Spring naar inhoud

Hoe belast Europa vermogen?

Ik had naar aanleiding van het commentaar op mijn column nog beloofd een grafiek te maken van de vermogensbelasting in Nederland in internationaal perspectief. Excuus voor de vertraging, waarde Respondenten, maar bij deze!

Een beetje duiding: onder belasting op vermogensinkomsten wordt het persoonlijk inkomen uit vermogen (rentes, winstuitkeringen en (toegerekende) huurinkomsten) gerekend, maar ook belastingen op waardestijgingen van vermogen. 

In de tweede categorie zit de belasting op vermogen zelf. Denk dan bijvoorbeeld aan erfbelastingen, de onroerend zaak belasting, overdrachtsbelasting en belastingen op netto-vermogen.

De belasting op vermogen staat in Nederland iets onder het Eurozone gemiddelde. De belasting op vermogensinkomsten is echter uitzonderlijk laag. Nederland heeft als enige land een negatieve belasting op inkomen uit vermogen. Dat komt omdat Eurostat ook de hypotheekrenteaftrek en de belastingaftrek van pensioenpremies meeneemt in de berekening. Deze aftrekposten evenaren de inkomsten uit onze vermogensinkomenbelasting.  

Correspondent Economie