Marc Chavannes

Correspondent Politiek

Missie

Zoeken naar democratische politiek die werkt.

Nu

Het vergelijken van ideeën over de politiek, in praktijk en in theorie.

Publicaties
Biografie

Ontvang mijn wekelijkse mail

Zaterdags mail ik een Politieke Weekbrief waarin ik samenvat wat me de afgelopen politieke week opviel en wat er staat te gebeuren, in Nederland, Europa en de VS. Wil je die ontvangen en mijn Politieke Dagboeken en andere verhalen in je inbox krijgen? Meld je dan aan!

Foto: Anouk van Kalmthout (voor De Correspondent)

Podcast: Deze Witte Huis-veteraan ziet nog altijd toekomst voor het optimistische mensbeeld van Obama

Ben Rhodes dacht en sprak zoals Barack Obama. Hij schreef speeches voor de vorige Amerikaanse president en dacht mee over het buitenlands beleid. Hier praat hij vrijuit over het open, gastvrije én het op zichzelf gerichte, nationalistische Amerika.
Luistertijd 52 minuten
628 × gedeeld
Marc Chavannes
Illustraties: Hans Klaverdijk (voor De Correspondent)

Den Haag bestuurt het land alsof het een bedrijf is. En de democratie heeft het nakijken

Politiek Den Haag bestuurt het land alsof het een bedrijf is. Daardoor heeft het landsbestuur zijn eigen functie uitgehold, evenals de democratie in Nederland. Het is dan ook hoog tijd voor goede ideeën om de democratie te democratiseren. Vrijdagmiddag gaf ik daar in de Tweede Kamer een lezing over, nu kunnen jullie hem hier ook lezen.
Leestijd 15 - 20 minuten
333 × gedeeld
Marc Chavannes
Illustratie: Jip Piet (voor De Correspondent)
De hoofdvraag in het aanhoudende dividenddebat: wie bestuurt Nederland écht
In het najaar moest premier Mark Rutte bij herhaling de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting verdedigen. Nu bijkt dat die belasting voor Shell al jaren eerder buiten werking is gesteld. Over de Hollandse achting voor het grote geld en de werkelijke macht.
Leestijd 5 - 6 minuten
97 × gedeeld
Marc Chavannes
Illustratie: Hans Klaverdijk (voor De Correspondent)
Twee academische ziekenhuizen fuseren. Wie wordt daar beter van?
Vandaag fuseren twee grote ziekenhuizen: het Academisch Medisch Centrum en het VU Medisch Centrum. Medisch gezien nuttig, hoewel niet volgens alle zorgverleners. En hoe zit het met patiënten en de menselijke maat? Onverminderd actueel.
Leestijd 12 - 17 minuten
96 × gedeeld
Marc Chavannes
Hans Boutellier. Foto: David Vroom (voor De Correspondent)

Het geheim van Nederland: samenwerken zonder leiding

Als je van een afstandje naar Nederland kijkt, lijkt het land minder verscheurd dan menig buurland. Integratie gaat steeds beter, en het wordt veiliger. Maar de WRR kwam deze week met een op het eerste gezicht minder rooskleurig rapport. Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, blijft optimistisch. Nederlanders zijn gericht op oplossingen.
Leestijd 12 - 16 minuten
208 × gedeeld
Marc Chavannes
Illustratie: Hans Klaverdijk (voor De Correspondent)
Gedwongen gemeentelijke fusies ondermijnen de democratie, vindt deze politiek filosoof
Woon je jaren in je gemeente, wordt die ineens samengevoegd met een of meer buurgemeenten. Het is je ware identiteitsroof, vindt politiek filosoof Frank Ankersmit. Hij is inwoner van Haren, dat moet fuseren met de stad Groningen. De Tweede Kamer behandelt het wetsontwerp daarover dinsdag. Vraaggesprek over een ‘democratisch schandaal’.
Leestijd 9 - 12 minuten
138 × gedeeld
Marc Chavannes