Stilte is een weldaad, vind ik. Maar wat wil je ook: als radiomaker ga je door de wereld met je oren open. Dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen verdragen de stilte niet. Stilte heeft verschillende gezichten.

Daarom is het ook zulk aantrekkelijk materiaal voor beeldend kunstenaar (Utrecht, 1976). Zij begon als architect en ging later naar de Rietveld-academie. In de ruimtelijke aspecten van stilte ontdekte zij een prachtige koppeling tussen beeldende kunst en architectuur.

Dat levert de ene keer een ruimtelijke installatie op, de andere keer een boek, schilderij, beeld of object. Wat dat betreft is ze net zo veelzijdig als de stilte zelf. Overigens werd zij - toeval of niet - op het spoor gezet van haar materiaal door een schrijnend geval van overlast. Ze kon niet slapen, omdat de bovenburen zoveel herrie maakten.

In haar gelaagde en fijnzinnige werk komen telkens zowel het ongrijpbare als het maatschappelijke aan bod. Bijvoorbeeld: geluid is invasief; het kan gemakkelijk een schending van onze privacy zijn. En daarmee raakt het aan een van de belangrijkste kwesties van deze tijd. Hebben mensen minder behoefte aan stilte als ze minder belang stellen in privacy? Een van haar succesvolste werken is dan ook de Faraday-bag: een waarin je mobiele telefoon volstrekt onbereikbaar is.

Verder laat Sarah nadrukkelijk het toeval en haar mislukkingen een rol spelen in het creatieve proces. Een mooi voorbeeld is One cubic meter of silence: ze vond het kunstwerk pas af toen een onbekende vandaal er een baksteen doorheen smeet. Ze liet het zo en noemde het: One cubic meter of broken silence.

Door Sarah van Sonsbeeck: ‘One cubic meter of broken silence’ (2009), vandalized art object, brick, glass steel 104 cm x 104 cm x 104 cm, unique Coutesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam. Foto: Ilya Rabinovich
Door Sarah van Sonsbeeck: ‘One cubic meter of broken silence’ (2009), vandalized art object, brick, glass steel 104 cm x 104 cm x 104 cm, unique Coutesy Annet Gelink Gallery, Amsterdam. Foto: Ilya Rabinovich

Ik sprak met Sarah van Sonsbeeck toen ze net terug was van een bezoek aan São Paulo, waar ze werkte op de allerdrukste straat van de stad. Hoe maak je, in analogie met de oude alchemisten, goud van stilte?

De Correspondent
Lex Bohlmeijer - in gesprek met Sarah van Sonsbeeck
SoundCloud
Interview