Hoe vergaat het de tienduizenden vluchtelingen die vorig jaar in Nederland terechtkwamen en inmiddels ergens in het land een woning vonden? Dat willen we weten. En daar willen we over schrijven.

Dat lukt alleen met jullie hulp.

Nooit eerder dienden in Nederland zoveel buitenlanders een eerste asielaanvraag in: ruim 43.000 in 2015. Nooit eerder vestigden zoveel vluchtelingen met een verblijfsvergunning zich binnen één jaar in een Nederlandse gemeente: naar schatting 43.000 in 2016.

Of ze hier wennen en uiteindelijk een volwaardige plaats vinden, is van cruciaal belang voor elke nieuwkomer afzonderlijk en voor de Nederlandse samenleving als geheel.

Om daar zicht op te krijgen, doen wij een beroep op jullie: de leden van De Correspondent. We hopen dat honderden leden bereid zijn contact te leggen met een nieuwkomer die na 1 oktober 2015 eigen huisvesting in zijn of haar woonplaats heeft gekregen. Zij spreken hem of haar één keer per maand en fungeren als oren en ogen van De Correspondent. Wie meedoet, houdt dat contact in elk geval een halfjaar in stand.

Illustratie: Esther de Korte
Illustratie: Esther de Korte

Informatie over honderden nieuwkomers gedurende zes maanden geeft een beeld van hoe het gaat met deze groep. De resultaten van die peiling zijn niet representatief of wetenschappelijk verantwoord. Ze hebben wel een belangrijke signaalfunctie. Wat brengen nieuwkomers tot stand? Waar lopen ze tegenaan? Op basis van die informatie schrijven wij journalistieke verhalen die ook in het Engels en Arabisch worden vertaald.

Het vertellen van die verhalen is belangrijk. Als de Nederlandse samenleving wil dat nieuwkomers ooit volwaardig meedoen, zal ze daar snel serieus werk van moeten maken, blijkt uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid met de veelzeggende titel:

Wij zijn correspondenten en Ons initiatief heet: Nieuw in Nederland. Ons e-mailadres:

Wil je meedoen met dit initiatief? Help je mee om zicht te krijgen op hoe het vluchtelingen na vestiging in Nederland vergaat? Schrijf je dan nu in voor Nieuw in Nederland. Dat doe je via dit formulier. Je ontvangt nieuws en updates in je mailbox Hoe kom je in contact met een vluchteling? En meer vragen over dit initiatief beantwoord Doe mee met een uniek initiatief. Hoe gaat het verder met vluchtelingen als ze eenmaal hier zijn? De Correspondent mobiliseert honderden leden om dat uit te zoeken. In dit stuk: hoe je in contact komt met een vluchteling en meer informatie over dit project. Lees de instructies en achtergrondinformatie hier

Typisch De Correspondent: voorbij de waan van de dag

Dit project past De Correspondent als een handschoen. Het begint waar het traditionele nieuws meestal eindigt. Vluchtelingen zijn nieuws zolang ze verdrinken, grenzen oversteken of in een asielzoekerscentrum zitten. Zodra ze zich in een Nederlandse gemeente vestigen, zijn ze geen nieuws meer. Dan begint hun streven naar een normaal bestaan (lees hier alles over de rechten en plichten van nieuwkomers). Een belangrijke fase in hun leven, belangrijk ook voor de Nederlandse maatschappij. Van die ontwikkelingen doen wij het komende halfjaar verslag.

Wij hopen dat het lukt om genoeg leden in beweging te krijgen. Jullie, de leden, zijn kapitaal en brandstof van De Correspondent.

Wat komt daarbij kijken?

Leden schrijven zich Daarna ontvangen ze een aanmeldformulier per mail. Vervolgens zien en spreken ze hun buitenlandse plaatsgenoot minimaal één keer per maand. Ze kunnen het over van alles hebben. In elk geval nemen ze samen op smartphone, tablet of laptop een vragenformulier door, dat wij elke maand voor ze klaarzetten.

Illustratie: Esther de Korte
Illustratie: Esther de Korte

Het gaat overwegend om meerkeuzevragen. Er zijn ook altijd twee open vragen. Daarnaast is er ruimte voor opmerkingen.

