MANIFEST

De Correspondent is gebaseerd op tien
principes. Deze principes verwoorden
waar we voor staan en waar we naar
streven, op journalistiek en
maatschappelijk vlak.
1

Dagelijks, maar voorbij de waan van de dag

De Correspondent wil wel actueel zijn, maar niet meedeinen op de waan van de dag. Het laatste nieuws is overal en altijd gratis toegankelijk: daar heb je geen betaald medium meer voor nodig. De Correspondent wil juist de dieperliggende structuren en ontwikkelingen achter het nieuws in beeld brengen. De artikelen moeten de lezer nieuwe inzichten bieden in hoe de wereld werkt. Doelstelling van De Correspondent is, kortom, om de begrippen 'nieuws' en 'actueel' te herdefiniëren: van datgene wat de meeste aandacht trekt naar datgene wat het meeste inzicht biedt.

2

Van nieuws naar nieuw

Nieuws wordt veelal gedomineerd door soundbytes, stereotypes en clichés. De Correspondent wil iets doen aan deze simplificatie en beeldvorming. Ze wil van 'nieuws' naar 'nieuw' door 1) relevantie zwaarder te laten wegen dan actualiteit, 2) meer tijd en ruimte te geven aan onderzoek en alternatieve vormen van journalistiek, 3) openlijk verantwoording af te leggen over de eigen journalistieke keuzes en dilemma's, 4) meer aandacht te besteden aan factchecking en 5) de invloed van andere media op ons wereldbeeld structureler te betrekken in de verslaggeving.

3

Geen politieke ideologie, wel journalistieke idealen

De Correspondent vraagt van haar correspondenten betrokken te zijn. Niet door een bepaalde politieke ideologie aan te hangen, of de wereld vanuit een bepaalde 'waarheid' te beschrijven, maar door vanuit persoonlijke fascinatie of verontwaardiging van de wereld verslag te doen. De Correspondent is onpartijdig, maar ook subjectief: de journalist moet uitzoeken welke kant van een verhaal het geloofwaardigst is en waarom. Bovendien is de krant niet alleen podium, maar ook actor in de samenleving. Zo zal een deel van de winst in samenspraak met de lezers kunnen worden gestoken in een journalistiek project, of worden geschonken aan een goed doel of beginnende onderneming.

4

Journalistiek boven rendement

De Correspondent is een commerciële onderneming met winstoogmerk, zonder te streven naar winstmaximalisatie voor aandeelhouders. Vast staat in ieder geval dat de winstuitkering nooit groter mag zijn dan vijf procent van de omzet. Het grootste gedeelte wordt dus geïnvesteerd in de journalistiek. Zo wordt gewaarborgd dat De Correspondent kan investeren in vernieuwing en kwaliteit, zonder afhankelijk te worden van eigenaren met winstoogmerk op de korte termijn. Het rendement wordt in dienst gesteld van de journalistiek in plaats van andersom.

5

Thema's en dwarsverbanden

De Correspondent trekt geen grenzen: niet in de organisatie en niet in de wereld. Correspondenten schrijven over technologie, energie, Europa, machthebbers, vooruitgang, cultuur - kortom: over alles wat er toe doet. Artikelen worden niet onderverdeeld in achterhaalde rubrieken als 'binnenland', 'buitenland' of 'Den Haag'. De leidraad is relevantie, niet geografie. Dat betekent concreet: De Correspondent laat de beste auteurs vrij om over onderwerpen en thema's te schrijven, zonder ze in redacties te stationeren en zonder hun verhalen in hokjes te stoppen.

6

Van lezers naar participanten

De Correspondent wil een duurzame relatie met haar leden aangaan. Nieuwe leden paaien met voordeeltjes die aan de bestaande leden voorbijgaan, doet De Correspondent niet. Leden die zich nu aanmelden, verwerven bovendien een symbolisch aandeelhouderschap. Om de redactionele onafhankelijkheid te waarborgen hebben leden geen zeggenschap over de journalistieke inhoud, keuzen en koers van De Correspondent, maar wel medezeggenschap over een deel van het rendement. Ze worden eens, of meerdere malen per jaar gevraagd daarvoor een investering te kiezen, bijvoorbeeld een journalistiek project of het aanstellen van een nieuwe correspondent. Zo verzekert De Correspondent zich van trouwe lezers, en weten de lezers zich verzekerd van een medium dat trouw is aan hen.

7

Geen adverteerders, maar partners

De Correspondent is een advertentievrij medium. Onze leden geven ons bestaansrecht. Het argument dat 'door deze advertentie weer een nieuwe redacteur kan worden betaald', zoals de vercommercialisering van de traditionele media vaak wordt gerechtvaardigd, is misleidend. De extra inkomsten verdwijnen vaak rechtstreeks in de portemonnee van eigenaren, niet in de versterking van de redactie. In plaats van adverteerders wil De Correspondent op een voor lezers transparante wijze niet-belanghebbende partners kiezen, wiens investeringen direct bijdragen aan de journalistieke doelen. Zo wordt de redactionele onafhankelijkheid gewaarborgd en krijgt de lezer meer waar voor zijn geld: geen advertenties, dus meer inhoud.

8

Geen doelgroepen, maar geestverwanten

De Correspondent wordt niet gemaakt om een bepaalde groep mensen te bereiken die toevallig tot dezelfde demografische categorie behoren ('jong', 'hoogopgeleid', 'decisionmaker'). Anders gezegd: De Correspondent denkt niet in doelgroepen. In plaats daarvan spreekt De Correspondent liever van geestverwanten. Iedereen die zich verwant voelt met de journalistieke principes, de auteurs en de kijk op de wereld van het platform, is welkom. De Correspondent benadert haar publiek zoals het hoort: niet als een amorfe groep eenstemmigen, maar als nieuwsgierige individuen die niet tot 'doelgroep' te reduceren zijn.

9

In idealen ambitieus, in wijsheid bescheiden

De Correspondent is voor een deel voortgekomen uit frustraties over de commercieel gedreven, hype-gevoelige en oppervlakkige verslaggeving die onze informatievoorziening nu domineert. Maar De Correspondent is niet geboren uit rancune. De bedoeling is niet om 'oude media' een lesje te leren. Waar samenwerken met kranten, tijdschriften of omroepen waardevol is voor onze missie, zullen we dat zeker niet nalaten. De Correspondent wil een alternatief medium zijn, geen vervangend medium. Onze kijk op de wereld en de journalistiek is niet 'de enige juiste'. In onze idealen zijn we ambitieus, in onze wijsheid bescheiden.

10

Volledig digitaal

De Correspondent is een digitaal medium dat beschikbaar is op iedere digitale drager (desktop, laptop, tablet, smartphone). Op termijn zal De Correspondent ook apps gaan aanbieden die op maat zijn gemaakt voor verschillende besturingssystemen (Google Android, Apple iOS, etcetera). Het delen van artikelen is mogelijk voor leden. Samen met het digitaal ontwerpbureau Momkai zijn we continu op zoek naar nieuwe vormen en technieken om de journalistieke inhoud optimaal te dienen.

Steun onze onafhankelijke journalistiek en krijg nieuwe inzichten in hoe de wereld werkt