinge implosie zoals in de VS, maar wel over de erosie van ons recht’, zegt De Ruijter. ‘Mensen morrelen eraan in kleine stapjes. Ze bemoeien zich eerst met de voorlichting rond abortus, met de informatievoorziening, de bedenktermijn, en ze laten ongewenst zwangeren foto’s zien van de embryo. Allemaal kleine dingen, maar als je honderd stenen plaatst, heb je een muur gebouwd.’ Het recht volgt de sociale werkelijkheid, benadrukt ze. Als het draagvlak verandert, volgt de wet.

Daarom ergert ze zich aan de lamlendige houding van veel Nederlanders ten opzichte van dit thema, ons gemakzuchtige leunen op verworven rechten. ‘We vergeten rekening te houden met de sterke neiging om terug te gaan naar vroeger, de reactionaire kracht die er altijd is, en die over het algemeen onvoordelig uitpakt voor vrouwen.’

Als het gaat om het streven naar gelijkwaardigheid is stilstand achteruitgang. Het is als bergop fietsen: als je stopt met trappen, ga je achteruit. Je moet altijd blijven proberen om En dat kunnen we beter nu doen dan later. Om te beginnen: door abortus uit het strafrecht te halen en er een recht van te maken, geen getolereerde misdaad. 

Lees ook:

Abortus is een mensenrecht, maar overal ter wereld hebben overheden daar maling aan (ook Nederland) Wereldwijd eindigt bijna een op de drie zwangerschappen in abortus. Nu neemt de toegang tot veilige abortus in veel landen af. Een gigantisch gezondheidsrisico voor vrouwen die hun heil zoeken in kleerhangers en bleek. Rechtsfilosoof Lucía Berro Pizzarossa helpt hen. Lees het artikel hier