Spring naar inhoud

Nieuwe poster nodigt uit om na te denken over meer perspectieven op de geschiedenis

Momenteel wordt het onderwijscurriculum van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland opnieuw bekeken.

Onder de noemer Curriculum.nu zijn 130 leraren en 18 schoolleiders in teams bezig om de vraag te beantwoorden: wat moeten leerlingen kennen en kunnen?

In oktober ontvangt de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs de definitieve voorstellen.

The Black Archives heeft ook een voorstel voor de minister, als voorlopige afsluiting van de serie Verzwegen geschiedenis van The Black Archives, De Correspondent en FunX – sinds eind 2017 schonken wij aandacht aan onderbelichte geschiedenissen, die wat ons betreft in elk schoolboek thuishoren.

Een van de onderwerpen waar de minister zich wat ons betreft over zou moeten buigen, is het geschiedenisonderwijs.

Om preciezer te zijn: de Canon en ook de tien tijdvakken, die samen bepalen waar het geschiedenisonderwijs over gaat. Zowel de Canon als de tien tijdvakken focussen op dit moment op Nederland en West-Europa, en dat is problematisch, zoals beschreven in het artikel dat vandaag verschijnt.

The Black Archives stelt samen met de Commissie Wereldgeschiedenis van geschiedenisdocentenvereniging VGN Kleio en met Social Innovation Works voor meer aandacht te geven aan wereldgeschiedenis en verzwegen perspectieven.

Daarvoor maakten wij een poster, waarbij we de tien tijdvakken nieuwe namen geven, en suggesties doen voor te behandelen onderwerpen.

Zo kan de ‘tijd van Grieken en Romeinen’ ook als ‘tijd van eerste beschavingen’ worden gezien. En ‘tijd van steden en staten’ (‘hoge en late middeleeuwen’) ook als ‘tijd van grote rijken in Afrika, Azië en Amerika’.

Je kunt de poster op de website van The Black Archives bestellen voor thuis of in de klas, of je kunt hem downloaden. Op zaterdag 1 juni presenteren we onze alternatieve tijdlijn bij The Black Archives in Amsterdam.

Hier kan je de poster bekijken, downloaden of bestellen Hier vind je de eerdere verhalen uit de serie ‘Verzwegen geschiedenis’ Hier vind je Curriculum.nu, de website waar leraren en schoolleiders op zoek gaan naar de vraag: Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Hier lees je het artikel dat ik er vandaag over publiceer Hier kun je meer lezen over de lancering van de poster
Oprichter The Black Archives