PATIËNTEVALUATIE

12 september 2010

- patiënt heeft constant het gevoel in de gaten te worden gehouden

- patiënt vermoedt dat al zijn correspondentie gelezen wordt

- patiënt zegt dat zijn aankopen gemonitord worden

- patiënt heeft moeite met slapen

Overduidelijk waanbeelden. Paranoia? 

Vervolgafspraak gemaakt.

 

26 maart 2011

- patiënt is nog onrustiger dan de vorige keer

- patiënt voelt zich onveilig, zowel in publieke ruimte als in de thuissituatie

- patiënt denkt dat er constant iemand over zijn schouder meekijkt wanneer hij de PC gebruikt

- patiënt toont een achterdochtige houding, voornamelijk richting banken, overheidsinstellingen en sociale media

- patiënt is bang voor camera’s in het straatbeeld, spreekt van ‘gezichtsherkenning’

Diagnose:

Patiënt lijdt aan een ernstige vorm van achtervolgingswaan, gecombineerd met grootheidswaan en zelfoverschatting.

Dringend advies patiënt onder observatie te plaatsen!!!

 

4 april 2011

- de situatie is verergerd

- patiënt durft niet te bellen uit angst afgeluisterd te worden door ‘spionnen en de Amerikaanse president’

- patiënt is ervan overtuigd dat alle informatie die over hem vergaard wordt, opgeslagen wordt in een grote database

- patiënt gelooft dat routinecontroles door politie/douane/belastingdienst plaatsvinden o.b.v. deze verzamelde gegevens

Het is ernstig gesteld met de patiënt. Het lijkt erop dat de waanbeelden alleen maar toenemen. Mogelijk een paranoïde persoonlijkheidsstoornis en/of schizofrenie. Advies: sterke medicatie.

 

8 november 2013

Misschien diagnose herzien?