Beste,

Is het een teken dat we geen echt grote zorgen hebben in dit land? Of een illustratie van een breed gedragen beschavingsnorm?

In dat laatste geval zou de Raad van Commissarissen van ING buiten die beschavingsnorm vallen. Die Raad wil het salaris van topman Ralph Hamers met 50 procent verhogen, van 2 naar 3 miljoen euro. Want hij liep zo achter op collega’s bij andere Europese bedrijven waaronder banken, was de redenering.

In en publieke opinie was vrijwel geen stem te vinden die het besluit Premier Mark Rutte had er geen goed woord voor over: banken vragen me jaarlijks hulp om hun reputatie weer te verhogen, en dan dit.

Rutte ging gisteren vrij ver: ‘Banken zijn eigenlijk semi-overheidsinstellingen, die bellen me als zij En terecht. Dat is echt wat anders dan Shell. Banken hoeven zich niet aan de Balkenendenorm te houden, maar dit is niet reëel.’

Normen en waarden

Tijdens een eerdere rel over de inkomens van ING-bestuurders kwam toenmalig ING-commissaris Wim Kok klem te zitten. Hij had eerder als premier van PvdA-huize gesproken over

Nu is oud-premier Jan Peter Balkenende (CDA) commissaris bij ING. Net als oud-minister van Economische Zaken Hans Weijers (D66).

Ik ben benieuwd of zij zich wagen aan de publieke verdediging van deze salarisverhoging, die laat zien dat sommigen in de top van het bank- en bedrijfsleven nog steeds in een parallel universum verkeren.

Voorlopig verdedigt oud-Shell-topman Van der Veer de salarisverhoging van Hamers

Voorlopig is die verdediging in handen van dezelfde oud-Shell-topman Jeroen van der Veer, die onlangs Halbe Zijlstra’s datsjadroom ruw verstoorde.

In het FD wijst Rients Abma, die grote institutionele beleggers vertegenwoordigt, erop dat Van der Veer en andere Nederlandse topmannen à la carte het te hulp roepen tegen agressieve aandeelhouders. En nu zich op diezelfde beleggers beroepen om de beloning te verhogen.

Niet te veel vrouwen

Een zelfde flessenpost uit een andere wereld stuurde Schiphol-topman Jos Nijhuis deze week. Hij zou vertrekken maar men heeft nog geen opvolger.

Het zou wel een moeten worden want er zitten al twee vrouwen in de vierkoppige Raad van Bestuur.

Minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen liet er geen gras over groeien en noemde het ‘een idioot statement’. Premier Rutte typeerde de uitspraak als ‘onverstandig’.

De vertrekkende Schiphol-topman was vorig jaar zo goed op dreef toen hij pochte dat voor hem geen issue meer is. ‘Als je dat als onderneming niet begrepen hebt, heb je veel andere dingen ook niet begrepen,’ aldus Nijhuis.

Toch nog niet helemaal begrepen.

Toevallig of niet, gisteravond meldde NRC dat oud-staatssecretaris en Shell Nederland-directeur Dick Benschop de van Schiphol wordt.

De nieuwe topdiplomaat...

... heet Stef Blok. Premier Rutte wilde gisteren niet uitleggen waarom het een paar weken had geduurd vóór hij uitkwam bij zijn vertrouweling Stef Blok om de afgetreden minister van Buitenlandse Zaken te vervangen.

Opnieuw koos Rutte voor een insider, een loyale en slimme politieke handwerker die zelden voor gedoe zorgt

De ‘vaste flexkracht van het kabinet’, zoals hij zichzelf bezwoor bij zijn vertrek uit het kabinet-Rutte II dat het wat hem betreft tijd was voor iets anders dan de politiek.

Opnieuw koos Rutte voor een insider, een loyale en slimme politieke handwerker die zelden voor gedoe zorgt.

Bij de vele complimenten die collega’s aan Blok wijden, hoort men zelden over zijn ervaring met het buitenlands beleid. Diplomatie is allang niet meer een geheim genootschap, maar kennis van en ervaring met het verkeer tussen landen is wel handig op deze post.

