Drones en gezichtsherkenning om quarantaine af te dwingen. Automatische temperatuurmetingen die op afstand naar koortsige mensen in de menigte zoeken. Apps die helpen bij bron- en contactonderzoek. Het afgelopen jaar is wereldwijd allerlei surveillancetechnologie ingezet om de pandemie te bestrijden.

Wij hebben ruim 650 van dit soort maatregelen opgespoord, uitgebreid beschreven en in een database gezet. Mede op basis hiervan hebben we veel verhalen

De algemene teneur? Technologie is leuk, maar vaak niet zo effectief. De alledaagse werkelijkheid, zeker te midden van een pandemie, is rommelig en onvoorspelbaar. There is no app for that.

Toen we in april 2020 aan dit project begonnen, dachten we dat we rond deze tijd wel een paar ferme conclusies konden trekken. De pandemie zou dan wel over zijn. We zouden kunnen terugblikken, was het idee.

Dat idee bleek naïef. We zitten nog volop in de ellende.

Jammer genoeg kunnen we dit project niet voortzetten. Het verzamelen en verifiëren van de data en het bijhouden van alle veranderingen wereldwijd vergt veel handwerk. Om dit financieel vol te houden, hebben we een aanvraag gedaan voor een subsidie bij het European Journalism Fund, maar die is helaas afgewezen. Daarnaast vertrek ik (Dimitri) bij De Correspondent en kan ik de werkzaamheden dus niet voortzetten.

Wij stellen onze dataset beschikbaar zodat jij ermee verder kunt

Dit lijkt ons daarom een goed moment om de data vrij te geven voor wie interesse heeft en wie erop wil doorbouwen. Wat kun je ermee? We hebben een paar suggesties:

  • De pandemie kent waarschijnlijk geen duidelijk eindpunt, zoals we dat ook bij terrorismebestrijding zien. De vrees is dat surveillancemaatregelen niet tijdelijk zijn, maar ook na de pandemie blijven. Met deze dataset kun je dat controleren.
  • Er zijn zeker drie andere datasets beschikbaar over andere maatregelen die genomen zijn, zoals schoolsluitingen, reisbeperkingen, noodverordeningen, enzovoorts. Deze zijn aangelegd door academici en van hoge kwaliteit. Onze dataset vormt daar een mooie aanvulling op, en alles bij elkaar leveren deze data een mooi beeld hoe landen op de pandemie reageerden.
  • Voor sommige technologieën is het nog te vroeg om iets te zeggen over de effectiviteit (zoals de apps voor bron- en contactonderzoek). Deze dataset geeft handvatten om die later alsnog te onderzoeken.

Onze data en wat software is beschikbaar met een toelichting hoe alles te gebruiken. Mocht je ermee aan de slag willen gaan, laat het ons dan even weten: we zijn erg benieuwd wat er met deze data gebeurt. Succes!

Met dank aan Heleen Emanuel voor technische ondersteuning en database management.

Track(ed) Together In steeds meer landen worden burgers digitaal gemonitord om de coronacrisis te bestrijden. Met leden, experts en journalisten uit de hele wereld volgen we hoe dat gebeurt, of dat werkt en wat de gevolgen daarvan zijn op de lange termijn. Bekijk hier de collectie