De Volkskrant publiceerde dinsdagavond een van Simon Rozendaal, oud-wetenschapsredacteur van Elsevier, die vier beweringen van Tweede Kamerlid Thierry Baudet (Forum voor Democratie) over het klimaat ‘analyseert’ en concludeert dat die ‘grotendeels waar’ zijn.

Baudet had dat een nieuwe klimaatfilm van Al Gore ‘werkelijk helemaal nergens op slaat.’ Want: ‘Er is geen toename in extreme weersomstandigheden. Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld. Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei. Smog in India heeft niets met CO2 te maken. Enz.’

Rozendaal liep de vier claims langs in noemde het IPCC (het klimaatbureau van de Verenigde Naties) een paar keer, schermde met ‘middelbare-schoolkennis’ en gaf de gemiddelde lezer zo de indruk gesneden koek te serveren.

Conclusie: Baudet heeft min of meer gelijk. Impliciete boodschap: de ‘klimaatgekkies’ die zich zorgen maken over de opwarming, stellen zich aan.

Toch niet. Zoals in de verhalen van Rozendaal: er staan feitelijk juiste claims in, maar ze zijn vermengd met feitelijke onjuistheden en de cruciale kwesties blijven ongenoemd.

De claims van Baudet

Even per punt, waarbij ik de uitspraak over smog

1. ‘Er is geen toename in extreme weersomstandigheden.’ Baudet heeft met deze claim ‘een beetje gelijk,’ schrijft Rozendaal. Dat is niet te rijmen met de conclusies van het die de Elsevier-schrijver zelf citeert. Namelijk dat er meer zware regenval is door de opwarming en dat hittegolven ‘waarschijnlijker’ zijn.

We weten ook dat extreem weer zal toenemen. De afgelopen eeuw is Nederland twee keer zo snel opgewarmd als het wereldwijde Gevolg: het is meer gaan regenen, want warme lucht houdt meer waterdamp vast dan koude lucht.

De komende decennia zet die trend door: voor elke extra graad opwarming neemt de neerslag per uur toe met We gaan meer wolkbreuken zien, meer hagel en meer Verzekeraars houden al rekening met honderden miljoenen euro’s extra schade.

We gaan meer wolkbreuken zien, meer hagel en meer onweer

En dan heb ik het alleen over Nederland. Je hoeft in India of niet aan te komen met de claim dat er ‘geen toename is in extreme weerstomstandigheden’: daar ondervinden mensen ze komen sinds 1950 ze duren langer en ze hebben het afgelopen decennium tienduizenden levens geëist.

In en in het Midden-Oosten zorgde een hittegolf in de zomer van 2015 voor temperaturen van boven de 50 graden Als we de opwarming niet verder beperken, zullen die extremen in 2070 al

2. ‘Het klimaat warmt veel minder op dan altijd voorspeld.’ Hier citeert Rozendaal weer het laatste IPCC-rapport, uit 2014, waaruit zou blijken dat het klimaat ‘de laatste tijd ... minder snel [opwarmt] dan gedacht.’

Die bewering is inmiddels achterhaald en Bekijk vooral van de uitmuntende website Carbon Brief, waar je zelf kunt zien dat klimaatmodellen de huidige opwarming

Al dit gepraat over planten is een bliksemafleider

Het basisprincipe van het klimaat is geen hogere wiskunde: meer broeikasgassen zoals CO2 in de atmosfeer betekent Die is tussen 1971 en 2010 voor negentig procent opgenomen door het water op onze planeet – waarmee de aarde dus alsnog is (Wie het nog eens na wil lezen: The Guardian legt in dit stuk perfect uit

3. ‘Meer CO2 heeft geweldig positief effect op plantengroei.’ en noemt het ‘middelbare-schoolkennis.’ Inderdaad: planten nemen CO2 op. Wat overigens niet betekent dat méér CO2 goed is voor álle

Maar al dit gepraat over planten is een Wat er werkelijk toe doet: er verdwijnt netto nog steeds Bossen in de tropen zijn inmiddels netto van broeikasgasuitstoot. (De koolstof die vroeger door bossen werd vastgelegd, verdwijnt in de atmosfeer als bomen worden gekapt.) Slechter nieuws voor het klimaat is moeilijk denkbaar.

Het probleem van sussende stukjes over de opwarming

Het vraagt van Rozendaal een zekere dapperheid om zo’n stuk te pennen, het voor Baudet op te nemen, om sussend te schrijven over een van de grootste, existentiële problemen van dit moment.

Want de klimaatcrisis is De afgelopen dertig jaar verdween zeker de helft van het ijs op de het smelten van zeespiegelstijging en verwoestijning hebben wereldwijd geleid tot migratie en van miljoenen

We moeten, en dat zou voor zich moeten spreken, als het om klimaatverandering gaat. Er is geen enkele reden om achterover te leunen:

Niets om mee te sollen dus, dat klimaat. Alle leven op aarde speelt zich af in een dunne laag tussen dode steen en lege ruimte. Het klimaat dat heerst in die dunne laag, bepaalt waar er ijs ligt, hoe hoog de zeespiegel staat, waar we voedsel kunnen verbouwen – kortom wat onze mogelijkheden zijn.

Uiteraard staat het iedereen vrij te zeggen over het klimaat wat hem of haar goeddunkt. Maar een verantwoordelijk medium zou z’n publiek geen moeten voorschotelen – ook niet onder het mom van ‘opinie.’

Nadat Twitter ontplofte over het stuk van Rozendaal, plaatste de Volkskrant donderdagochtend snel een nieuw opiniestuk, dit keer van een klimaatwetenschapper die de Elsevier-auteur ‘selectief shoppen’

Zo verwordt de klimaatwetenschap op de opiniepagina van een van ’s lands grootste kranten tot een Slechter kun je je publiek niet bedienen.

Meer weten?

Hoe hard gaat het eigenlijk met de opwarming van de aarde? Er moet nog ongelofelijk veel gebeuren om de opwarming van de aarde te stoppen. Daarom in één explainer de belangrijkste feiten over klimaatverandering op een rij. Lees de explainer hier terug Dit betekent de opwarming van de aarde voor mens, dier en natuur Dat de temperatuur stijgt, weten we nu wel. Maar wat zijn daar nu precies de gevolgen van? En wat kunnen we nog verwachten? In deze explainer: de feiten op een rij. Lees hier de explainer Wordt klimaatverandering het einde van de wereld? Dit zeggen de feiten Roepen we het einde van de wereld over onszelf af als we het klimaatprobleem laten voortbestaan? Ik zet de feiten op een rij in een poging een antwoord op deze grote vraag te vinden. Lees mijn overzicht hier terug

In dit stuk is op 12 januari 2018 een