Leden die meedoen, gaan zelf op zoek naar een nieuwkomer. Er zijn genoeg manieren om in contact te komen: via sociale media, via organisaties, via lokale initiatieven, via locaties waar veel nieuwkomers komen.

Wij geven tips en wijzen zo goed mogelijk de wegen (lees hier hoe je in contact komt met een vluchteling) om binnen drie weken iemand Verder leggen we uit hoe je de onvermijdelijke taalbarrière kunt overwinnen. Maar een op de vijf nieuwkomers spreekt Engels. Leden die meedoen, krijgen ook tips en basisinformatie (lees hier alle achtergrondinformatie) over de belangrijkste landen van herkomst.

Waarom zoekt De Correspondent niet rechtstreeks contact met vluchtelingen?

Illustratie: Esther de Korte
Illustratie: Esther de Korte

Sommige vluchtelingen voelen er niks voor om digitaal vragen te beantwoorden van mensen die ze niet kennen. Dat bleek bij eerdere pogingen. Ze zien er het nut voor henzelf niet van in.

Wij hopen dat het persoonlijk contact tussen lid en vluchteling mogelijke bezwaren wegneemt en het makkelijker maakt om samen een lijst vragen door te nemen. Voor beide partijen is het een buitenkans om elkaar te leren kennen. Zinnig én leuk.

Waarom zouden nieuwkomers meedoen?

Illustratie: Esther de Korte
Illustratie: Esther de Korte

Om ervoor te zorgen dat er rekening met hen wordt gehouden. Om zich te laten horen. Informatie die we van nieuwkomers krijgen, gebruiken we voor verhalen. Verhalen over hoe het is om je weg te vinden in een vreemd land. Verhalen die nieuwkomers laten zien zoals ze zijn. Verhalen die het samenleven van verschillende culturen in ons land misschien bevorderen.

Voor nieuwkomers hebben we ook een korte tekst gemaakt in het en uitleggen wat ons doel is. Die kun je aan de vluchteling laten lezen. We garanderen daarin dat de verzamelde informatie vertrouwelijk wordt behandeld en met geen enkele instantie wordt gedeeld.

Waarom zouden Correspondentleden meedoen?

Een lid dat meedoet, levert een belangrijke bijdrage aan een bijzonder journalistiek project. Hij of zij leert een nieuwkomer kennen. Ze vullen samen elke maand een lijst vragen in. Informatie van alle deelnemers vormt de basis voor journalistieke verhalen.

Voor de duidelijkheid: een lid dat meedoet, is geen hulpverlener of dienstverlener. Hij of zij is contactpersoon tussen twee culturen. Hoe het contact zich ontwikkelt, bepalen lid en nieuwkomer samen.

Leden die buiten Nederland wonen, kunnen jammer genoeg niet meedoen. Dat geldt dus ook voor al onze Belgische leden. Doel van het initiatief is om zicht te krijgen op hoe het pas gevestigde vluchtelingen in Nederland vergaat. Om hetzelfde te doen in België, hebben we niet genoeg mankracht en middelen.

Illustratie: Esther de Korte
Illustratie: Esther de Korte

De Correspondent krijgt steun

De Correspondent krijgt bij dit initiatief steun van en

Een groep (ervarings)deskundigen staat De Correspondent bij met adviezen en suggesties (lees hier wie dat allemaal zijn).

Zonder de financiële bijdrage van was dit initiatief niet mogelijk geweest.

Wil je meedoen met dit initiatief? Help je mee om zicht te krijgen op hoe het vluchtelingen na vestiging in Nederland vergaat? Schrijf je dan nu in voor Nieuw in Nederland. Dat doe je via dit formulier. Je ontvangt nieuws en updates in je mailbox Hoe kom je in contact met een vluchteling? En meer vragen over dit initiatief beantwoord Doe mee met een uniek initiatief. Hoe gaat het verder met vluchtelingen als ze eenmaal hier zijn? De Correspondent mobiliseert honderden leden om dat uit te zoeken. In dit stuk: hoe je in contact komt met een vluchteling en meer informatie over dit project. Lees de instructies en achtergrondinformatie hier