De Correspondenten

Elke correspondent heeft een eigen interessegebied en specialisme. Volg je favoriete correspondent door op het plusje te klikken. Je ziet dan al hun grote stukken en tussentijdse updates verschijnen op je persoonlijke voorpagina.

Maite Vermeulen

Maite Vermeulen

Correspondent Migratie

Maite Vermeulen schrijft over de mooie en minder mooie kanten van Afrika, over internationale politiek, conflicten wereldwijd en over (de toekomst van) ontwikkelingssamenwerking. Ze is momenteel gevestigd in Lagos, Nigeria.

Wester van Gaal

Wester van Gaal

Correspondent Klimaateconomie

Wester van Gaal is klimaatjournalist en geïnteresseerd in de economische en financiële aspecten van de energietransitie

Vera Mulder

Vera Mulder

Correspondent Vooroordelen

Vera Mulder schrijft over mensen aan de rafelranden van de maatschappij, waar vaak over, maar bijna nooit mee gepraat wordt.

Valentijn De Hingh

Valentijn De Hingh

Correspondent Identiteit

Valentijn De Hingh schrijft over de rol van identiteit in onze samenleving, en gaat op zoek naar de machtsstructuren die invloed hebben op ons zelfbegrip.

Irene Caselli

Irene Caselli

Correspondent De eerste 1.000 dagen

Irene schrijft op The Correspondent over de eerste duizend dagen. We hebben vrijwel geen herinnering aan onze eerste 1000 dagen. Wat zijn de gevolgen voor ons als volwassenen en voor de samenleving als geheel? Daar gaat haar correspondentschap over.

Arjen van Veelen

Arjen van Veelen

Correspondent Groot Rotterdam

Arjen van Veelen observeert en fotografeert de wereld vanuit zijn woonplaats Rotterdam.

Josta van Bockxmeer

Josta van Bockxmeer

Correspondent Wonen

Wonen gaat iedereen aan. En als er een tekort aan woningen is, raakt dat iedereen. Josta van Bockxmeer gaat op zoek naar oplossingen voor de woningnood, en naar initiatieven die laten zien hoe het anders kan.

Lynn Berger

Lynn Berger

Correspondent Cultuur en Clichés

Lynn Berger verdiept zich in de sleutelwoorden van deze tijd en schrijft geregeld over technologie, cultuur en literatuur.

Emy Demkes

Emy Demkes

Correspondent Kleding

Emy Demkes schrijft over de achtergronden van onze kleding. Van de arbeidsomstandigheden in textielfabrieken tot de voetafdruk van een spijkerbroek.

Dimitri Tokmetzis

Dimitri Tokmetzis

Correspondent Surveillance & Technologie

Dimitri Tokmetzis legt zich toe op datajournalistiek en de controle van de macht via de Wet openbaarheid van bestuur. Trefwoorden: privacy, geldstromen, netwerkanalyses.

Morgan Meaker

Morgan Meaker

Journalist, gespecialiseerd in digitale burgerrechten

Morgan Meaker is freelance journalist. Vanuit Londen schrijft ze over mensenrechten en digitale politiek. Haar werk verscheen eerder bij onder meer The BBC, The Atlantic en Reuters.

Thalia Verkade

Thalia Verkade

Correspondent Mobiliteit & Stadsleven

Thalia Verkade schrijft over mobiliteit en ruimte.

Michiel de Hoog

Michiel de Hoog

Correspondent Sport

Michiel de Hoog schrijft over de wetenschap, economie en statistiek van de belangrijkste bijzaak in het leven: voetbal.

Jesse Frederik

Jesse Frederik

Correspondent Economie

Jesse Frederik schrijft over financieel onrecht, economische geschiedenis, dode ideeën van levende economen en levende ideeën van dode economen.

Lex Bohlmeijer

Lex Bohlmeijer

Correspondent Goede gesprekken

Lex Bohlmeijer gaat in gesprek met inspirerende mensen die een bijzonder verhaal hebben dat je zelden hoort. Hij publiceert zijn interviews als podcasts. Een tuin voor de oren.

Tanmoy Goswami

Tanmoy Goswami

Correspondent Sanity

Tanmoy Goswami werkte jarenlang door heel India als zakenjournalist, totdat hij besloot zich te verdiepen in depressies en angststoornissen, twee ziektes waar hij aan lijdt. Hij spreekt regelmatig over de rol van de media bij het voorkomen van zelfmoord.

Lennart Hofman

Lennart Hofman

Correspondent Verborgen oorlogen

Lennart Hofman is oorlogscorrespondent en reist naar bekende en minder bekende brandhaarden in de wereld.

Sanne Blauw

Sanne Blauw

Correspondent Ontcijferen

Wat weten we eigenlijk als we meten? Sanne Blauw gaat op zoek naar het antwoord in haar artikelen over cijfers, statistiek en kunstmatige intelligentie.