Volgens parlementair historicus Bert van den Braak past de benoeming van een politicus eerder dan een diplomaat overigens in de van de laatste decennia.

Ruttes Europa

Wie in termen van (persoonlijke) machtspolitiek denkt, kan zich natuurlijk ook afvragen of de benoeming van een kalme, betrouwbare maar onervaren minister op het departement dat Europa en de rest van de wereld spreekt, past in Ruttes plannen.

Naast Blok steekt Rutte als wel heel ervaren af. Dat zou hem van pas kunnen komen als hij nog ambities heeft in Brussel.

Hoe het met zijn ideeën over de Unie gaat, kon Europa vorige horen toen Rutte daar een gaf.

Was zijn een paspoort voor een grotere rol in Brussel? Voor Nederland nauwelijks. Persoonlijk valt het altijd wel mee, zoals we ook gezien hebben met kritisch Europeaan Frits Bolkestein.

Via collega van financiën Wopke Hoekstra organiseerde Rutte ook nog een sceptisch noordelijk groepje dat Brussel in toom wil houden.

Juurd ontwaarde in NRC stiekem toch een visie. Voor columnist Luuk van Middelaar telt het allemaal niet Nederland kan niet alleen maar blijven zeggen wat het niet wil.

Waar is Ollongren?

Binnenlandse zaken blijft een verraderlijk moeras. Sinds de opmars van het bedrijfsmatig-bureaucratisch denken en de roof van de politie door Justitie is er van het oude ministerie van binnenlands bestuur niet zo veel meer over.

Ronald Plasterk wist zich er tijdens Rutte II desondanks bij herhaling in te verslikken. En nu dreigt de veelbelovende D66-minister Kajsa Ollongren een minder dan glanzende start te maken.

Deze week moest zij alsnog toegeven dat het mistige bureautje in Brussel dat voor de hele Unie aan de kaak zou stellen niet deugt.

Tot nog toe hield zij weinig overtuigende betogen over de noodzaak nepnieuws te bestrijden. Goed plan, maar hoe, dat wist zij nooit.

Door het regeerakkoord is Ollongren ook al opgescheept met de taak de wet op het raadgevend af te schaffen en te zorgen dat daar geen referendum over komt.

Dat lijkt te gaan lukken, maar het zal weinig nieuwe steun hebben opgeleverd. In ieder geval niet die van partijgenoot Michiel Verbeek, wethouder van Haren.

In zijn weblog toont hij zich ‘enorm teleurgesteld’ dat D66 het referendum helpt afschaffen. En constateert hij dat de minister de van haar voorganger op volle toeren door laat draaien.

Het wordt inderdaad hoog tijd dat Ollongren hoofdstuk zeven van het recente boek gaat lezen. Kan zij dan die ongevraagde gemeentefusies nog met droge ogen verdedigen?

Haags tunneldenken is het probleem. Niet de bestuurskracht van Landgraaf, Haren, Hoeksche Waard en Blaricum.

En verder...

De Tweede Kamer sprak over het wetsvoorstel dat de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) tot wet maakt. Volgende week stemt de Kamer.

Intussen sleept het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich voort. Op 21 maart kan erover worden gestemd, tegelijk met de raadsverkiezingen. De houden zich koest.

In dit probeer ik te schetsen hoe gemeenten aan hun geld komen, en wat zij ermee mogen doen. In deze staan alle stukken in de aanloop naar de verkiezingen.

In volgende stukken wil ik aangeven wat de 8900 leden van gemeenteraden wel en niet kunnen en hoe je als burger je twijfel kan overwinnen en weloverwogen je stem kan bepalen. maar gaan stemmen.

Maurice de Honds van vorige zondag ziet een doorgaande stijging van de lokale partijen. Vooral VVD, D66 en PvdA hebben daar last van.

Wil je op de hoogte blijven van mijn artikelen? Elke zaterdag mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan! Schrijf je hier in!