De Correspondent
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Sjoerd Litjens
SoundCloud
Interview

Sjoerd Litjens (1976) kwam op zijn zesde vanuit Amsterdam in het Friese Feanwâldsterwâl (Veenwoudsterwal) wonen. Hij had last van zijn luchtwegen en zijn ouders dachten dat het platteland goed voor hem zou zijn. Hij woonde er tot zijn achttiende.

Bijna twintig jaar later keerde de journalist er terug om een alomvattend portret te maken van het dorp van zijn jeugd. In vier jaar tijd verzamelde hij die verhalen en smeedde ze tot een uniek audiovisueel project: Dat betekent open deur of open dorp.

De reeks van 128 afleveringen geeft tezamen niet alleen een tijdsbeeld, maar ook een indruk van wat gemeenschapsgevoel is, mienskip in het Fries, het grote thema van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

Sommige families wonen al vijf generaties in Feanwâldsterwâl. Zij zijn verbonden met de grond, voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving. Over elke plek en over iedereen is wel een verhaal te vertellen.

Hoe langer je luistert en kijkt, hoe meer je je met de geportretteerde kan identificeren en hoe meer je ook verrast wordt. Juist in de details zit de rijkdom van deze minipodcasts.

Litjens werkte samen met twee fotografen en kwam uit op een bijzondere vorm: je kijkt naar een foto en luistert. De beweging is weggelaten, je wordt verleid om de tijd te nemen, met aandacht te luisteren en te kijken. Als je dat doet, ontvouwt zich een ontroerend perspectief op gewone mensen, het alledaagse leven. Zoals dit verhaal:

Vimeo
Bekijk hier ‘Mijn beide mannen’

De journalistiek loopt vaak met een grote boog om dit soort verhalen heen; niet zwart-wit, niet spectaculair genoeg. Maar bij elkaar leveren al die zogenaamd gewone levens een prachtig en divers palet op van leven én dood.

Vanaf maandag komt per dag één aflevering online van twee tot drie minuten in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Tryntsje Nauta
Foto: Tryntsje Nauta
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Tryntsje Nauta
Foto: Tryntsje Nauta
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Marieke Kijk in de Vegte
Foto: Tryntsje Nauta
Foto: Tryntsje Nauta

Luister ook:

Podcast: Geboorte én dood, er valt heel wat mee te lachen Gynaecoloog Mieke Kerkhof schreef een boek over de dood: Klaar is Kees. Het is even hilarisch als ontroerend. Een goede aanleiding om de podcast waarin zij sprak over het andere uiterste van het leven - de bevalling - nogmaals onder de aandacht te brengen. Lees en luister het hier terug Luisteren: Niet je DNA maar je omgeving bepaalt je leven, stelt deze bioloog Theunis Piersma volgt als trekvogelbioloog het spoor van de kanoeten, de grutto’s, de zwaluwen over de hele wereld. Zijn visie op het leven baseert hij op deze wezens, die het zichzelf behoorlijk moeilijk maken: ze leggen soms wel 17.000 kilometer af. Wat kan de mens daarvan leren? Lees en luister het hier terug