De Correspondent
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Karima Sahla
SoundCloud
Interview

De Schilderswijk in Den Haag kampt met armoede, werkloosheid en criminaliteit. Bovendien heeft de wijk de reputatie een broedplaats te zijn voor radicaliserende jongeren.

Karima Sahla (Den Haag, 1974) is directeur van Steunpunt Sabr en heeft in de Schilderswijk het succesvolle programma Oumnia Works ontwikkeld. Dat is erop gericht radicalisering van jongeren met een islamitische achtergrond te voorkomen.

Cruciaal daarin: de moeders.

Oumnia Works heeft eraan bijgedragen dat het aantal jihadgangers uit Den Haag Het programma is zo succesvol dat het ook in andere steden in Nederland wordt ingevoerd.

Moslimjongeren hebben veel last van de negatieve beeldvorming. Elke terrorist is een moslim, elke moslim is een terrorist

Want zo werkt Oumnia Works: het richt zich op de moeders die worstelen met de opvoeding van hun kinderen. Van pubers die op hun beurt worstelen met achterstand, een gebrek aan kansen, met hun al dan niet religieuze identiteit, met de grote vragen van het leven, die juist in de pubertijd alles overhoop kunnen halen.

Moslimjongeren hebben veel last van de negatieve beeldvorming in de media: elke terrorist is een moslim, elke moslim is een terrorist. Dat maakt het extra moeilijk voor ze om zelf iets van hun leven te maken.

En wat de moeders betreft: velen van hen hebben geen idee hoe moeilijk hun kinderen het eigenlijk hebben. Daar is maar één remedie voor: in gesprek gaan over alles waar ze mee bezig zijn, hun idealen, hun toekomstbeeld, liefde, onrecht, hoop, de grote thema’s van het leven.

En zo gaat dit gesprek over radicalisering in feite over iets waar alle ouders mee worstelen: opvoeding.

Meer van De Correspondent?

Met radicalisme is niets mis, vindt deze pedagoog Stijn Sieckelinck (Duffel, 1980) houdt zich als pedagoog al tien jaar intensief bezig met radicalisering bij jongeren. Onze maatschappij pakt dat probleem verkeerd aan, meent hij. We denken te veel in termen van veiligheid. Terwijl (moslim)radicalisme vooral voortkomt uit een zoektocht naar zingeving en identiteit. Beluister de podcast hier Er is een nieuw opvoedideaal nodig, stelt deze filosofe Volgens filosofe Daan Roovers (1970) is opvoeden een soort puppytraining geworden. Kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd, veters strikken, de tafel van 7, en zodra ze dat allemaal kunnen, zijn ze zelfstandig. Je kunt ook proberen ze een wereldbeeld bij te brengen, bepleit Roovers. Beluister de podcast hier