Rutger Bregman

Rutger Bregman

Correspondent Vooruitgang

Rutger Bregman schrijft over economie, politiek en vooruitgang. Als historicus belicht hij de actualiteit vanuit een historisch perspectief.

OluTimehin Adegbeye

OluTimehin Adegbeye

Correspondent Othering

OluTimehin Adegbeye is als schrijver en spreker gespecialiseerd in rechten en rechtvaardigheid op het gebied van gender, seksualiteit en verstedelijking.

Marc Chavannes

Marc Chavannes

Correspondent Politiek

Marc Chavannes legt de beloften van politici naast de werkelijkheid. Daarbij kan het gaan over gemeentes en andere overheden, maar ook over bedrijven en andere vormen van menselijke samenwerking.

Nesrine Malik

Nesrine Malik

Correspondent Betere Politiek

Welk beleid werkt? Ik wil begrijpen hoe we het openbare leven beter kunnen organiseren door in gesprek te gaan met lokale gemeenschappen en te leren van effectieve oplossingen elders. Vraag me over: immigratie, financieel toezicht, islamofobie.

Rob Wijnberg

Rob Wijnberg

Oprichter

Rob Wijnberg is oprichter van De Correspondent en schrijft graag over media, politiek en de filosofische wortels van onze opvattingen.

Marco te Brömmelstroet

Marco te Brömmelstroet

Fietsprofessor

Marco te Brömmelstroet (1980) onderzoekt de relaties tussen mobiliteit, de stad en de samenleving. Hij is op twitter actief als @fietsprofessor.

Henk Blanken

Henk Blanken

Correspondent Dood en Aftakeling

Henk Blanken schreef lang voor de Volkskrant en was adjunct-hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden. Voor De Correspondent schrijft hij over aftakeling en de dood.

Jelmer Mommers

Jelmer Mommers

Correspondent Klimaat & Energie

Jelmer Mommers schrijft over klimaat, duurzaamheid en energie. Hij wil inspirerende verhalen vertellen om de overgang naar duurzaamheid te versnellen.

Marjolijn van Heemstra

Marjolijn van Heemstra

Correspondent Ruimtevaart

Sinds ze zich kan herinneren is Marjolijn van Heemstra gefascineerd door de ruimte en ruimtevaart. Voor De Correspondent en haar theatervoorstelling Stadsastronaut onderzoekt ze hoe we hier op aarde kunnen leven met de blik van een ruimtevaarder.

Ruben Mersch

Ruben Mersch

Correspondent Big Pharma

Ruben Mersch (1976) is een Vlaamse filosoof, bioloog en schrijver van non-fictie. Zijn laatste boek gaat over van mening verschillen.

Nina Polak

Nina Polak

Correspondent Modern Leven

Nina Polak bespreekt en analyseert cultuur in allerlei vormen.

Rosanne Hertzberger

Rosanne Hertzberger

Correspondent Vaccinaties

In het vaccinatiedebat is weinig ruimte voor kennis en verdieping. Rosanne Hertzberger schrijft voor De Correspondent over onbelichte aspecten in de discussie – over geschiedenis, cultuur en wetenschap.

Bregje Hofstede

Bregje Hofstede

Correspondent Nieuw Feminisme

Bregje Hofstede is geïnteresseerd in feministische idealen en de uitwerking ervan in het dagelijks leven.

Thomas Oudman

Thomas Oudman

Correspondent Voedsel

Thomas Oudman is bioloog bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Nu onderzoekt hij hoe trekvogels en andere dieren zich aanpassen aan klimaatverandering.

Tamar Stelling

Tamar Stelling

Correspondent Niet-menselijk leven

Wetenschapsjournaliste Tamar Stelling duikt voor ons in de wondere wereld van de niet-mens.

Micha Wertheim

Micha Wertheim

Correspondent Satire

Micha Wertheim is geïnteresseerd in het spanningsveld tussen politiek en kunst. Hij zoekt uit hoe de kunst een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Clarice Gargard

Clarice Gargard

Correspondent Verzet

Journalist en Nederlandse VN-Vrouwenvertegenwoordiger Clarice Gargard schrijft over verzet en gaat vaak in gesprek met hedendaagse verzetsstrijders.

Heiba Targhi Bakkali

Heiba Targhi Bakkali

Correspondent Oud worden

Heiba Targhi Bakkali doet voor De Correspondent onderzoek naar oud worden. Hoe ziet de oude dag van alle twintigers en dertigers van nu er straks uit?

Marcel van Roosmalen

Marcel van Roosmalen

Correspondent Nederland onder het systeemplafond

Marcel van Roosmalen schrijft over Nederland onder het systeemplafond. Het Nederland dat overal is, maar zelden de aandacht krijgt die het verdient.