Ook minister Arie Slob erkent: er is nog lang geen draagvlak voor het lerarenregister

In oktober schreef ik over het lerarenregister: een register waar leraren hun bijscholing in moeten gaan bijhouden. Wie zich niet voldoende bijschoolt, mag geen les meer geven.

Dat register wordt beheerd door de Onderwijscoöperatie, een vereniging van onderwijsorganisaties die zegt ‘van, voor en door de leraar’ te zijn. In het stuk liet ik zien hoezeer de Onderwijscoöperatie samenwerkte met het ministerie van Onderwijs bij de invoering van het register. Leraren werd bovendien verteld dat het register nooit verplicht zou worden, terwijl het bestuur van de Onderwijscoöperatie best wist dat dat ooit zou gebeuren.

Peter Kwint (SP) stelde naar aanleiding van dat verhaal Kamervragen aan minister Arie Slob (ChristenUnie). Één vraag wil ik eruit pikken: ‘Hoe blikt u terug op de werkwijze die u gehanteerd heeft, namelijk het lerarenregister zonder voldoende draagvlak alsnog opleggen aan leraren?’ Slob antwoordt dat de onderwijsorganisaties zelf akkoord zijn gegaan met de verplichting van een register, en gaat niet in op de vraag of er draagvlak is onder leraren.

Want draagvlak is er nog altijd niet. Dat schreven ook de werkgeversorganisaties begin deze maand aan een brief aan minister Slob. ‘Schoolbesturen opereren op dit moment in een vacuüm: ze moeten van alles, zonder dat het register wordt gedragen door het merendeel van hun leraren.’

Slob liet de Kamer weten de start van het lerarenregister uit te stellen. Er moet eerst gewerkt worden aan draagvlak binnen de beroepsgroep.

Het is een wonderlijke gang van zaken: de organisatie die claimt ‘van, voor en door de leraar’ te zijn ging akkoord met de invoering van een verplicht register omdat ze dacht dat leraren daar wel achter stonden, terwijl de werkgeversorganisatie en minister nu zeggen dat leraren zo’n register nog helemaal niet zien zitten.

De beantwoording van de Kamervragen lees je hier Mijn stuk over het lerarenregister lees je hier
Correspondent Onderwijs
Johannes Visser