Vimeo

De misstanden in slachthuizen stapelden zich op de afgelopen maanden. In maart maakte een klokkenluider die veel ophef veroorzaakten. Recent besloot het Vlaams parlement dat vanaf 2019 onverdoofd slachten verboden is, ook als dat in religieuze context gebeurt. In het Belgisch kabinetsbesluit staat dat dieren op z’n minst

In Nederland wordt, net als in veel andere Europese landen, al jaren gesteggeld over een totaalverbod op onverdoofd slachten omdat het in strijd zou zijn met de vrijheid van godsdienst.

Sinds 2011 is onverdoofd slachten verboden, tenzij het om religieuze redenen noodzakelijk is. En zie de bizarre bureaucratische uitwerking van het ‘tenzij’: wanneer dieren niet binnen 40 seconden nadat hun hals wordt doorgesneden het bewustzijn verliezen, moeten ze alsnog worden verdoofd.

Dat stelde staatssecretaris Van Dam althans vorig jaar voor, Ondertussen adviseerde de toezichthouder Van Dam onverdoofd slachten helemáál te verbieden, maar dat legde de staatssecretaris naast zich neer.

‘Waarom kijken we weg van het lot van miljoenen dieren in fokkerijen terwijl we huisdieren zodanig pamperen dat het geen dieren meer zijn?’

Maar met die toezichthouder blijkt ook het nodige mis. NRC Handelsblad-journalisten Esther Rosenberg en Joep Dohmen dat een klokkenluider, een dierenarts die misstanden in Nederlandse slachthuizen filmde, steeds werd overgeplaatst terwijl de slachthuizen geen enkele restrictie kregen opgelegd.

Volgens de journalisten zijn de beelden van de dierenarts bekend tot in de hoogste organen van de overheidsdienst die toe moet zien op voedselveiligheid. Het CDA en de Partij voor de Dieren hebben inmiddels vragen gesteld.

Tegen de achtergrond van dit recente nieuws over misstanden in diverse slachthuizen, toon ik een bijzondere korte film: Facing Animals, van de Nederlandse Hij maakte de film al in 2012 (het is dus voor één keer geen eigen exclusieve productie) en kortte hem op verzoek iets in voor De Correspondent.

Het is geen gruwelijke documentaire, die is gemaakt om iets aan de kaak te stellen, zoals de opnames van weerzinwekkende praktijken in de slachterijen. De film van Van IJken nodigt ons via observaties en vergelijkingen die ontstaan in de montage uit om te kijken en na te denken over de relatie tussen mens en dier.

Of, zoals Van IJken het zelf verwoordt: ‘Waarom kijken we weg van het lot van miljoenen dieren in fokkerijen terwijl we huisdieren zodanig pamperen dat het geen dieren meer zijn?’

Lees ook:

Hoe kunnen we mensen minder vlees laten eten? Ik vond drie manieren Dat het slecht voor onze gezondheid én de aarde is om zoveel vlees te eten wordt deze dinsdag weer bevestigd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dus hoe zetten we consumenten ertoe aan minder vlees te eten? Lees het verhaal van Evert Nieuwenhuis hier terug Hierdoor werd ik in één klap vegetariër (en jij misschien ook) Een paar maanden geleden stopte ik in één klap met het eten van vlees. Waarom was ik zo lang blind voor iets wat veel twaalfjarige meisjes intuïtief begrijpen? Het antwoord is simpel: ik wilde het niet weten. Mocht dat ook voor jou gelden, dan hoop ik dat dit artikel de laatste druppel is. Lees het verhaal van Rutger Bregman hier terug